Jak napisać odwołanie od zatrzymania prawa jazdy?

Forum prawneKategoria: Wzór pismaJak napisać odwołanie od zatrzymania prawa jazdy?
Karol D. zapytał 3 lata temu

Witam! Jak napisać odwołanie od zatrzymania prawa jazdy? decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy już otrzymałem, zabrano mi je na 3 miesiące. Na sporządzenie odwołania mam 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Oczywiście nie zgadzam się z decyzją o zatrzymaniu prawa jazdy, ponieważ znak mówiący, że to teren zabudowany nie był w ogóle widoczny z trasy, dopiero będąc kilka metrów od znaku, można go zauważyć, a jadąc szybko samochodem, naprawdę znak jest niezauważalny.

Czy mają Państwo może sprawdzony wzór odwołania od zatrzymania prawa jazdy? potrzebuję PJ do wykonywania pracy, jeśli nie odzyskam PJ to być może zostanę zwolniony z pracy. W związku z powyższym proszę o pomoc, jak napisać odwołanie od decyzji starosty o zatrzymaniu prawa jazdy. Mam jeszcze jedno pytanie: czy starosta może skrócić okres zatrzymania prawa jazdy?

6 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

od decyzji starosty w zakresie zatrzymania prawa jazdy z uwagi na przekroczenie prędkości, kierowcy przysługuje prawo złożenia odwołania. Decyzję należy zaskarżyć w terminie 14 dni od daty pokwitowania jej odbioru- wzór odwołania od zatrzymania prawa jazdy pobierzesz poniżej:

Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy wzór

odwolanie-od-zatrzymania-prawa-jazdy-wzor-pdf-doc

Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy wzór

Zastosowanie znajdują tu przepisy ogólne kodeksu postępowania administracyjnego. Dlatego odwołanie należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty (zgodnie z pouczeniem, które otrzymałeś wraz z decyzją o zatrzymaniu prawa jazdy).

W treści odwołania należy podnieść zarzuty, które w oczach skarżącego powinny skutkować uchyleniem decyzji. Skarżący może dodatkowo złożyć wnioski m.in. o przeprowadzenie postępowania w kwestii wyjaśnienia wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na zasadność wniosku Komendy Policji o zatrzymaniu prawa jazdy.

W Twoim przypadku będzie to zarzut braku widoczności znaku informującego o terenie zabudowanym. Musisz starać się wyjaśnić, że znak nie jest odpowiednio widoczny, przez co nie miałeś świadomości, że znajdujesz się w terenie zabudowanym.

Natomiast po dojrzeniu znaku nie miałeś możliwości zredukowania prędkości. Możesz dodać, że w Twoim mniemaniu słaba widoczność znaku jest wykorzystywana przez Policję, która upatrzyła sobie to miejsce, by zatrzymywać i „karać” niezorientowanych w terenie kierowców.

Uważam, że zasadnym będzie wniosek o wykonanie wizji lokalnej w terenie, celem ustalenia, z jakiej odległości znak ten jest widoczny dla kierowcy i czy na tym odcinku ma on szansę dostosować prędkość pojazdu do wymaganych ograniczeń.

Na poparcie swoich wywodów możesz złożyć zdjęcia lub nagrania z miejsca zdarzenia (musisz starać się ujawnić słabą widoczność znaku z pasa którym się poruszałeś przed zatrzymaniem).

Odnośnie długości zakazu to wynika on wprost z przepisów ustawy o kierujących pojazdami. W art. 102 ustawy wskazano, że starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy, jeśli kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Decyzja wydawana jest na okres 3 miesięcy i otrzymuje rygor natychmiastowej wykonalności.

Z uwagi na powyższe uważam, że nie ma podstaw do skrócenia zatrzymania prawa jazdy. Jednakże w treści odwołania od decyzji możesz złożyć wniosek o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności do czasu rozpoznania odwołania.

Przedmiotowy wniosek możesz uzasadnić w ten sposób, że sprawa jest w toku i być może będzie trwać przez kilka kolejnych miesięcy, Ty natomiast potrzebujesz uprawnień, by móc wykonywać pracę zarobkową – w przeciwnym razie stracisz zatrudnienie. Natomiast w tym momencie masz nadzieje, że negatywna i krzywdząca dla Ciebie decyzja zostanie uchylona.

Na koniec dodam, że z uwagi na rygor natychmiastowej wykonalności, który blokuje Cię w możliwości kierowania pojazdami mechanicznymi, odwołanie od zatrzymania prawa jazdy należy złożyć jak najszybciej.

Życzę powodzenia!

K/D odpowiedział 3 lata temu

Witam, 13 listopada mija pół roku do odbycia kary. Prowadzenie po alkoholu. Prawo jazdy z wyrokiem sądu jest zabrane na rok czasu, chciałabym teraz napisać wniosek o skrócenie kary i jazdę z blokadą alkoholową, chciałabym się dowiedzieć jak sformułować i jak napisać taki wniosek o skrócenie wstrzymania prawo jazdy do sądu. Dziękuję i pozdrawiam

Artur odpowiedział 3 lata temu

Witam. Odwołanie od zabrania prawa jazdy na 3 miesiące. Chciałem się zapytać, czy jest możliwość odwołania się od kary 3-miesięcznej w kierowaniu pojazdem. W tą sobotę przekroczyłem prędkość o 54 km/h w terenie zabudowanym, mandat przyjąłem i straciłem prawo jazdy na 3 miesiące. Mam bardzo ciężką sytuację, gdyż bez samochodu nie mam jak dostać się nawet do pracy, bo mieszkam poza miastem, do pracy mam 30 km… Z góry dziękuję za odpowiedź… Pozdrawiam Artur.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witaj Arturze,

niestety nie mam dla Ciebie dobrych wiadomości. Musisz być świadom, że ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym w art. 135a nakłada na Policję obowiązek zatrzymania prawa jazdy kierowcy, który poruszał się pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Dodatkowo w myśl regulacji zawartej w art. 102 niniejszej ustawy Starosta zobowiązany jest wydać decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Co więcej, wydanej decyzji nadawany jest rygor natychmiastowej wykonalności, co przekłada się na okoliczność, że decyzja staje się od razu ważna i nie traci ważności pomimo jej zaskarżenia.

Przekładając powyższe na grunt Twojej sprawy, można napisać, że co prawda decyzja Starosty o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące podlega zaskarżeniu w trybie przewidzianym przez przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, jednakże, jako że obowiązek zatrzymania prawa jazdy w Twoim przypadku wynikał wprost z ustawy, Starosta nie mógł orzec inaczej.

Dodam, że w sprawie nie wystąpiły również inne ważne przesłanki, które mogłyby wpłynąć na uchylenie decyzji Starosty. Okoliczność, że będziesz mieć problem z dojazdem do pracy, nie jest wystarczającym powodem zaskarżenia. Dlatego uważam, że i owszem możesz złożyć odwołanie od decyzji Starosty o zatrzymaniu prawa jazdy, jednak nie masz żadnych argumentów na swoją korzyść.

Milena odpowiedział 3 lata temu

Dobry wieczór, zostałam zatrzymana samochodem pod wpływem środka odurzającego, nigdy nie byłam karana, otrzymałam wyrok 3 lata zakaz prowadzenia pojazdu i 5000 tys. kary na rzecz Funduszu osobom poszkodowanym, 9 miesięcy ograniczenia wolności i 20 godzin w miesiącu prac społecznych. Jestem mamą 3 dzieci, mąż od 2 miesięcy przebywa w zakładzie karnym, gdzie spędzi tam trzy lata, jestem świadoma swojego błędu i wiem, że źle postąpiłam – bardzo proszę o pomoc – nie ukrywam, że prawo jazdy jest mi bardzo potrzebne. Milena

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witaj Mileno,

jeśli nie jesteś zadowolona z wyroku, masz prawo złożyć apelację. W tym przypadku jednak należy pamiętać o obowiązujących terminach, bowiem apelacja złożona po terminie zostanie automatycznie odrzucona (bez rozpoznania).

Dodam, że składając apelację w sprawie karnej, warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego, który fachowym okiem spojrzy na zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz przeprowadzoną przez sąd ocenę i biorąc to pod uwagę, przygotuje apelację.

Jeśli jednak czas na złożenie apelacji upłynął już bezskutecznie, na chwilę obecną nie masz żadnych możliwości, by wnioskować o skrócenie zakazu. Niemniej taki wniosek może zostać złożony po upływie połowy okresu na jaki zakaz został orzeczony. W Twoim przypadku wniosek o skrócenie zakazu prowadzenie samochodu będzie możliwy po upływie 1,5 roku od nałożenia zakazu.

Na koniec muszę napisać, że jeśli w przyszłości myślisz o skróceniu zakazu prowadzenia samochodu – musisz wywiązać się ze wszystkich nałożonych przez sąd „obowiązków”.

Zapłata grzywny, jak i odpracowanie prac społecznych mogą pomóc w wykazaniu, że przestrzegasz porządku prawnego i tym samym, że przywrócenie Ci prawa jazdy nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, bowiem przedstawiałaś się jako osoba odpowiedzialna i wykazałaś skruchę.