Jak napisać wniosek o zmianę widzeń z dzieckiem?

Kategoria: Wzór pismaJak napisać wniosek o zmianę widzeń z dzieckiem?
Jusia zapytał 9 miesięcy temu

Witam. Jak napisać wniosek o zmianę widzeń z dzieckiem? chciałbym zmienić widzenia z dzieckiem, ponieważ do tej pory mamy ustalone praktycznie na przemienne, ja pracuję a moja była żona nie, ponieważ pobiera świadczenia na dziecko i złożyła wniosek o podwyższenie alimentów i finalnie zwiększyła mi alimenty, a takie widzenia jak mamy teraz, nie są dla mnie i dla dziecka odpowiednie.

Mianowicie pracuje do godziny 17 codziennie i co drugą sobotę, a dziecko mam co wtorek i czwartek od godziny 17 do rana i co drugi weekend i widzenia w tygodniu tylko w tych godzinach jest dla mnie nie zbyt dogodne, chciałabym zmienić na widzenia tylko co drugi weekend.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Witam serdecznie,

jeśli potrafi się Pan porozumieć z byłą żoną, to można dążyć do zmiany kontaktów poprzez zawarcie odpowiedniej umowy – umowy ustnej lub umowy pisemnej. Musi bowiem Pan zdać sobie sprawę z faktu, że rodzice mogą dowolnie kreować swoje obowiązki związane z wykonywaniem faktycznej opieki nad dziećmi, jeśli tylko potrafią dojść do porozumienia.

Jeśli jednak do takiego nie dojdzie pomiędzy Panem a byłą małżonką, zasadne będzie złożenie wniosku o zmianę kontaktów z dzieckiem. Przedmiotowy wniosek podlega rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Wniosek o zmianę kontaktów z dzieckiem wzór

We wniosku o zmianę kontaktów z dzieckiem należy powołać się na poprzednią sprawę sądową, w której kontakty zostały uregulowane z podaniem jej sygnatury – sprawa o rozwód, sprawa o uregulowanie kontaktów itp.

Jeśli kontakty zostały uregulowane w wyroku rozwodowym lub przez inny sąd, który obecnie nie będzie właściwy do rozpoznania wniosku o zmianę kontaktów,  należy wskazać dane tego sądu wraz z adresem. Do wniosku można również dołączyć kserokopie odpisu orzeczenia.

W treści samego wniosku należy przygotować plan kontaktów z wyszczególnieniem dni i godzin, w jakich mają się odbywać np. w pierwszy i trzeci weekend miesiąca do piątku od godziny 18 do niedzieli do godziny 18.

Proszę jednak wziąć pod uwagę, że w różnych miesiącach mamy albo 4, albo 5 weekendów, dlatego jeśli nie chce Pan „stracić” kontaktu z dzieckiem, warto wnosić o kontakt w co drugi weekend. Pod uwagę wziąć również należy święta, wakacje i ferie oraz dni ważne dla dziecka tj. jego urodziny, dzień ojca, dzień dziecka itp.

Jako powód zmiany kontaktów, należy wskazać obowiązki związane z pracą.

Jestem przekonana, że sąd przychyli się do Pana wniosku, bo bez wątpienia zmiana kontaktów z dzieckiem jest uzasadniona.

Życzę powodzenia!

Warto przeczytać:

Twoja odpowiedź