Jak napisać odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów

Forum prawneKategoria: AlimentyJak napisać odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów
UżytkownikUżytkownik zapytał 1 miesiąc temu

Dobry wieczór.

Chciałabym się dowiedzieć, jak napisać odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów, obecnie płacę 200 zł, a mój były żąda ode mnie, żebym płaciła alimenty w kwocie 700 zł.

Jestem osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. Mam orzeczoną niepełnosprawność, że nie mogę podjąć pracy. Ja chcę płacić alimenty, ale nie w takiej kwocie tylko co najwyżej 250 zł.

Jak powinna wyglądać odmowa podwyższenia alimentów?

Pozdrawiam!

Imię:
Beata

1 odpowiedzi
Grzegorz SzwacińskiGrzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 tygodnie temu

Witam,

masz dwie możliwości.

Po pierwsze w odpowiedzi na pozew o podwyższenie alimentów z kwoty po 200 zł miesięcznie do 700 zł możesz wnieść o oddalenie powództwa w całości z uwagi na niemożność realizacji obowiązku alimentacyjnego w kwocie wyższej niż dotychczas.

Druga możliwość, to uznanie powództwa do kwoty 250 zł miesięcznie i wniosek o oddalenie pozwu w pozostałym zakresie.

Odpowiedź na pozew powinna zabierać te same elementy, co każde pismo procesowe.
Zgodnie z zapisem art. 126 kodeksu postępowania cywilnego w odpowiedzi na pozew zawrzeć należy:

  • oznaczenie sądu
  • imiona i nazwiska stron, ich przedstawicieli i pełnomocników
  • oznaczenie rodzaju pisma
  • osnowę wniosku lub oświadczenia
  • w przypadku, gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika
  • wymienienie załączników.

Zatem pismo – odpowiedź na pozew rozpoczynasz, wpisując nazwę sądu oraz wydziału (Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich). Następnie podajesz dane dziecka i jego przedstawiciela ustawowego (ojca) oraz sygnaturę, którą sąd nadał przedmiotowej sprawie. Poniżej, na środku linijki wpisujesz nazwę pisma – tu: Odpowiedź na pozew.

Następnie w imieniu własnym, jako pozwana w sprawie składasz wniosek, tak jak napisałam na samym początku o oddalenie powództwa w całości, albo o oddalenie powództwa ponad kwotę 250 zł, w tym przypadku podnosząc, że do tej kwoty powództwo uznajesz.

Kolejnym etapem przygotowania odpowiedzi na pozew jest zwięzłe uzasadnienie, w którym należy podnieść wszelkie istotne dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności. Podajesz trudności zdrowotne oraz brak zatrudnienia, o nich więc powinnaś napisać. Zasadnym będzie również opisanie sytuacji materialno-bytowej, z podaniem kwot stałego utrzymania, opłat za mieszkanie, media, leki.

Każda okoliczność powinna być potwierdzona odpowiednim dokumentem (zaświadczenie o stanie zdrowia, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, rachunki za mieszkanie, leki itp.).

Możesz również wnioskować, by sąd przeprowadził dowód z zeznań świadków – osób, które mają wiedzę na temat ważnych dla rozstrzygnięcia sprawy faktów.

Jeśli przygotowanie odpowiedzi na pozew może sprawić Ci duże trudności, to pamiętaj, że jako osoba niepełnosprawna i w trudnej sytuacji finansowej masz możliwość skorzystania z pomocy prawnej w punktach konsultacyjnych działających w każdej gminie w Polsce.

Ściśle powiązane artykuły:

Twoja odpowiedź