Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych – WZÓR

Wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych może pomóc we wcześniejszym odzyskaniu prawa jazdy.

Jeśli więc sąd orzekł wobec Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów, sprawdź, jak napisać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów oraz poznaj zasady, którymi kieruje się sąd – orzekając o zdjęciu środka karnego.

Wstęp

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego wniosku przygotowaliśmy gotowe do wypełnienia dwa wnioski: Wniosek o skrócenie zakazu i wniosek o blokadę alkoholową, które pobierzesz poniżej:

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów – wzór

Wniosek-o-skrocenie-zakazu-prowadzenia-pojazdow-wzor-pdf-doc

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów – wzór

Wniosek o blokadę alkoholową wzór

Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów?

Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz czas trwania zakazu, sąd zobowiązany jest wziąć pod uwagę przede wszystkim okoliczności popełnienia przestępstwa.

Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów, jeśli sprawca:

  • uciekł przed kontrolą policyjną
  • prowadził pojazdu mimo utraty prawa jazdy
  • mając już orzeczony prawomocnie zakaz prowadzenia pojazdów, nie stosował się do niego
  • popełnił przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
  • uciekł z miejsca wypadku lub z miejsca katastrofy drogowej.

Wydając wyrok, sąd może orzec o zakazie na okres wynoszący do lat 15. Wówczas wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów może zostać złożony po upływie co najmniej połowy okresu, na jaki został orzeczony, lecz nie wcześniej niż przed upływem roku.

Należy również wyjaśnić, że sąd może orzec także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przeciwko sprawcy, który prowadził pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, pomimo że uprzednio został prawomocnie skazany za jazdę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy drogowej lub niebezpieczeństwa katastrofę, a dodatkowo popełnił to przestępstwo w trakcie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów.

Dodatkowo dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów sąd orzeka jeżeli sprawca spowodował katastrofę drogową lub wypadek ze skutkiem śmiertelnym, lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego oraz w przypadku ponownego skazania za takie przestępstwo, a także kiedy sprawca dopuścił się ucieczki z miejsca katastrofy drogowej, wypadku ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu oraz w przypadku ponownego skazania za takie przestępstwo.

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku, kiedy zakaz został orzeczony dożywotnio, może zostać złożony dopiero po upływie 10 lat.

Jak napisać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Po upływie co najmniej połowy czasu, na jaki został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów lub lat 15 w przypadku dożywotniego zakazu, może zostać złożony wniosek o zdjęcie środka karnego.

Sąd może uchylić zakaz, jeśli zostaną spełnione przesłanki formalne (upływ określonego w ustawie czasu) oraz sprawcy uda się wykazać, że w czasie stosowania środka karnego przestrzegał porządku prawnego.

W uzasadnieniu wniosku należy więc odnieść się do czasu jaki upłynął od daty wydania wyroku oraz postawy samego skazanego – skrucha, przestrzeganie porządku prawnego, stabilizacja w życiu prywatnym i zawodowym.

Kiedy złożyć wniosek o zmianę sposobu wykonywania zakazu?

Nie można nie wspomnieć, że nawet jeśli sąd oddali wniosek o skrócenia zakazu, skazany może starać się o zmianę zakazu prowadzenia pojazdów przez zastosowanie tzw. blokady alkoholowej.

Zmiana sposobu wykonywania środka karnego polega na umożliwieniu skazanemu prowadzenia samochodu lub innego pojazdu mechanicznego wyposażonego w blokadę alkoholową. Jeśli sąd przychyli się do wniosku, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych będzie obejmować jedynie pojazdy niewyposażone w blokadę alkoholową.

Niemniej jednak tak jak w przypadku wniosku o uchylenie środka karnego tak i wniosek o zmianę sposobu wykonywania środka karnego, można złożyć dopiero po upływie połowy okresu, na jaki orzeczono zakaz, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów po upływie lat 10.

Jak napisać taki wniosek?

Decydując się na zmianę sposobu wykonania środka karnego, warto pobrać przygotowany przez prawnika sprawdzony wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową.

Trzeba jednak pamiętać, że nawet fachowo przygotowany wzór wniosku o blokadę alkoholową nie przyniesie skutku, jeśli sprawca nie „wypadnie” korzystanie w oczach sądu. Ważna jest więc tzw. pozytywna prognoza kryminologiczna kierowcy w zakresie bezpiecznego prowadzenia pojazdu.

Ocenie sądu podlegać będzie m.in. postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, a także jego zachowanie w okresie wykonywania środka karnego – aby wniosek został uwzględniony, sąd musi dojść do przekonania, że prowadzenie pojazdu przez skazanego nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Czym jest blokada alkoholowa i ile kosztuje?

Na koniec warto wyjaśnić, czym jest blokada alkoholowa. Otóż zgodnie z zapisem art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym blokada alkoholowa to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Zakup blokady alkoholowej to wydatek rzędu 3 000 zł (plus koszty montażu). Na rynku funkcjonują również firmy wypożyczające urządzenia. Za wynajem blokady alkoholowej zapłacić trzeba około 100 zł miesięcznie.

Podobne wątki:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze