Wniosek o alimenty dla pełnoletniego dziecka WZÓR

Czy dorosłe dziecko ma prawo do alimentów? To pytanie zadają sobie zarówno rodzice zobowiązani do alimentacji, jak i uprawnione do alimentów dzieci, które weszły w pełnoletność. Odpowiedź na pytanie, czy pełnoletniemu dziecku przysługują alimenty, nie jest jednoznaczna. Zależeć ona będzie od okoliczności danej sprawy.

Wstęp

wedweW niniejszym poradniku postaram się przybliżyć sytuacje, kiedy pełnoletnie dziecko będzie miało prawo do alimentów, załączam też wzór pozwu o alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka, znany też jako: wniosek o alimenty dla pełnoletniego dziecka:

Wniosek o alimenty dla pełnoletniego dziecka wzór

wniosek-o-alimenty-dla-pelnoletniego-dziecka-wzor

Wniosek o alimenty dla pełnoletniego dziecka wzór

Odpowiem również na pytanie, kiedy alimenty na dorosłe dziecko nie będą się należeć i jak wówczas uchylić się od obowiązku alimentacji na pełnoletnie dziecko.

Kiedy pełnoletnie, dorosłe dziecko ma prawo do alimentów

Jak wskazuje art. 133 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy:

1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

wazneZ powyższego przepisu domniemywać można, że obowiązek alimentacji względem dziecka nie ustaje samoistnie wraz z osiągnięciem przez nie pełnoletności – żaden przepis prawny nie określa granicy wieku, po której rodzic może przestać płacić alimenty na dziecko.

Są jednak sytuacje, które pozwalają zatrzymać alimentację na dziecko pełnoletnie – o nich poniżej.

Obowiązek alimentacji może trwać pomimo wejścia przez uprawnionego w dorosłość, jeśli:

  • pełnoletnie już dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać m.in. ze względu na problemy zdrowotne (np. obowiązek alimentacji rodziców względem dziecka niepełnosprawnego może utrzymywać się przez całe życie)
  • dorosłe dziecko kontynuuje naukę, także na uczelni wyższej, co uniemożliwia mu podjęcie pracy i uzyskanie takich dochodów, z których będzie w stanie samodzielnie się utrzymać (wyjątkiem mogą być studia zaoczne lub wieczorowe, które nie absorbują całego czasu dorosłego dziecka – w takim przypadku wysokość świadczeń alimentacyjnych może ograniczyć się do wysokości czesnego za studia)
  • pomimo zakończenia nauki dorosłe dziecko nie usamodzielniło się – ma trudności ze znalezieniem pracy i uzyskaniem dochodu
  • nastąpiło ponowne „ożywienie” obowiązku alimentacji – dorosłe dziecko wcześniej już usamodzielnione, wobec którego wygasł obowiązek alimentacji, popadło w stan niedostatku (taka sytuacja może mieć miejsce na skutek choroby, kalectwa, wypadku).

Uchylenie się od obowiązku alimentacji na dorosłe dziecko

wzor-pismaZobowiązany do alimentacji rodzic ma prawo uchylić się od obowiązku alimentacji względem dziecka pełnoletniego jeśli:

  • żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego – pełnoletnie dziecko niewłaściwie postępuje względem rodzica (brak szacunku, lekceważenie) lub prowadzi niewłaściwe życie (popadnięcie w nałogi, rozrzutność, porzucenie szkoły itp.)
  • uprawniony do alimentacji nie dokłada starań w celu uzyskania usamodzielnienia (nie szuka zatrudnienia, nie dokształca się) – z obowiązku alimentacji względem dziecka, które nie dąży do usamodzielnienia się, chcąc żyć z alimentów od rodziców, mogą uchylić się również bardzo zamożni rodzice
  • spełnienie świadczeń alimentacyjnych jest związane z nadmiernym uszczerbkiem dla zobowiązanego (na skutek realizacji obowiązku alimentacyjnego rodzic nie jest w stanie podjąć leczenia, opłacić rachunki itp.).

Pozew o uchylenie alimentów

pozew-o-uchylenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Pozew o uchylenie alimentów – wzór

Pozew o alimenty na dorosłe dziecko

edPełnoletnie dziecko, które jeszcze się nie usamodzielniło – kontynuuje naukę lub znajduje się w niedostatku na prawo domagać się alimentów od rodziców.

Świadczenie alimentacyjne może zostać uregulowane umową alimentacyjną zawartą w formie pisemnej, przed notariuszem lub mediatorem i następnie zatwierdzoną przez sąd.

W przypadku braku porozumienia dorosłe dziecko może złożyć pozew o alimenty do sądu rejonowego – wydział rodzinny i nieletnich właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

W pozwie o alimenty należy wykazać zasadność żądania (brak usamodzielnienie się lub stan niedostatku) powołując się na konkretne okoliczności (kontynuowanie nauki, brak zatrudnienia, choroba, kalectwo) oraz przedkładając dowody na ich poparcie (zaświadczenie z uczelni, zaświadczenie z PUP, historia choroby, orzeczenie o niepełnosprawności).

Pozew o alimenty na dorosłe dziecko jest wolny od opłaty sądowej.

Pozew o alimenty – wzór

Pozew o alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka wzór

Pozew o alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka wzór

Wzór pozwu o alimenty dla pełnoletniego dziecka pdf wystarczy jedynie pobrać, wydrukować i wypełnić.

Pozew o uchylenie się od alimentów na dorosłe dziecko

edZobowiązany do alimentacji rodzic, który powziął informację, że dorosłe dziecko uprawnione do alimentacji usamodzielniło się – posiada zatrudnienie, majątek, z którego może się utrzymać, nabyło wartościowy spadek, porzuciło naukę, weszło w złe towarzystwo i nałogi lub jeśli doznaje uszczerbku przez realizację obowiązku alimentacji, ma prawo domagać się uchylenia alimentów.

Obowiązek alimentacji na dorosłe dziecko może być zdjęty na skutek porozumienia – ugody zawartej pomiędzy rodzicem a dzieckiem, a w przypadku braku zgody przez sąd.

Pozew o ustalenie ustania obowiązku alimentacji (Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego) składa się do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego dziecka.

Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

pozew-o-wygasniecie-obowiazku-alimentacyjnego

Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Koniecznie przeczytaj:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze