Wniosek o zmianę kontaktów z dzieckiem WZÓR

Jak napisać wniosek o zmianę kontaktów z dzieckiem? Kontakty z dzieckiem mogą zostać zmodyfikowane, jeśli doszło do zmiany okoliczności. Przesłanką do zmiany kontaktów będzie wiek dziecka lub wyjazd rodzica za granicę. O kontaktach z dzieckiem mogą decydować sami rodzice, o ile potrafią w zgodzie regulować sprawy dotyczące ich wspólnego potomka.

Wstęp

Wniosek-o-zmiane-kontaktow-z-dzieckiem-wzor-doc-pdfKiedy wypracowanie konsensusu jest niemożliwe kwestie opieki, kontaktów, alimentów reguluje sąd na wniosek rodzica. Sprawdź, kiedy złożyć wniosek o zmianę kontaktów z dzieckiem oraz jakich argumentów użyć, by przekonać sąd do swoich racji. Dowiedz się co zrobić, kiedy kontakty z dzieckiem są utrudniane przez matkę. Dla ułatwienia przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy do wypełnienia wzór wniosku o zmianę kontaktów z dzieckiem, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o zmianę kontaktów z dzieckiem wzór

Wniosek-o-zmiane-kontaktow-z-dzieckiem-wzor-doc-pdf

Wniosek o zmianę kontaktów z dzieckiem wzór

Kto może żądać ustalenia kontaktów?

Art. 113. § 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

ważneUtrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest niezależne od władzy rodzicielskiej i jest obowiązkiem jak i prawem obojga rodziców. Zatem bez względu na to, czy nastąpiło ograniczenie władzy rodzicielskiej dla któregoś z rodziców, czy nie, rodzic zawsze zachowuje prawo do kontaktów ze swoim dzieckiem.

Warto w tym momencie powołać się na orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2004 r. (IV CK 615/03), które brzmi następująco:

Osobista styczność z dzieckiem nie jest atrybutem władzy rodzicielskiej i prawo do tego mają rodzice nawet wtedy, gdy władzy rodzicielskiej zostali pozbawieni. Realizacja osobistej styczności z dzieckiem może następować w różnej formie, również przez określenie terminów i sposobu spotkań. Istniejąca czasowa przeszkoda związana z aresztowaniem jednego z rodziców nie stanowi dostatecznej podstawy do odstąpienia od uregulowania tej kwestii.

Co więcej, zgodnie z art. 1136 k.r.o. prawo do kontaktów z dzieckiem prawo oprócz rodziców mają także:

 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • powinowaci w linii prostej,
 • a także osoby, które sprawowały nad dzieckiem pieczę przez dłuższy okres.

 

Jak zmienić kontakty z dzieckiem?

Rozszerzenie kontaktów z dzieckiem lub uregulowanie kontaktów może nastąpić w drodze ugody, porozumienia, wyroku sądu, postanowienia sądu, lub ugody zawartej przed mediatorem.

ważneSąd orzeka o kontaktach na wniosek jednego z rodziców. Przy czym wyjaśnić należy, że prawo do kontaktów z małoletnim może zostać przyznane również innym członkom rodzinny.

Wniosek o kontakty złożyć mogą dziadkowie lub rodzeństwo małoletniego, jeśli kontakty nie mogą przebiegać swobodnie, bo rodzina jest skonfliktowana lub rodzice dziecka żyją w rozłączeniu.

Natomiast wniosek o zmniejszenie/ograniczenie kontaktów z dzieckiem złożyć może rodzic, z którym dziecko stale przebywa, jeżeli poweźmie wątpliwość, że dalsze kontakty na tym samym poziomie mogą zagrażać dobru dziecka.

Dobro dziecka może być zagrożone, kiedy rodzic uprawniony do kontaktów z małoletnim dzieckiem nadużywa wobec dziecka przemocy fizycznej lub psychicznej, przychodzi na odwiedziny pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających, zniesławia, wyzywa lub obraża drugiego rodzica.

Dla podsumowania można napisać, że zmiana kontaktów z dzieckiem może przybrać formę zwiększenia widzeń lub zmniejszenia, a raz orzeczone kontakty, podobnie jak alimenty mogą zostać zmienione nowym orzeczeniem lub ugodą zawartą przez rodziców, a potem zatwierdzoną przez sąd.

 

Jak sąd ustala kontakty z dzieckiem?

ważneJak już wyżej wyjaśniłam, w sprawie kontaktów z dzieckiem sąd orzeka na wniosek zainteresowanego rodzica. Wniosek powinien zostać tak przygotowany, by umożliwić sądowi dotarcie do wcześniejszych akt spraw – jeśli takie miały miejsce.

W treści wniosku należy więc powołać sygnatury sprawy rozwodowej, separacyjnej, o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem.

Jeśli będzie to pierwsze postępowanie przed sądem, w treści wniosku ująć należy wszelkie okoliczności mogące posłużyć jako dowód w sprawie, a które mogą mieć znaczenie w ustaleniu przez sąd przyszłych kontaktów z dzieckiem.

Z punktu widzenia składu orzekającego znaczenie będzie mieć:

 • wiek dziecka
 • rozwój umysłowy i poziom usamodzielnienie dziecka
 • relacje rodzica (wnioskodawcy) z dzieckiem
 • odległość miejsca zamieszkania dziecka od rodzica uprawnionego do kontaktów z dzieckiem
 • rodzaj wykonywanej przez rodzica pracy.

Każdy wniosek o zmianę postanowienie ustalającego kontakty z dzieckiem powinien zawierać odniesienie do wyżej powołanych punktów.

W razie sporu o kontakty, wnioskujący powinien zadbać o odpowiedni materiał dowodowy. Wniosek rozpoznawany jest na posiedzeniu jawnym, dlatego sąd opiekuńczy, kierując się dobrem dziecka, dopuścić może dowód z zeznań świadków.

Z uwagi na powyższe warto zadbać o dobrych, wiarygodnych i mocnych świadków, którzy będą w stanie potwierdzić potrzebę modyfikacji kontaktów z dzieckiem.

Jako świadka powołać można członka rodziny, bliskiego znajomego, sąsiada, matkę przyjaciela/przyjaciółki dziecka, nauczyciela ze szkoły/przedszkola (każdą osobę, która ma odpowiednią wiedzę i która może coś wnieść do sprawy).

Właściwie przygotowany wniosek może przyspieszyć zakończenie sprawy sądowej o kontakty z dzieckiem. Dlatego warto pobrać przygotowany przez nas wzór wniosku dotyczący zmiany kontaktów z dzieckiem.

 

Jak zwiększyć kontakty z dzieckiem?

ważneZwiększenie kontaktów z dzieckiem wiąże się zazwyczaj z uzyskaniem przez dziecko pewnej niezależności. Jeśli jest ono stale przy matce to dla uzyskania możliwości zabierania dziecka na noc lub weekendy, ojciec powinien odczekać, aż dziecko przestanie być karmione piersią.

Natomiast dziecko, które jest już w wieku przedszkolnym, dobrze znosi rozłąkę z matką i znakomicie czuje się w towarzystwie taty, może być śmiało zabierane przez niego na  weekendy, wakacje, czy święta.

Niestety dochodzi do sytuacji, w których matki próbują odłożyć w czasie uzyskanie przez dziecko samodzielności, tylko po to, by ograniczyć ojcu kontakty. W takich sprawach – w przedmiocie kontaktów znaczenie mogą mieć opinie biegłych psychologów.

Natomiast po uzyskaniu odpowiedniego orzeczenia, ojciec może domagać się zrealizowania kontaktów z dzieckiem. Jeśli matka utrudnia kontakt z dzieckiem ma on prawo wezwać Policję, a przygotowana przez funkcjonariuszy notatka policyjna może posłużyć w sprawie o ukaranie matki karą grzywny.

Ile czeka się na sprawę o kontakty z dzieckiem?

ważneSprawami o kontakty z dzieckiem zajmuje się sąd opiekuńczy, a dokładniej sąd rejonowy. Sądy te na szczęście nie są tak przeciążone, jak duże sądy okręgowe zajmujące się między innymi rozwodami, dlatego składając wniosek o kontakty z dzieckiem można mieć nadzieję, że sprawa w przedmiocie kontaktów odbędzie się za już dwa lub trzy miesiące.

Często dla przyspieszenia rozpoznania sprawy, sądy zobowiązują drugą stronę do zajęcia stanowiska na piśmie.

Jeśli rodzic złoży odpowiedź na wniosek o zmianę kontaktów z dzieckiem, a w sprawie nie ma „niewyjaśnionych/niejasnych” kwestii orzeczenie może zapaść już na pierwszym posiedzeniu.

 

Podsumowanie

ważneKontakty z dzieckiem mogą mieć różną formę i mogą to być:

 • odwiedziny w miejscu zamieszkania, gdzie przebywa dziecko,
 • spotkania poza domem,
 • zabieranie dziecka do siebie,
 • wspólne wypady poza miasto,
 • utrzymywanie korespondencji,
 • zdalne formy utrzymywania kontaktów (Facebook, Skype, Messenger, Gadu-Gadu, itd.)

Najczęściej do wystąpienia z wnioskiem o zmianę kontaktów z naszym dzieckiem i zmianą dotychczasowego orzeczenia skłania rodzica:

 • chęć poprawy relacji z dzieckiem,
 • utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica,
 • zmiana warunków życiowych i/lub finansowych.

Jednak najczęstszą przyczyną wystąpienia z wnioskiem jest zmiana sytuacji życiowej któregoś z rodziców, zmiana pracy, przeprowadzka, ułożenie sobie z życia i założenie drugiej rodziny.

Władza rodzicielska, a szczególnie pozbawienie władzy rodzicielskiej bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej nie wpływa w żaden sposób na prawo do kontaktów rodzica z dzieckiem.

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze