Jak napisać odwołanie od zatrzymania prawa jazdy?

Kategoria: Wzór pismaJak napisać odwołanie od zatrzymania prawa jazdy?
Karol D. zapytał 2 miesiące temu

Witam! Jak napisać odwołanie od zatrzymania prawa jazdy? decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy już otrzymałem, zabrano mi je na 3 miesiące. Na sporządzenie odwołania mam 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Oczywiście nie zgadzam się z decyzją o zatrzymaniu prawa jazdy, ponieważ znak mówiący, że to teren zabudowany nie był w ogóle widoczny z trasy, dopiero będąc kilka metrów od znaku, można go zauważyć, a jadąc szybko samochodem, naprawdę znak jest niezauważalny.

Czy mają Państwo może sprawdzony wzór odwołania od zatrzymania prawa jazdy? potrzebuję PJ do wykonywania pracy, jeśli nie odzyskam PJ to być może zostanę zwolniony z pracy. W związku z powyższym proszę o pomoc, jak napisać odwołanie od decyzji starosty o zatrzymaniu prawa jazdy. Mam jeszcze jedno pytanie: czy starosta może skrócić okres zatrzymania prawa jazdy?

2 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 miesiące temu

Witam serdecznie,

od decyzji starosty w zakresie zatrzymania prawa jazdy z uwagi na przekroczenie prędkości, kierowcy przysługuje prawo złożenia odwołania. Decyzję należy zaskarżyć w terminie 14 dni od daty pokwitowania jej odbioru- wzór odwołania od zatrzymania prawa jazdy pobierzesz poniżej:

Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy wzór

Zastosowanie znajdują tu przepisy ogólne kodeksu postępowania administracyjnego. Dlatego odwołanie należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty (zgodnie z pouczeniem, które otrzymałeś wraz z decyzją o zatrzymaniu prawa jazdy).

W treści odwołania należy podnieść zarzuty, które w oczach skarżącego powinny skutkować uchyleniem decyzji. Skarżący może dodatkowo złożyć wnioski m.in. o przeprowadzenie postępowania w kwestii wyjaśnienia wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na zasadność wniosku Komendy Policji o zatrzymaniu prawa jazdy.

W Twoim przypadku będzie to zarzut braku widoczności znaku informującego o terenie zabudowanym. Musisz starać się wyjaśnić, że znak nie jest odpowiednio widoczny, przez co nie miałeś świadomości, że znajdujesz się w terenie zabudowanym.

Natomiast po dojrzeniu znaku nie miałeś możliwości zredukowania prędkości. Możesz dodać, że w Twoim mniemaniu słaba widoczność znaku jest wykorzystywana przez Policję, która upatrzyła sobie to miejsce, by zatrzymywać i „karać” niezorientowanych w terenie kierowców.

Uważam, że zasadnym będzie wniosek o wykonanie wizji lokalnej w terenie, celem ustalenia, z jakiej odległości znak ten jest widoczny dla kierowcy i czy na tym odcinku ma on szansę dostosować prędkość pojazdu do wymaganych ograniczeń.

Na poparcie swoich wywodów możesz złożyć zdjęcia lub nagrania z miejsca zdarzenia (musisz starać się ujawnić słabą widoczność znaku z pasa którym się poruszałeś przed zatrzymaniem).

Odnośnie długości zakazu to wynika on wprost z przepisów ustawy o kierujących pojazdami. W art. 102 ustawy wskazano, że starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy, jeśli kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Decyzja wydawana jest na okres 3 miesięcy i otrzymuje rygor natychmiastowej wykonalności.

Z uwagi na powyższe uważam, że nie ma podstaw do skrócenia zatrzymania prawa jazdy. Jednakże w treści odwołania od decyzji możesz złożyć wniosek o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności do czasu rozpoznania odwołania.

Przedmiotowy wniosek możesz uzasadnić w ten sposób, że sprawa jest w toku i być może będzie trwać przez kilka kolejnych miesięcy, Ty natomiast potrzebujesz uprawnień, by móc wykonywać pracę zarobkową – w przeciwnym razie stracisz zatrudnienie. Natomiast w tym momencie masz nadzieje, że negatywna i krzywdząca dla Ciebie decyzja zostanie uchylona.

Na koniec dodam, że z uwagi na rygor natychmiastowej wykonalności, który blokuje Cię w możliwości kierowania pojazdami mechanicznymi, odwołanie od zatrzymania prawa jazdy należy złożyć jak najszybciej.

Życzę powodzenia!

K/D odpowiedział 2 dni temu

Witam, 13 listopada mija pół roku do odbycia kary. Prowadzenie po alkoholu. Prawo jazdy z wyrokiem sądu jest zabrane na rok czasu, chciałabym teraz napisać wniosek o skrócenie kary i jazdę z blokadą alkoholową, chciałabym się dowiedzieć jak sformułować i jak napisać taki wniosek o skrócenie wstrzymania prawo jazdy do sądu. Dziękuję i pozdrawiam

Twoja odpowiedź