Dłużnik alimentacyjny pracuje na czarno – jak zmusić go do płacenia alimentów?

Ojciec mojego dziecka nie płaci alimentów, jesteśmy już z córką na funduszu alimentacyjnym. Dzisiaj dowiedziałam się, że ON nie pracuje legalnie, ale sobie dorabia, pracując na czarno.

Czy ma to jakieś znaczenie dla komornika? ojciec dziecka ma długi na coś około 5 tysięcy, nie płaci alimentów już pół roku.

Po jakim czasie mogą go zamknąć za alimenty? lub włożyć obrączkę? czy w najbliższym czasie czekają go jakiekolwiek konsekwencje? Bo póki co rośnie mu dług alimentacyjny i nic więcej…


Witaj, jest mi przykro, że znalazłaś się w tak trudnej sytuacji. Wiem, że nie jest ci łatwo, przynajmniej finansowo jeśli spełniasz kryteria, by pobierać świadczenie na dziecko wypłacane przez Fundusz Alimentacyjny.

Masz jednak motywację, by zadziałać i wpłynąć na ojca dziecka, by ten w końcu zaczął płacić alimenty – bo jeśli tylko twoja sytuacja materialna ulegnie poprawie i przekroczysz kryterium dochodowe uprawniające do pobierania alimentów z Funduszu, to stracisz jedyne pieniądze na córkę.

Dłużnik alimentacyjny, a praca na czarno

Ojciec dziecka zapewne ma możliwości zarobkowania. Praca, chociażby ta „na czarno” przynosi mu dochód, z którego powinien realizować obowiązek alimentacyjny względem dziecka.

Jednakże komornik, który prowadzi postępowanie egzekucyjne z urzędu,  nie będzie działał jak śledczy. Znając życie, komornik wykona jedynie rutynowe czynności egzekucyjne, ograniczając się do wysłania zawiadomienia do ZUS, Urzędu Skarbowego, zajęcia rachunku bankowego.

Zatem jeśli dłużnik alimentacyjny nie podejmie pracy na umowę lub na jego konto bankowe nie trafią pieniądze, egzekucja komornicza nie będzie skuteczna.

Dochodzenie komornika przy długach alimentacyjnych

Jednakże zgodnie z zapisem art. 1086 kpc. komornik obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania.

Jeżeli środki te okażą się bezskuteczne, organy Policji przeprowadzą na wniosek komornika czynności w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika.

Dochodzenie to powinno być przeprowadzane w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy.

Jeśli wiesz, gdzie pracuje ojciec dziecka, zgłoś to komornikowi, wnioskując jednocześnie o podjęcie stosownych kroków nawet z udziałem Policji. Jako strona postępowania komorniczego masz prawo zażądać wyjaśnień z przeprowadzonych czynności.

Wymagaj więc od komornika, by ten działał tak, jak należy, bo jego obowiązki zostały uregulowane przepisami prawa.

Odpowiedzialność karna dłużnika alimentacyjnego

Jeżeli chodzi natomiast o sankcję karne, to oczywiście uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacji stanowi przestępstwo uregulowane w art. 209 kk.

Ściganie dłużnika alimentacyjnego następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

Z powyższego wynika, że masz legitymację do tego, by złożyć wniosek o ściganie byłego partnera. Możesz w tym celu wystosować pismo do Policji lub Prokuratury Rejonowej lub złożyć ustne zawiadomienie. Obie formy są właściwe i obie zainicjują wszczęcie postępowania w sprawie.

W zawiadomieniu powinnaś wskazać, iż wiesz, że dłużnik alimentacyjny pracuje”na czarno”.

Odnośnie wysokości kary, to zależy ona przede wszystkim od postawy ojca dziecka.
W sytuacji, gdy z uwagi na brak alimentacji dziecko nie ma zaspokajanych podstawowych potrzeb życiowych sąd może orzec nawet karę pozbawienia wolności do lat 2.

Natomiast w sytuacji, gdy nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego zobowiązany do alimentacji uiści w całości zaległe alimenty, to nie będzie podlegać karze.

Podsumowując

Jeśli chcesz, by ojciec twojego dziecka poczuł się zobowiązany do łożenia na utrzymanie córki, to powinnaś podjąć kroki, które zaburzą jego pewność siebie.

Bo smutnym jest fakt, że pomimo zapowiadanych surowych konsekwencji prawnych dla dłużników alimentacyjnych wielu z nich czuje się nadal bezkarnie.

Wiedz, że jeśli sama nie będziesz czuwać nad tym, co w sprawie zrobił komornik, a nawet prokurator, to będzie to kolejne nieskuteczne postępowanie.

Dlatego uważam, że złożenie zawiadomienia o uporczywym uchylanie się od obowiązku alimentacji będzie dobrym krokiem. Mam nadzieje, że wizja kary pozbawienia wolności pomoże wzbudzić w ojcu dziecka poczucie odpowiedzialności.

Tymczasem może przydadzą Ci się:

Wniosek o podwyższenie alimentów

Wniosek-o-podwyzszenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Wniosek o podwyższenie alimentów – wzór

Sprawdź: Pozew o podwyższenie alimentów [WZÓR] + instrukcja

Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty

Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty

Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze