Pismo przewodnie do sądu WZÓR

Jak napisać pismo przewodnie do sądu? po złożeniu w sądzie pozwu lub wniosku sprawa zostaje zarejestrowana we właściwym repertorium, przez co otrzymuje sygnaturę. Jest to numer, którym należy posługiwać się w kontakcie z sądem. Każde kolejne pisma sądowe trzeba już składać ze wskazaniem sygnatury akt sprawy oraz innych niezbędnych informacji.

Wstęp

pismo-przewodnie-do-sadu-wzor-pdf-docDokumenty, zobowiązania oraz dowody powinny stanowić załączniki tzw. pisma przewodniego. Sprawdź, kiedy oraz jak złożyć pismo przewodnie i pobierz fachowo przygotowany przez nas wzór pisma przewodniego do sądu, który znajduje się poniżej:

Pismo przewodnie do sądu wzór

Czym jest pismo przewodnie do sądu?

Pismo przewodnie to nic innego jak pismo wyjaśniające, czyli informacja, jakiej sprawy dotyczą składane dokumenty. Pismo to musi zostać sporządzone zawsze, gdy strona lub uczestnik postępowania wykonują zobowiązanie sądu (np. w przypadku wydania postanowienia wzywającego), lub innej instytucji np. Starostwa Powiatowego.

Brak pisma przewodniego może przynieść negatywne skutki dla składającego, ponieważ organ, do którego wpłynęły dokumenty, może mieć problem z przyporządkowaniem ich do właściwej sprawy.

 Jak napisać pismo przewodnie do sądu?

Pismo przewodnie skierowane do sądu lub innej instytucji powinno przybrać formę urzędową. Ważne jest nie tylko prawidłowe oznaczenie odbiorcy i nadawcy pisma, ale również użycie zwrotów grzecznościowych.

Dodatkowo pismo przewodnie zawierać powinno:

  • oznaczenie pisma poprzez wskazanie, że jest to pismo przewodnie
  • oznaczenie sygnatury akt sprawy
  • oznaczenie odbiorcy pisma poprzez wskazanie sądu i wydziału zajmującego się sprawą oraz adresu sądu
  • określenie stron postępowania poprzez wskazanie imion, nazwisk i adresów, a także pełnomocników, jeśli zostali wyznaczeni
  • wskazanie, dlaczego pismo przewodnie jest składane (wypełnienie zobowiązania sądu, zajęcie stanowiska, przedłożenie dokumentów lub dowodów)
  • własnoręczny podpis osoby składającej
  • wymienienie załączników.

W ilu egzemplarzach złożyć pismo przewodnie do sądu KRS?

Każde pismo przewodnie musi zostać złożone w tylu egzemplarzach, ilu jest uczestników postępowania. Dlatego jeśli wykonując zobowiązanie sądu, wnioskodawca przedkłada dokumenty, muszą one zostać skopiowane w ilości odpowiadającej liczbie uczestników/stron postępowania i dopięte do tylu pism przewodnich.

Warto wyjaśnić, że wyłącznie pierwsze pismo przewodnie może zostać własnoręcznie podpisane przez składającego. Egzemplarz ten można następnie skopiować w niezbędnej liczbie i złożyć wraz z duplikatami w sądzie.

Taka sama reguła dotyczy pism przewodnich kierowanych do sądów powszechnych, KRS, organów samorządu terytorialnego, jak i innych instytucji.

Na czym polega uzupełnienie dokumentów do sądu?

Jak już wspomniałam na wstępie, pismo przewodnie związane jest najczęściej z potrzebą uzupełnienie dokumentów. Takie zobowiązanie otrzymać można na samym początku sprawy, czyli po złożeniu niekompletnego pozwu lub w trakcie trwania sprawy sądowej.

W pierwszym etapie postępowania powód/wnioskodawca otrzymać może zobowiązanie do uzupełnienia braków formalnych pozwu/wniosku w terminie tygodnia pod rygorem jego zwrotu. Zobowiązanie to należy wykonać, w przeciwnym razie sprawa nie ruszy do przodu, a co więcej będzie traktowana przez sąd, jakby nigdy do sądu nie wpłynęła (pozew/wniosek nie wywoła żadnych skutków prawnych).

Wykonując zobowiązanie sądu do uzupełnienia dokumentów, należy przygotować je w tylu egzemplarzach, w ilu żąda sąd i złożyć wraz z pismem przewodnim. W treści pisma przewodniego wskazać należy, że składający wykonuje zobowiązanie sądu w konkretnej sprawie (podać należy jej sygnaturę).

Jak przygotować odpowiedź na pismo z sądu?

Odpowiedź na pismo z sądu jest wymagana tylko wówczas, gdy takie jest zobowiązanie sądu. W takiej sytuacji należy zapoznać się dokładnie z pismem otrzymanym w sprawie. Najważniejsze jest konkretne zobowiązanie (uzupełnienie dokumentów, złożenie wyjaśnień na piśmie, wskazanie dowodu) oraz termin, w czasie którego należy złożyć odpowiedź.

Pismo z odpowiedzią zawierać musi wszelkie elementy pisma procesowego tj. sygnaturę akt sprawy, czy oznaczenie stron postępowania. Osoba nieobyta w sprawach prawniczych może mieć problem z przygotowaniem odpowiedniego dokumentu z uwagi na powyższe, polecam przygotowany przez nas wzór odpowiedzi na pismo z sądu.

Podsumowanie

W przypadku wydania postanowienia wzywającego do uzupełnienia braków formalnych w danej sprawie, oprócz żądanych przez sąd informacji bądź dokumentów, musisz sporządzić pismo wyjaśniające, w którym zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania cywilnego zamieścisz niezbędne dane i informacje.

Ne wystarczy więc samo nazwisko osoby składającej pismo, czy oznaczenie sądu – aby sporządzić pismo przewodnie zgodnie z obowiązującymi przepisami, trzeba przestrzegać kilku ważnych wytycznych.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze