Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem WZÓR

Forum prawneKategoria: Wzór pismaWniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem WZÓR
Karol P. zapytał 3 lata temu

Witam, potrzebuję pilnie napisać wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem – wzór takiego pisma byłby mi bardzo pomocny. Sprawa wygląda tak, że jako ojciec mam problem z wyegzekwowaniem kontaktów z dzieckiem.

Jego matka utrudnia mi kontakty jak tylko może, podejrzewam, że robi to w zemście o alimenty (jakiś czas temu złożyłem odpowiedź na podwyższenie alimentów i sąd stanął po mojej stronie, matka dziecka je znacznie podwyższyć). Z tego co wyczytałem, rodzicowi, który utrudnia kontakty z dzieckiem, grozi kara finansowa, zrzut ekranu poniżej:

kara-finansowa-za-utrudnianie-kontaktow-z-dzieckiem

20 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witaj!

Jeśli doszło do sytuacji, że Twoje kontakty z dzieckiem zostały zabezpieczone ugodą sądową, mediacyjną lub po prostu orzeczeniem sądowym, a pomimo tego matka dziecka uniemożliwia Ci kontakty z dzieckiem lub utrudnia je, możesz złożyć w sądzie wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem.

Wzór takiego gotowego do wypełnienia wniosku zamieszczam poniżej:

Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem WZÓR

Wniosek-o-ukaranie-za-utrudnianie-kontaktow-z-dzieckiem-wzor-pdf-doc

Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem WZÓR

Jako rodzic mający niezrealizowany bądź niewłaściwie realizowany kontakt z dzieckiem, wystąp do sądu o zagrożenie karą pieniężną rodzicowi, który ten kontakt Ci utrudnia. Uprawnienie do złożenia takiego wniosku, wynika wprost z art. 598 15 Kpc.:

Art. 59815. Sankcja pieniężna za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.

§ 1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

§ 2. Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1.

§ 3. Na postanowienia sądu, o których mowa w § 1 i 2, przysługuje zażalenie.

Jeśli sąd opiekuńczy wyda postanowienie zagrażające karą pieniężną dla matki, a matka nadal będzie utrudniać kontakty z dzieckiem, lekceważąc postanowienie sądu – sąd nakaże matce zapłatę sumy pieniężnej na Twoją rzecz (rodzica uprawnionego do kontaktów z dzieckiem).

Sąd ustanawiając wysokość sumy zapłaty na Twoją rzecz, będzie kierować się liczbą i częstotliwością naruszeń, których dopuściła się matka dziecka, a także weźmie pod uwagę jej sytuację majątkową.

Wniosek-o-ukaranie-za-utrudnianie-kontaktow-z-dzieckiem-dokumenty

Warto przeczytać: Jak napisać wniosek o utrudnianie kontaktów z dzieckiem – finansowa kara

Podobne tematy:

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

uniemozliwianie-kontaktow-z-dzieckiem-kara-finansowa

Karol P. odpowiedział 3 lata temu

Pobrałem wzór pisma – dziękuję.

Sierp odpowiedział 3 lata temu

Witam! złożyłam wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie utrudniania kontaktów z dzieckiem, mam nadzieję, że ojciec dziecka dostanie porządną karę finansową, notorycznie utrudnia mi kontakty z moim synem, najczęściej posuwa się do tego, że:

  • ukrywa przede mną dziecko,
  • symuluje, że jest chore,
  • a zdarzyło się 2-3 razy, że był pod wpływem alkoholu.

z tego powodu wystąpiłam do sądu z wnioskiem o nałożenie na niego kary grzywny.

Dla zainteresowanych, złożenie takiego wniosku kosztuje 40 zł. Wniosek składa się do Sądu Rodzinnego z miejsca zamieszkania dziecka. Do wniosku dołączyć należy odpis orzeczenia sądu bądź odpisu ugody określającej kontakty z dzieckiem między rodzicami.

We wniosku wskazać też trzeba zachowania drugiego rodzica który utrudnia nam kontakty z dzieckiem, czyli piszemy, na czym polegały te utrudnienia. Oprócz tych które wcześniej wspomniałam, można też wymienić:

  • niewydanie dziecka rodzicowi w ogóle,
  • opóźnienie w wydawaniu,
  • opóźnienie w odbieraniu dziecka,
  • próby widywania dziecka poza wyznaczonymi terminami itd.

Konieczne we wniosku trzeba też wskazać konkretną sumę, której zapłaty się domagamy za niewłaściwe wykonywanie kontaktów z dzieckiem. A żeby ułatwić sędziemu wyznaczenie grzywny, warto we wniosku określić, jakie są zarobki rodzica naruszającego zasady kontaktów z dzieckiem oraz jakie są jego możliwości zarobkowe, tak z grubsza to tyle.

Waldemar T. odpowiedział 3 lata temu

Pobrałem właśnie wniosek o ukaranie grzywną za niewykonywanie kontaktów z synem, matka utrudnia notorycznie absolutnie każde widzenie z dzieckiem, mamy tylko syna. Miarka się przebrała, kiedy matka zaczęła ukrywać dziecko w domu dziadków na tej samej działce. Zamierzam iść z tym do sądu.

Lech odpowiedział 3 lata temu

Chodzi o utrudnianie widzeń z dzieckiem. Jestem ojcem 2-letniego dziecka i mam problem widzeń z córką, przebywam po zagranicami kraju i matka mojego dziecka zablokowała mnie na wszystkie sposoby, alimenty płacę regularnie, ponadto jeszcze kupuje ubiór córce, matka grozi mi ze nie zobaczę córki, leczę się psychiatrycznie, jestem ustabilizowany lekowo, zaświadczenie wezmę od lekarza.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

jeśli sposób kontaktowania się ojca z dzieckiem został określony stosownym wyrokiem sądu rodzinnego, to należy się do niego stosować. Jeżeli ojciec dziecka chce innych kontaktów, powinien złożyć odpowiedni wniosek do sądu lub uregulować te kwestie z Panią.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Wniosek-o-ustalenie-kontaktow-z-dzieckiem

Wniosek o ustalenie/uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Natomiast w tym momencie nie powinien zabierać nigdzie dziecka bez uzyskania Pani wcześniejszej zgody.

Natomiast jeśli nie wyraża Pani zgody na kontakty w innych dniach niż ustalone, a co więcej nie ufa Pani byłemu partnerowi, należy przede wszystkim przestrzec dziecko, by nie szło nigdzie z ojcem. Może Pani również zgłosić sprawę w szkole, by dziecko zostało objęte szczególną uwagą.

Jest to o tyle ważne, że z doświadczenia zawodowego wiem, iż Policja nie lubi mieszać się w sprawy rodzinne. Oczywiście funkcjonariusze wezmą udział w ewentualnej interwencji jednak większość spraw podobnego typu kończy się wyłącznie na pouczeniu – były partner zostanie pouczony o stosowaniu się do wyroku i zobowiązany do oddania dziecka.

Dlatego najlepiej będzie jeśli dziecko zawsze wykona do Pani telefon, zanim pójdzie z ojcem – bez względu czy będzie to czas widzeń, czy inny dzień. Musi Pani sama zadbać o uregulowanie tych kwestii, bowiem z ukaraniem, a nawet ściganiem ojca może być ciężko.

Bartosz odpowiedział 3 lata temu

Dobry wieczór. Poszukuję wzoru pisma o nieprzestrzeganie postanowienia sądu w sprawie o widywania się z synem, jak również wzór wniosku o ukaranie finansowe matki za niedopełnienie obowiązku, abym widział się z synem.

Chciałbym napisać rzeczowe i konkretne pismo, aby sąd poważnie mnie potraktował. Tak naprawdę potrzebuje wzoru pisma, bo wiem, co w uzasadnieniu napisać, jednak wzór profesjonalny bardzo mi jest potrzebny. Czy jest w stanie mi Pani pomoc? Z wyrazami szacunku Bartosz

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

na wstępie muszę napisać, że dobrze Pan trafił – posiadamy profesjonalnie przygotowane wzory pism sądowych oraz innych formularzy, którymi można posłużyć w sprawach przed różnymi organami.

Wniosek-o-ukaranie-za-utrudnianie-kontaktow-z-dzieckiem-wzor-pdf-doc

Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem WZÓR

Dlatego korzystając z naszego wzoru, będzie Pan mógł zająć się sprawą ograniczania kontaktów z synem przez byłą partnerkę.

Dodatkowo cieszę się, że wie Pan, jakie informacje zawrzeć w uzasadnieniu pisma. Zazwyczaj przygotowanie uzasadnienia pozwu lub wniosku sprawia najwięcej problemów.

Niemniej jednak wypada mi napisać, że postępowanie o utrudnianie kontaktów z dzieckiem jest dwuetapowe.

Prawdopodobnie w Państwa sprawie w pierwszej kolejności sąd wyda zobowiązanie matce dziecka do wykonywania wcześniej wydanego orzeczenia o kontaktach, a dopiero jeśli będzie ona nadal utrudniać widzenia, zostanie wydany nakaz zapłaty określonej sumy pieniężnej.

W Pana gestii jest wskazanie sądowi, w jakiej wysokości mogą być wymierzone ewentualne kary finansowe. Dodatkowo może Pan złożyć wniosek o orzeczenie na jego rzecz odszkodowania/zwrotu wydatków poczynionych w ramach realizacji kontaktu z synem, który nie odbył się z winy matki. Tu chodzi o koszty przejazdów itp.

Życzę powodzenia!

KZ odpowiedział 3 lata temu

Witam, żona się wyprowadziła, złożyła pozew o rozwód bez orzekania o winie, utrudnia kontakty z córką. Oczernia mnie o rozpad małżeństwa, zupełnie tak jak w małżeństwie – dyktowała warunki, to teraz dyktuje spotkania z córką, która cały czas jak się widzimy, to prosi mnie, że chce mieszkać ze mną a ma 3-latka. Bardzo proszę o pomoc. Dodam jeszcze, że bardzo walczyłem o małżeństwo, terapia była z której żona zrezygnowała.

Waldemar odpowiedział 3 lata temu

Witam. Chcę napisać pismo o utrudnianie kontaktów przez Matkę dziecka. Mój problem polega nad tym, że mimo został ustalony kontakt z dzieckiem przez sąd, to matka i tak sobie ustala po swojemu kontakty. Co mogę zrobić w tej sytuacji? policje wzywam i tylko robi notatki i na tym pozostaje sprawa.

Wysyłanie SMS-sów do matki a ona tylko z rana robi awantury do mojej osoby, zamiast przygotować dziecko do opieki dla mnie. Ostatnia sytuacja była taka, że matka nie dała dziecku rzeczy do przebrania ani lekarstw, musiałem się wracać ponownie po leki i tracić na taksówkę.

Jak napisać wniosek o utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez Matkę? Pozdrawiam Waldemar

Damian G. odpowiedział 3 lata temu

Pobrałem właśnie wniosek o ukaranie grzywną za niewykonywanie kontaktów, mam nadzieję że sąd nałoży na matkę dużą karę grzywny, aby odechciało się jej robić sceny przed dzieckiem i ukrywać dziecko przed własnym ojcem, dziękuję za pomoc i pozdrawiam Damian G.

IZA odpowiedział 3 lata temu

Witam. Za tydzień mam sprawę w sądzie o zmianę wyroku rozwodowego i miejsce zamieszkania córki przy mnie, gdyż jeszcze mieszka z byłym mężem. Chciałabym po wszystkim złożyć dwa wnioski do sądu pierwszy to wniosek o zadośćuczynienie za utrudnianie kontaktów z córką przez byłego męża, a drugi to wniosek o znęcanie się mojego byłego męża i jego partnerki nad córką.

Dowody – opinia psychologa. Moje pytanie brzmi: jak mogę je napisać skutecznie? Proszę o pomoc.

Power8speed odpowiedział 3 lata temu

Wniosek o ukaranie w związku z utrudnianiem kontaktów z dzieckiem. Szukam wniosku o ukaranie matki za utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Wydane jest postanowienie o kontaktach, którego matka nie przestrzega. Sąd zagroził matce karą z tego tytułu. Jednak nie przyniosło to żadnego rezultatu. Do chwili obecnej sporadycznie widuje dziecko. Matka dziecka działa złośliwie, nie zważając na dobro dziecka. Z góry dziękuję.

Paweł odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry. Od dłuższego czasu mam problem z byłą żoną. Utrudnia mi od długiego czasu kontakty z dzieckiem. Mimo wyroku sądowego. Nie mam ograniczonych praw. Mam przez sąd wydzielone tylko wizyty. Córkę mogę widzieć dwa razy w tygodniu po południu. Od godziny 15 do 19 oraz w pierwszy i trzeci weekend miesiąca.

Dziecko mogę widzieć według wyroku poza Jej obecnością i pod Jej nieobecność. Mogę także zabierać córkę do siebie. Niestety robi wszystko, abym dziecka nie zobaczył. Przeprowadza się w różne miejsca, nie mówiąc mi gdzie mieszka. jak jadę do córki, to nagle się okazuje, że coś Jej wyskoczyło. Za każdym razem jest powiadomiona przeze mnie dzień albo dwa dni wcześniej, że będę.

Kompletnie ignoruje wyrok sądu. Byłem też już na komendzie policji, ale niestety dostałem odpowiedź, że mi nie pomogą. Nie wiem co mam robić. Cały czas jeżdżę do córki, ale za każdym razem dostaje inną wymówkę. Z córką jestem bardzo zżyty. Nie chcę dostarczać jej przeżyć następnych z policją czy sądem. Po rozwodzie i tak dużo przeżyła. Czy można coś z tym zrobić? Wdzięczny będę za odpowiedź. Dziękuję z góry.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

wydaje mi się, że jeśli sytuacja się powtarza i matka dziecka faktycznie dąży do rozluźnienia więzi, jakie łączą Cię z córką, zasadnym będzie przywołanie jej do porządku. Być może odpowiednim rozwiązaniem będzie kara finansowa.

Musisz wiedzieć, że za uporczywe utrudnianie kontaktów z dzieckiem, o których orzekł sąd wyrokiem, matka dziecka może otrzymać karę finansową.

Powyższe wynika z regulacji zawartych w art. 598 (15) i następnych kodeksu postępowania cywilnego.
§ 1 wyżej wskazanego przepisu wskazuje:

“Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.”

Uważam więc, że w pierwszej kolejności możesz poinformować/ostrzec byłą partnerkę, że w razie dalszych naruszeń złożysz do sądu pozew o wydanie przeciwko niej nakazu zapłaty kary finansowej za utrudnianie kontaktów z dzieckiem.

Natomiast, jeśli pomimo Twojego uprzedzenia matka dziecka nadal będzie „kombinować” z widzeniami, zasadne będzie wejście na drogę postępowania sądowego, składając poniższy wniosek:

Wniosek-o-ukaranie-za-utrudnianie-kontaktow-z-dzieckiem-wzor-pdf-doc

Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem WZÓR

Sylwia odpowiedział 2 lata temu

Witam, jak napisać wniosek o kontakt z dzieckiem? mam poważny problem, mąż całkowicie utrudnia mi kontakt z dzieckiem, od czerwca pod pretekstem spaceru zabrał dziecko i do tej pory tylko umożliwił mi jedno spotkanie 40-minutowe z dzieckiem. Czy może mi Pani pomóc napisać taki wniosek, gdyż już tak długo mąż izoluje dziecko ode mnie, gdzie dziecko wcześniej praktycznie ze mną przebywało.

Kamil D. odpowiedział 2 lata temu

Pozbawienie władzy rodzicielskiej lub ograniczenie władzy rodzicielskiej nie ogranicza rodzica do kontaktów z dzieckiem! Mojej byłej coś się wyraźnie pokiełbasiło, nie chce dopuścić, bym widywał córkę! Chcę złożyć wniosek do wydziału rodzinnego i opiekuńczego sądu rejonowego, aby sąd ukarał byłą partnerkę karą finansową, próbowałem rozmawiać z nią, a nawet prosić – nic nie pomaga.

Art. 113. § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

§ 1. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

§ 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli dziecko nie przebywa u żadnego z rodziców, a pieczę nad nim sprawuje opiekun lub gdy zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

Mariusz odpowiedział 2 lata temu

Kontakt rodzica z dzieckiem jest nie tylko prawem ale równocześnie obowiązkiem każdego z rodziców.

Jeśli jeden rodzic (najczęściej są to matki) umyślnie zabrania dziecku spotkania z drugim rodzicem, albo utrudnia kontakty dziecka z drugim rodzicem, to trzeba reagować.
W mojej sytuacji nie tylko była partnerka utrudniała mi kontakty z dzieckiem, ale też i jej rodzina, stała za nią murem.

Było bardzo ciężko przekonać ich, że robią źle… Takie zachowania zaburzają więź dziecka z drugim rodzicem, a nie o to przecież chodzi prawda? dla dobra dziecka – dziecko powinno mieć oboje rodziców.

Można też złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów z naszym dzieckiem, to też działa na czas trwania sprawy.

Przemek odpowiedział 2 lata temu

Napiszę tylko, że dostałem 3 000 zł od byłej żony za utrudnianie widzeń z dzieckiem, dostała nauczkę, zobaczymy czy nadal będzie taka zaborcza o dziecko :)