Jak założyć sprawę karną o niepłacenie alimentów?

Forum prawneKategoria: AlimentyJak założyć sprawę karną o niepłacenie alimentów?
AvatarOlga zapytał 11 miesięcy temu

Witam. Mąż nie płaci alimentów, chciałabym założyć sprawę karną dla byłego męża, dług u wierzycieli alimentacyjnych, czyli dzieci wynosi 6 tys. zł, a dla funduszu alimentacyjnego były mąż jest winien 10 tys. zł, teraz przez dwa miesiące mąż znowu nie zapłacił, natomiast w grudniu dostałam od komornika niepełne alimenty.

Co mogę zrobić w tej sytuacji? czy mogę założyć sprawę karną byłemu mężowi? Jak wygląda sprawa w praktyce? od czego powinnam zacząć?

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Witaj, jeśli chcesz zmobilizować byłego męża do regulowania alimentów na dzieci, to złożenie zawiadomienia o uchylaniu się od obowiązku alimentacji będzie najlepszym rozwiązaniem.

Brak alimentacji stanowi przestępstwo z art. 209 kodeksu karnego i jak wskazuje zapis § 2 niniejszego przepisu, ściganie przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

Zatem pierwszym krokiem, który należy wykonać, jest zgłoszenie sprawy organom ścigania. Zawiadomienie możesz złożyć ustnie lub pisemnie na Komisariacie Policji, lub w Prokuraturze. Dalej sprawa toczy się z urzędu.

Po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego – przesłuchanie podejrzanego, świadków – prokurator kieruje akt oskarżenia do sądu. Zazwyczaj sprawa w sądzie kończy się na pierwszej rozprawie.

Zgodnie z regulacją powyżej powołanego przepisu

Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (tak § 1).

Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (tak § 1a).

Przed złożeniem zawiadomienia, możesz dowiedzieć się w Urzędzie, który wypłacał Ci alimenty zastępcze, czy będzie składał zawiadomienie.

Z doświadczenia zawodowego wiem, że Organy Pomocy Społecznej raz do roku składają wnioski o ściganie zobowiązanych do alimentacji. Jeżeli tak będzie w Twojej sprawie, możesz zrezygnować ze składania zawiadomienia.

Mam nadzieje, że wiesz już, co masz robić.

Powodzenia!

Wybrane specjalnie dla ciebie:

Twoja odpowiedź