Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem WZÓR

Kategoria: Wzór pismaWniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem WZÓR
Karol P. zapytał 4 miesiące temu

Witam, potrzebuję pilnie napisać wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem – wzór takiego pisma byłby mi bardzo pomocny. Sprawa wygląda tak, że jako ojciec mam problem z wyegzekwowaniem kontaktów z dzieckiem.

Jego matka utrudnia mi kontakty jak tylko może, podejrzewam, że robi to w zemście o alimenty (jakiś czas temu złożyłem odpowiedź na podwyższenie alimentów i sąd stanął po mojej stronie, matka dziecka je znacznie podwyższyć). Z tego co wyczytałem, rodzicowi, który utrudnia kontakty z dzieckiem, grozi kara finansowa, zrzut ekranu poniżej:

kara-finansowa-za-utrudnianie-kontaktow-z-dzieckiem

9 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 4 miesiące temu

Witaj!

Jeśli doszło do sytuacji, że Twoje kontakty z dzieckiem zostały zabezpieczone ugodą sądową, mediacyjną lub po prostu orzeczeniem sądowym, a pomimo tego matka dziecka uniemożliwia Ci kontakty z dzieckiem lub utrudnia je, możesz złożyć w sądzie wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem.

Wzór takiego gotowego do wypełnienia wniosku zamieszczam poniżej:

Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem WZÓR

Wniosek-o-ukaranie-za-utrudnianie-kontaktow-z-dzieckiem-wzor-pdf-doc
Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem WZÓR

Jako rodzic mający niezrealizowany bądź niewłaściwie realizowany kontakt z dzieckiem, wystąp do sądu o zagrożenie karą pieniężną rodzicowi, który ten kontakt Ci utrudnia. Uprawnienie do złożenia takiego wniosku, wynika wprost z art. 598 15 Kpc.:

Art. 59815. Sankcja pieniężna za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.

§ 1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

§ 2. Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1.

§ 3. Na postanowienia sądu, o których mowa w § 1 i 2, przysługuje zażalenie.

Jeśli sąd opiekuńczy wyda postanowienie zagrażające karą pieniężną dla matki, a matka nadal będzie utrudniać kontakty z dzieckiem, lekceważąc postanowienie sądu – sąd nakaże matce zapłatę sumy pieniężnej na Twoją rzecz (rodzica uprawnionego do kontaktów z dzieckiem).

Sąd ustanawiając wysokość sumy zapłaty na Twoją rzecz, będzie kierować się liczbą i częstotliwością naruszeń, których dopuściła się matka dziecka, a także weźmie pod uwagę jej sytuację majątkową.

Wniosek-o-ukaranie-za-utrudnianie-kontaktow-z-dzieckiem-dokumenty

Warto przeczytać: Jak napisać wniosek o utrudnianie kontaktów z dzieckiem – finansowa kara

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 4 miesiące temu

uniemozliwianie-kontaktow-z-dzieckiem-kara-finansowa

Karol P. odpowiedział 4 miesiące temu

Pobrałem wzór pisma – dziękuję.

Sierp odpowiedział 1 miesiąc temu

Witam! złożyłam wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie utrudniania kontaktów z dzieckiem, mam nadzieję, że ojciec dziecka dostanie porządną karę finansową, notorycznie utrudnia mi kontakty z moim synem, najczęściej posuwa się do tego, że:

  • ukrywa przede mną dziecko,
  • symuluje, że jest chore,
  • a zdarzyło się 2-3 razy, że był pod wpływem alkoholu.

z tego powodu wystąpiłam do sądu z wnioskiem o nałożenie na niego kary grzywny.

Dla zainteresowanych, złożenie takiego wniosku kosztuje 40 zł. Wniosek składa się do Sądu Rodzinnego z miejsca zamieszkania dziecka. Do wniosku dołączyć należy odpis orzeczenia sądu bądź odpisu ugody określającej kontakty z dzieckiem między rodzicami.

We wniosku wskazać też trzeba zachowania drugiego rodzica który utrudnia nam kontakty z dzieckiem, czyli piszemy, na czym polegały te utrudnienia. Oprócz tych które wcześniej wspomniałam, można też wymienić:

  • niewydanie dziecka rodzicowi w ogóle,
  • opóźnienie w wydawaniu,
  • opóźnienie w odbieraniu dziecka,
  • próby widywania dziecka poza wyznaczonymi terminami itd.

Konieczne we wniosku trzeba też wskazać konkretną sumę, której zapłaty się domagamy za niewłaściwe wykonywanie kontaktów z dzieckiem. A żeby ułatwić sędziemu wyznaczenie grzywny, warto we wniosku określić, jakie są zarobki rodzica naruszającego zasady kontaktów z dzieckiem oraz jakie są jego możliwości zarobkowe, tak z grubsza to tyle.

Waldemar T. odpowiedział 1 miesiąc temu

Pobrałem właśnie wniosek o ukaranie grzywną za niewykonywanie kontaktów z synem, matka utrudnia notorycznie absolutnie każde widzenie z dzieckiem, mamy tylko syna. Miarka się przebrała, kiedy matka zaczęła ukrywać dziecko w domu dziadków na tej samej działce. Zamierzam iść z tym do sądu.

Lech odpowiedział 1 miesiąc temu

Chodzi o utrudnianie widzeń z dzieckiem. Jestem ojcem 2-letniego dziecka i mam problem widzeń z córką, przebywam po zagranicami kraju i matka mojego dziecka zablokowała mnie na wszystkie sposoby, alimenty płacę regularnie, ponadto jeszcze kupuje ubiór córce, matka grozi mi ze nie zobaczę córki, leczę się psychiatrycznie, jestem ustabilizowany lekowo, zaświadczenie wezmę od lekarza.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 1 miesiąc temu

Witam serdecznie,

jeśli sposób kontaktowania się ojca z dzieckiem został określony stosownym wyrokiem sądu rodzinnego, to należy się do niego stosować. Jeżeli ojciec dziecka chce innych kontaktów, powinien złożyć odpowiedni wniosek do sądu lub uregulować te kwestie z Panią.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Wniosek-o-ustalenie-kontaktow-z-dzieckiem
Wniosek o ustalenie/uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Natomiast w tym momencie nie powinien zabierać nigdzie dziecka bez uzyskania Pani wcześniejszej zgody.

Natomiast jeśli nie wyraża Pani zgody na kontakty w innych dniach niż ustalone, a co więcej nie ufa Pani byłemu partnerowi, należy przede wszystkim przestrzec dziecko, by nie szło nigdzie z ojcem. Może Pani również zgłosić sprawę w szkole, by dziecko zostało objęte szczególną uwagą.

Jest to o tyle ważne, że z doświadczenia zawodowego wiem, iż Policja nie lubi mieszać się w sprawy rodzinne. Oczywiście funkcjonariusze wezmą udział w ewentualnej interwencji jednak większość spraw podobnego typu kończy się wyłącznie na pouczeniu – były partner zostanie pouczony o stosowaniu się do wyroku i zobowiązany do oddania dziecka.

Dlatego najlepiej będzie jeśli dziecko zawsze wykona do Pani telefon, zanim pójdzie z ojcem – bez względu czy będzie to czas widzeń, czy inny dzień. Musi Pani sama zadbać o uregulowanie tych kwestii, bowiem z ukaraniem, a nawet ściganiem ojca może być ciężko.

Bartosz odpowiedział 4 tygodnie temu

Dobry wieczór. Poszukuję wzoru pisma o nieprzestrzeganie postanowienia sądu w sprawie o widywania się z synem, jak również wzór wniosku o ukaranie finansowe matki za niedopełnienie obowiązku, abym widział się z synem. Chciałbym napisać rzeczowe i konkretne pismo, aby sąd poważnie mnie potraktował. Tak naprawdę potrzebuje wzoru pisma, bo wiem co w uzasadnieniu napisać, jednak wzór profesjonalny bardzo mi jest potrzebny. Czy jest w stanie mi Pani pomoc? Z wyrazami szacunku Bartosz

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 tygodnie temu

Witam serdecznie,

na wstępie muszę napisać, że dobrze Pan trafił – posiadamy profesjonalnie przygotowane wzory pism sądowych oraz innych formularzy, którymi można posłużyć w sprawach przed różnymi organami.

Wniosek-o-ukaranie-za-utrudnianie-kontaktow-z-dzieckiem-wzor-pdf-doc
Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem WZÓR

Dlatego korzystając z naszego wzoru, będzie Pan mógł zająć się sprawą ograniczania kontaktów z synem przez byłą partnerkę.

Dodatkowo cieszę się, że wie Pan, jakie informacje zawrzeć w uzasadnieniu pisma. Zazwyczaj przygotowanie uzasadnienia pozwu lub wniosku sprawia najwięcej problemów.

Niemniej jednak wypada mi napisać, że postępowanie o utrudnianie kontaktów z dzieckiem jest dwuetapowe.

Prawdopodobnie w Państwa sprawie w pierwszej kolejności sąd wyda zobowiązanie matce dziecka do wykonywania wcześniej wydanego orzeczenia o kontaktach, a dopiero jeśli będzie ona nadal utrudniać widzenia, zostanie wydany nakaz zapłaty określonej sumy pieniężnej.

W Pana gestii jest wskazanie sądowi, w jakiej wysokości mogą być wymierzone ewentualne kary finansowe. Dodatkowo może Pan złożyć wniosek o orzeczenie na jego rzecz odszkodowania/zwrotu wydatków poczynionych w ramach realizacji kontaktu z synem, który nie odbył się z winy matki. Tu chodzi o koszty przejazdów itp.

Życzę powodzenia!

Twoja odpowiedź