Odsetki od alimentów – jak sprawdzić ile ich mam naliczone?

Dzień Dobry. Chcę się dowiedzieć, jaką mam kwotę do zapłacenia za odsetki od alimentów? W 2016 roku ex małżonka złożyła pismo anulujące płatności alimentacyjne do komornika i od tamtego czasu płacę alimenty z pominięciem komornika, bezpośrednio dla dziecka.

Ze względu na wcześniejsze zaległości alimentacyjne, mam naliczane odsetki. Chce się dowiedzieć, jaka to jest kwota i czy mogę te odsetki za alimenty spłacać w dowolnych ratach miesięcznych? Bardzo proszę o szczegółową odpowiedź. Dziękuję Bardzo. Kamil.


Odsetki od alimentów

ważneWitaj Kamilu, wiem, że chciałeś napisać zapytanie w sposób jak najbardziej przejrzysty, jednakże muszę ci wyjaśnić, że niestety nie do końca rozumiem twój problem.

Przede wszystkim nie będę mogła udzielić ci precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, w jakiej kwocie obciążają cię odsetki naliczane od nieuregulowanych o czasie świadczeń alimentacyjnych, bowiem nie znam ani kwoty zadłużenia alimentacyjnego, ani terminu wymagalności zapłaty poszczególnych rat alimentów.

Z drugiej części twojego pytania wnioskuje jednak, że zaległości alimentacyjne powstałe przed 2016 roku egzekwuje komornik i właśnie o to postępowanie pytasz.

Dlatego postaram ci się wyjaśnić, na czym polega egzekucja alimentów, jakie koszty ponosi dłużnik alimentacyjny, w jaki sposób liczone są odsetki za zwłokę oraz w jakim terminie przedawniają się odsetki.

Przy okazji zachęcam do skorzystania z usługi obliczania alimentów, po zakupie usługi wystarczy tylko podać daty, w jakich alimenty nie były płacone, oraz ich wysokość. Czas realizacji zlecenia to 24 godziny.

Odsetki od alimentów – Usługa obliczania

Nie znaleziono Pobrania

Egzekucja alimentów przez komornika

ważnePostępowanie egzekucyjne może być wszczęte i prowadzone przez komornika na wniosek osoby uprawnionej do alimentacji, a w przypadku dziecka, które nie osiągnęło jeszcze pełnoletności na wniosek jego przedstawiciela ustawowego – najczęściej jednego z rodziców.

Z tego co napisałeś, wnioskuje, że prowadzone obecnie postępowanie komornicze dotyczy zaległości alimentacyjnych powstałych przed 2016 roku.

Dziś już, kiedy matka dziecka cofnęła wniosek egzekucyjny, dokonujesz wpłat bieżących alimentów do jej rąk.

Także odsetki, o których mowa dotyczą zobowiązań sprzed 2016 roku, a sam dług egzekwowany przez komornika nie rośnie, dodatkowo obciążają cię jedynie odsetki od należności głównej oraz koszty postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 1025 kpc. § 1 ustęp 1 i 2, którą winien przestrzegać prowadzący postępowanie egzekucyjne komornik, z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w pierwszej kolejności koszty egzekucyjne z wyjątkiem kosztów zastępstwa prawnego przyznanych przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym, a następnie należności alimentacyjne.

Natomiast zgodnie z zapisem § 3 niniejszego przepisu w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 roku w równym stopniu z należnością główną ulegają zaspokojeniu odsetki i koszty postępowania oraz przyznane przez komornika koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym.

Zatem, jak widzisz, bez względu czy wpłaty do komornika wpływają na skutek zajęcia np. wynagrodzenia za pracę, czy na skutek „dobrowolnych” wpłat dokonywanych przez dłużnika, to nie ma możliwości prawnej, aby komornik daną wpłatę zaliczył w pierwszej kolejności i jedynie na rzecz odsetek.

Jak liczone są odsetki od zaległości alimentacyjnych?

ważneOdsetki od zaległych alimentów naliczane są w sposób określony w wyroku sądu, ewentualnie zawartej ugodzie. Najczęściej są to odsetki ustawowe, określane w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów na dany rok.

Należne odsetki oblicza się stosują przepisy art. 481 kodeksu cywilnego. Obecnie stawka odsetek za opóźnienie w stosunku rocznym wynosi 7%. Odsetki liczone są za każdy dzień zwłoki.

Aby dokładnie wyliczyć, jaka jest obecnie kwota obciążających cię odsetek z tytułu zaległości alimentacyjnych, należałoby kwotę zaległości pomnożyć przez liczbę dni zwłoki, oraz wysokość stawki odsetek.

Pamiętaj jednak, że liczba dni zwłoki będzie inna dla każdej raty alimentacyjnej.
Jeżeli chcesz wyliczyć wysokość należnych odsetek, czynność tę można zrobić bardzo szybko, posługując się dostępnym w Internecie kalkulatorem odsetek alimentacyjnych.

Pragnę jeszcze zwrócić twoją uwagę na fakt, iż w każdym piśmie od komornika w przedmiocie prowadzonej egzekucji powinieneś zostać poinformowany o wysokości zaległości, kosztach egzekucji oraz odsetkach dziennych naliczanych przez organ egzekucyjny.

Masz prawo również zwrócić się do komornika z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień w przedmiocie prowadzonego postępowania.

Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o dokonanych wpłatach i stanie zadłużenia

wzór-pisma-do-komornika-o-stan-zadłużenia

Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o dokonanych wpłatach i stanie zaległości

Przedawnienie odsetek od zaległych alimentów

ważneChcę jeszcze zwrócić twoją uwagę na okoliczności, iż świadczenia alimentacyjne ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia wymagalności poszczególnej raty (art. 137 krio).

Jednakże w przypadku małoletniego uprawnionego do alimentacji o przedawnieniu nie ma co myśleć, bowiem przepisy kodeksu cywilnego mówiące o przedawnieniu roszczeń stanowią, iż do czasu osiągnięcia przez uprawnionego 18 roku życia, bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu – tak art. 121 w związku z art. 122 kc.

Musisz jednak wiedzieć, że każde odsetki przedawniają się w terminie trzyletnim, a najpóźniej wraz z przedawnieniem się roszczenia głównego.

Co więcej, po spłacie należności głównej odsetki od tej części uregulowanego po terminie długi nie mogą być już naliczane. Tak więc, jeśli możemy mówić o należnych odsetkach to jedynie tych, które narosły w ostatnich trzech latach.

Podsumowując

ważneJeśli chcesz wiedzieć, jaki posiadasz w tej chwili dług alimentacyjny oraz w jaki sposób naliczane są odsetki, jaka jest ich stawka dzienna, to najłatwiej uzyskasz te informacje, kontaktując się z komornikiem.

Masz prawo zażądać od komornika udzielenie informacji w sprawie, a także prawo wglądu do akt sprawy.

Wniosek o wgląd do akt sprawy

Ja ze swojej strony mogę podpowiedzieć ci, że dobrym rozwiązaniem pozwalającym uniknąć dodatkowych kosztów może być próba dogadania się z matką dziecka – prośba o wycofanie egzekucji w zakresie zaległych alimentów pod warunkiem dokonywania spłaty zaległości w ratach bezpośrednio do jej rąk.

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Odsetki od alimentów – jak sprawdzić ile ich mam naliczone?”
  1. Witam, mój partner dostał pismo od komornika o naliczane odsetki za alimenty. Czy jest możliwość, żeby komornik te odsetki umorzył? partner przebywa obecnie w zakładzie karnym i nie wiemy co napisać do komornika. Proszę mi doradzić. Dzieci są dorosłe i nikt alimentów nie wstrzymał, a partnerowi dług liczą… jak mam mu pomóc? bardzo proszę o odpowiedź.

Comments are closed.