Alimenty na teściową – czy będziemy musieli jej coś płacić?

Chodzi o alimenty na rodzica mojego męża. Teściowa ma pełno długów, mieszkamy za granicą, ale chcemy wrócić do Polski i budować dom, obawiam się, że przez jej długi i to, co ona może wymyślić np. że będziemy musieli jej płacić alimenty, będziemy w złej sytuacji. Czy da się udowodnić, że teściowa sama jest sobie winna, bo nie pracuje od dawna i żyje z kredytu na kredyt?

Nigdy nie mieliśmy wsparcia od niej, czy może to być problem, że mamy dom? że jesteśmy w dobrej sytuacji finansowej? ona jest strasznie pazerna, teraz chodzi do opieki po pieniądze…

Jej się po prostu nie chce pracować, czy jeśli mąż dalej będzie pracował za granicą, a ja w Polsce i będzie miał wysokie dochody ponad 20 tys. miesięcznie, to od tej kwoty będą liczone alimenty dla niej?

Czy alimenty na rodzica to konieczność? czy da się tak zrobić, żeby nic nie dostała? żadnych alimentów? udowodnić jej winę, bo jeżeli nie to na osobę musi być tylko 1500 zł, to nas jest 3 to nie więcej niż 4500, żeby nic nie dostała.


Alimenty na rodzica – czy będziemy musieli płacić?

Witaj, kwestia, którą poruszasz, to bardzo drażliwy i wyjątkowy temat. Obowiązek alimentacyjny wobec rodziców, to regulacja ustawowa zawarta m.in. w przepisach kodeksu rodzinnego.

Natomiast prawo zwyczajowe i powszechnie przyjęte przez społeczeństwo normy, to drugi aspekt, który nakłada na najbliższych sobie członków rodziny obowiązek wzajemnej pomocy, troski, wsparcia.

Taka relacja jest miło widziana przede wszystkim pomiędzy rodzicami a dziećmi.
Nie we wszystkich rodzinach żyje się jednak łatwo i nie zawsze relacje panujące w rodzinie pozwalają na to by wymagana życzliwość i wsparcie trwały.

Obowiązek alimentacji dorosłych dzieci względem rodziców

Niestety brak dobrych relacji, wzajemne pretensje, czy brak życzliwości nie zwalnia dorosłych dzieci od obowiązku troszczenia się o nieporadnych, czy będących w niedostatku rodziców.

Obowiązek alimentacji w przypadku braku innej formy wsparcia wynika wprost z prawa krwi, czyli więzi rodzinnych.

Zatem już sam fakt, że twój mąż jest synem, nakłada na niego obowiązek troski o rodziców oraz obowiązek alimentacji w sytuacji, kiedy znajdą się oni w stanie niedostatku.

Co prawda ty piszesz, że teściowa jest osobą winną swojej sytuacji materialnej. Podajesz, że teściowa nigdy nie pracowała, wykorzystując inne możliwości pozyskania środków na życie.

Jednakże okoliczności zasadności wniosku o alimenty (jeżeli taki teściowa w przyszłości złoży) badać będzie sąd. I to w jego gestii pozostanie rozpoznanie sprawy na korzyść żądającej alimentów lub odwrotnie.

Obowiązek utrzymania rodziców – ubóstwo i stan niedostatku

Wiedz jednak, że zgodnie z art. 128 w związku z art. 129 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy obowiązek dostarczania środków utrzymania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.

Musisz liczyć się więc z tym, że jeśli teściowa zdecyduje się na założenie sprawy alimentacyjnej, to w pierwszej kolejności pozew skieruje przeciwko dzieciom, czyli przeciwko twojemu mężowi.

Jak będzie decyzja sądu? tak naprawdę nie wiadomo.

Jednak ja nie bałaby się tak bardzo jak ty teraz, realizowałaby swoje plany i nie wychodziła myślami zbyt daleko.

Jestem pewna, że nawet jeśli teściowa uzyska alimenty, to nie będzie to kwota, która zatrzęsie waszym budżetem.

Z pewnością sąd nie przyzna alimentów procentowych, lecz przede wszystkim ich wysokość zależeć będzie od usprawiedliwionych potrzeb teściowej (tak art. 135 § 1 krio).

Podstawa prawna:

Art. 135. Zakres świadczeń alimentacyjnych

§ 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

§ 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Alimenty na rodzica, w jakiej wysokości?

Zatem jeśli nawet twój mąż zarabiać będzie po 20 000 zł miesięcznie sąd może orzec alimenty na rzecz jego matki w kwocie nieprzekraczającej kilkuset złotych, biorąc pod uwagę jej usprawiedliwione potrzeby min:

  • potrzeba zakupu stałych leków
  • obowiązek ponoszenia opłat związanych z rehabilitacją
  • obowiązek ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania
  • zakup żywności, odzieży, obuwia.

Z pewnością inaczej niż przy obowiązku alimentacji na dzieci, sąd nie może równać stopy życiowej matki męża do warunków, w jakich żyje wasza rodzina.

Alimenty na rodzica mają uchronić go przed życiem w ubóstwie i niedostatku – takie jest założenie ustawodawcy – nie zaś dać mu dodatkowe źródło dochodu, by podnieść jego dobry standard życia na jeszcze wyższy.

Na koniec dodam, że o tym czym jest stan niedostatku, wypowiedział się Sąd Najwyższy m.in. w uchwale pełnego składu z dnia 16 grudnia 1987 roku w sprawie wytycznych w zakresie wykładni prawa i praktyki sądowej w sprawach i alimenty wskazując, że za znajdujące się w stanie niedostatku należy uznać osoby, które nie mogą własnymi siłami zaspokoić usprawiedliwionych potrzeb, nie posiadają własnych środków w postaci wynagrodzenia za pracę, emerytury, czy renty ani też dochodów z własnego majątku.

Przy czym Sąd Najwyższy wskazał również, że w razie rażąco niewłaściwego postępowania osoby uprawnionej do alimentów, budzącego powszechną dezaprobatę, dopuszczalne jest oddalenie powództwa w całości lub w części ze względu na zasady współżycia społecznego, o których art. 5 kodeksu cywilnego.

Podsumowując

Jeśli chodzi o alimenty od dzieci, to rodzice mają prawo domagać się wypłacania alimentów od swoich pełnoletnich dzieci.

Jednakże główną przesłanką orzeczenia przez sąd świadczeń alimentacyjnych od dzieci na rzecz rodziców jest popadnięcie przez nich w stan niedostatku, którym jest niemożność realizacji swych niezbędnych potrzeb.

Stan ubóstwa i niedostatku musi być właściwie wykazany przez osobę żądającą alimentów.

Jeżeli stan niedostatku powstał z winy wnoszącego o alimenty, sąd oddali żądanie uznając wniosek za niezasadny. Zatem alimenty dla rodzica nie zawsze są uzasadnione.

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze