Jak napisać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów? WZÓR

Zakaz prowadzenia pojazdów to środek karny, który może zostać orzeczony samodzielnie lub obok kary zasadniczej. Niemniej jednak może okazać się on znacznie dotkliwszy niż sama kara.

Nic więc dziwnego, że osoby skazane za przestępstwo w komunikacji zastanawiają się, czy można, a jeśli tak to jak napisać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Wstęp

wzor-pismaSprawdź, kiedy można ubiegać się o skrócenie zakazu oraz dowiedz się, jak przygotować wniosek, by spotkał się z uznaniem sądu. Aby ułatwić Ci skrócenie zakazu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów – wzór

Wniosek-o-skrocenie-zakazu-prowadzenia-pojazdow-wzor-pdf-doc

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów – wzór

Kiedy złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego zakaz prowadzenie pojazdów można orzec w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Co więcej, środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, można orzec wobec każdej osoby uczestniczącej w ruchu – nie tylko wobec poruszającego się pojazdem mechanicznym (kierowca, pasażer), ale również wobec pieszego, czy rowerzysty.

Niemniej jednak, aby zakaz prowadzenia pojazdów mógł być wydany, wcześniej musi dojść do prawomocnego skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Zatem odpowiadając na pytanie, kiedy należy złożyć wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia samochodu, napisać należy, że dopiero po prawomocnym zakończeniu sprawy sądowej – prawomocnym skazaniu.

Wcześniej oskarżonemu przysługiwać będzie prawo do apelacji i dopiero po wyczerpaniu wszystkich możliwości/instancji zasadne będzie złożenie przedmiotowego wniosku.

Obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów

W pierwszej kolejności wskazać należy, że przepisy kodeksu karnego narzucają obowiązek orzekania zakazu prowadzenia pojazdów, jeśli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa w komunikacji pozostawał:

  • w stanie nietrzeźwości
  • pod wpływem środka odurzającego
  • lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego.

Wyżej podane okoliczności zostały wymienione alternatywnie, przez co każda z nich samodzielnie stanowi podstawę do przekształcenia się fakultatywnego trybu orzekania zakazu prowadzenia pojazdów na obligatoryjny.

Orzeczony obligatoryjnie zakaz prowadzenia pojazdów, może być uchylony na wniosek skazanego po upływie połowy czasu trwania orzeczonego zakazu, lub dziesięciu lat, jeśli zakaz został wydany dożywotnio. Pobierając jednak fachowo przygotowany wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, można liczyć na anulowanie środka karnego.

Jak uzasadnić wniosek o przywrócenie prawa jazdy?

Ustawodawca zastrzegł, że sąd po upływie połowy okresu, na który orzeczono wybrane środki karne, może uznać je za wykonane pod warunkiem, że:

  • skazany przestrzegał porządku prawnego
  • dany środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok – tak art. 84 § 1 kodeksu karnego.

W przypadku fakultatywnego zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju sąd na wniosek skazanego może w ramach tzw. rehabilitacji sądowej orzec o skróceniu zakazu.

W uzasadnieniu wniosku należy powołać się na zmianę w skruchę oraz zmianę w zachowaniu sprawcy – podjęcie leczenia lub terapii, zmianę otoczenia, założenie rodziny, podjęcie pracy zarobkowej itp.

Wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową

Powołując się na regulację z art. 182a. § 1 ustawy kodeks karny wykonawczy skazany może złożyć wniosek o zmianę zakazu poprzez umożliwienie mu prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową.

Przedmiotowy wniosek może zostać złożony jeśli:

  • środek karny był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru
  • lub przez 10 lat w przypadku zakazu dożywotniego.

Sąd może zmienić zakres zakazy, jeżeli uzna, że postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Wniosek o blokadę alkoholową wzór

Jeśli masz jakieś pytania w tym temacie, zadaj je na forum w specjalnym wątku: Wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 4,58 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze