Odpowiedź na pozew o alimenty WZÓR + wypełniony przykład

Po zmianie przepisów kodeksu postępowanie cywilnego, które obowiązują od dnia 7 listopada 2019 roku, złożenie odpowiedzi na pozew jest obowiązkiem strony pozwanej.

Dlatego jeśli otrzymałeś pozew o alimenty, musisz się do niego odnieść, przygotowując: odpowiedź na pozew o alimenty.

Pamiętaj jednak, że odpowiedź na pozew jest nie tylko Twoim obowiązkiem narzuconym przez ustawę, ale daje Ci również szansę na przedstawienie swoich racji, argumentów i twierdzeń. Dobrze przygotowana odpowiedź na pozew może wpłynąć na decyzję sądu co do wysokości świadczeń alimentacyjnych.

wzor-pismaSprawdź, czym jest i jak napisać odpowiedź na pozew o alimenty, kiedy należy ją złożyć i co powinna zawierać, by sprawa o alimenty potoczyła się zgodnie z Twoim interesem. Możesz też pobrać gotowy wzór takiego pisma z wypełnionym przykładem.

Czym jest odpowiedź na pozew o alimenty?

Odpowiedź na pozew jest pismem procesowym, w którym pozwany (ojciec lub matka dziecka) ma ustosunkować się do żądań i twierdzeń strony przeciwnej, którą jest dziecko reprezentowane przez drugiego z rodziców lub inną osobę, która wykonuje funkcje przedstawiciela ustawowego dziecka.

Odpowiedź na pozew o alimenty wzór

Wymogi formalne odpowiedzi na pozew

Tak jak każde pismo procesowe, tak i odpowiedź na pozew powinna spełniać wymogi pisma procesowego.

Zatem w treści odpowiedzi na pozew zawrzeć należy:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowana – dane te można przepisać z otrzymanych pism sądowych m.in. wezwania do złożenia odpowiedzi na pozew, wezwania na termin sprawy
 2. sygnaturę akt sprawy – ta znajduje się m.in. na kopercie z sądu oraz każdym piśmie sądowym
 3. imię i nazwisko stron postępowania, a w przypadku małoletniego powoda dane jego przedstawiciela ustawowego i pełnomocnika, jeśli ten został zaangażowany do reprezentacji w sprawie
 4. oznaczenie rodzaju pisma – tu odpowiedź na pozew o alimenty, ewentualnie odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów
 5. osnowę wniosku, czyli wyrażenia swoich żądań np. wniosek o oddalenie powództwa, przeprowadzenie dowodów z dokumentów, zeznań świadków, zasądzenie kosztów itp.
 6. oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności – dowodem w sprawie mogą być dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów i poniesionych kosztów, dokumentacja potwierdzająca stan zdrowia itp.
 7. podpis strony
 8. lista załączników.

Odpowiedź na żądanie alimentacyjne

wwwwW odpowiedzi na pozew zobowiązany do alimentacji powinien odnieść się do żądania głównego. Pozwany może:

 • wnosić o oddalenie powództwa w całości, jeśli sprawa dotyczy np. dziecka pełnoletniego, które jest w stanie samodzielnie się utrzymać lub podwyższenia ustalonych uprzednio świadczeń alimentacyjnych, z czym pozwany się nie zgadza;
 • wnosić o oddalenie powództwa w części, czyli ponad pewną kwotę, np. pozew alimentacyjny traktuje o alimentach w wysokości 1 000 zł miesięcznie, natomiast pozwany godzi się z żądaniem do wysokości 700 zł, a w pozostałej część wnosi o oddalenie powództwa;
 • uznać powództwo w całości.

Odpowiedź na pozew o alimenty, a wysokość świadczenia

wedweZajęte stanowisko należy odpowiednio uargumentować, biorąc pod uwagę, że zgodnie z obowiązującymi normami rodzice mają obowiązek do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie.

Z obowiązku utrzymania dziecka co do zasady nie może się zwolnić żaden rodzic. Jednakże ustalając wysokość alimentów, sąd zobowiązany jest wziąć pod uwagę zarówno potrzeby uprawnionego, jak i możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Zatem zobowiązany do alimentacji rodzic, który zmaga się z problemami natury finansowej z powodów przez niego niezależnych m.in. choroby, ograniczeń wiekowych, posiadania na utrzymaniu innych osób może uznać powództwo o alimenty jedynie częściowo, godząc się na świadczenie w kwocie, z której będzie w stanie się wywiązać pomimo tego, że potrzeby dziecka są znacznie wyższe.

23eDodatkowo przygotowanie odpowiedzi na pozew o alimenty może pozwolić sądowi spojrzeć na sytuację zobowiązanego do alimentacji rodzica inaczej, niż ją przedstawia strona powodowa.

Nie jest przecież tajemnicą, że roszczenia alimentacyjne bywają często wygórowane, jednak podjęta przez pozwanego obrona prowadzi do tego, że sąd orzeka o alimentach w kwocie znacznie niższej, niż wnosił powód.

Średnia wysokość alimentów orzeczonych przez sądy w 2019 roku wynosiła 950 zł miesięcznie na jedno dziecko.

Warto przeczytać:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

2 komentarzy w “Odpowiedź na pozew o alimenty WZÓR + wypełniony przykład”
 1. Witam, dostałem pozew o alimenty, był to związek nieformalny. Po rozstaniu z matką dziecka zacząłem dawać pieniądze na jego utrzymanie, niestety nie mam na to żadnych dowodów, bo pieniądze przekazywałem w gotówce na spotkaniach z dzieckiem.

  Matka dziecka napisała w pozwie, że uchylałem się od płacenia dobrowolnych alimentów – jest to kłamstwo. Jak się bronić? nie wiem. Pobrałem wzór pisma i spróbuję wyjaśnić sądowi, o co chodzi i jak sprawa faktycznie wygląda. Wezmę na rozprawę to, co mam, czyli jakieś większe rachunki np. za kupno dziecku zabawek, ubranek itp. Mam nadzieję, że sprawa o alimenty potoczy się po mojej myśli…

 2. A ja mam już zasądzone przez sąd alimenty w kwocie 800 zł miesięcznie, i płacę je terminowo od chwili wydania wyroku przez sąd. Niestety niedawno dostałem kolejny pozew o alimenty od byłej żony, tym razem domaga się ona alimentów wyższych, co jest totalną bzdurą. Mało tego, była żona domaga się wypłacenia alimentów za okres od urodzenia dziecka!? fakt wtedy już nie byliśmy razem… jak sąd rozpatrzy taki pozew? jeśli alimenty zostały zasądzone wcześniej?

Comments are closed.