Jak założyć sprawę o alimenty?

Kategoria: AlimentyJak założyć sprawę o alimenty?
Olga zapytał 2 lata temu

Witam. Mąż nie płaci alimentów, chciałabym założyć sprawę karną dla byłego męża, dług u wierzycieli alimentacyjnych, czyli dzieci wynosi 6 tys. zł, a dla funduszu alimentacyjnego były mąż jest winien 10 tys. zł, teraz przez dwa miesiące mąż znowu nie zapłacił, natomiast w grudniu dostałam od komornika niepełne alimenty.

Co mogę zrobić w tej sytuacji? jak założyć sprawę o alimenty? Jak wygląda sprawa w praktyce? od czego powinnam zacząć?

5 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Witaj, jeśli chcesz zmobilizować byłego męża do regulowania alimentów na dzieci, to złożenie zawiadomienia o uchylaniu się od obowiązku alimentacji będzie najlepszym rozwiązaniem.

Brak alimentacji stanowi przestępstwo z art. 209 kodeksu karnego i jak wskazuje zapis § 2 niniejszego przepisu, ściganie przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

Zatem pierwszym krokiem, który należy wykonać, jest zgłoszenie sprawy organom ścigania. Zawiadomienie możesz złożyć ustnie lub pisemnie na Komisariacie Policji, lub w Prokuraturze. Dalej sprawa toczy się z urzędu. Z różnych względów, zawiadomienie o niealimentacji najlepiej złożyć pisemnie, aby wszytko było czarno na białym.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niealimentacji wzór

Po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego – przesłuchanie podejrzanego, świadków – prokurator kieruje akt oskarżenia do sądu. Zazwyczaj sprawa w sądzie kończy się na pierwszej rozprawie.

Zgodnie z regulacją powyżej powołanego przepisu

Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (tak § 1).

Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (tak § 1a).

Przed złożeniem zawiadomienia, możesz dowiedzieć się w Urzędzie, który wypłacał Ci alimenty zastępcze, czy będzie składał zawiadomienie.

Z doświadczenia zawodowego wiem, że Organy Pomocy Społecznej raz do roku składają wnioski o ściganie zobowiązanych do alimentacji. Jeżeli tak będzie w Twojej sprawie, możesz zrezygnować ze składania zawiadomienia.

Mam nadzieje, że wiesz już, co masz robić.

Powodzenia!

Wybrane specjalnie dla ciebie:

Ewa D. odpowiedział 9 miesięcy temu

Czy możecie podpowiedzieć jak napisać wniosek o niepłacenie alimentów? były mąż nie płaci alimentów od roku, wiem, że pracuje na czarno, wynajmuje mieszkanie, ma samochód, utrzymuje się a jest zarejestrowany jako bezrobotny w urzędzie pracy?? coś tu nie halo… oczywiście złożyłam jakiś czas temu pismo o wszczęcie egzekucji alimentów, ale komornik ma mnie gdzieś, nic nie zrobił, nawet nie węszył, czy dłużnik alimentacyjny ma jakieś dochody/majątek itp. Jedyne co mi pozostało, to wniosek do prokuratury o niepłacenie alimentów, pomóżcie mi to pismo napisać, please!

Sylwia odpowiedział 9 miesięcy temu

Ja też chcę złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niealimentacji – proszę o wskazówki, chcę to zrobić raz a konkretnie, nie chcę być co chwilę wzywana do uzupełniania braków formalnych albo coś podobnego, zależy mi na czasie!

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji jest dokumentem, którego głównym zadaniem jest wyrażenie woli przez wierzyciela alimentacyjnego o ukaranie osoby (dłużnika alimentacyjnego) uchylającej się od swojego obowiązku płacenia alimentów przez przynajmniej 3 płatności, czyli np. 3 miesiące na rzecz osoby uprawnionej do ich otrzymywania.

Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji może zostać złożone tylko w przypadku, gdy obowiązek alimentacyjny został orzeczony przez sąd lub gdy strony porozumiały się w inny sposób, np. zawierając ugodę.

W dokumencie, który możecie pobrać poniżej, dłużnik alimentacyjny występuję pod nazwą “Podejrzany”, natomiast wierzyciel alimentacyjny występuje jako “Pokrzywdzony”.

Główne warunki, które muszą zostać spełnione, by dłużnik mógł zostać skazany za przestępstwo niealimentacji:

  1. Orzeczenie sądowe lub ugoda stwierdzająca obowiązek alimentacyjny.
  2. Zaleganie dłużnika alimentacyjnego przez co najmniej 3 raty.
  3. Złożenie zawiadomienia

zawiadomienie-o-przestepstwie-niealimentacji

Polender odpowiedział 5 miesięcy temu

Sprawa karna o alimenty. Mam alimentacyjną zaległość na poziomie ok. 8 tysięcy zł. Jutro mam pierwszą rozprawę. Interesuje mnie, ile trwa taka sprawa karna? Czy kara zostaje wymierzona dopiero po wyroku skazującym? Czy apelacja oddala wykonanie wyroku? Czego mam się spodziewać jutro na rozprawie? Czy spłacenie części zobowiązania wpływa na końcowy wyrok?

Twoja odpowiedź