Odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów WZÓR

Jak napisać odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów? aby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma (pobierzesz go w dalszej części poradnika).

Obowiązek alimentacyjny orzeczony w stosunku do dziecka małoletniego lub dziecka pełnoletniego, które nie uzyskało jeszcze samodzielności, może zostać uchylony, jeśli dojdzie do zmiany okoliczności.

Wprowadzenie

wwwwNie zawsze jednak rodzic, który wnosi wniosek o uchylenie alimentów, ma szansę na wygraną. Sąd nie zdejmie bowiem obowiązku alimentacji, jeżeli z zebranego materiału dowodowego wynikać będzie, że uprawniony do alimentacji nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

Sprawdź jak przygotować odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów oraz dowiedz się co zrobić, jeśli zgadzasz się z żądaniem pozwu. Dla ułatwienia zamieszczam gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi:

Odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów wzór

odpowiedz-na-pozew-o-uchylenie-alimentow-wzor

Odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów wzór

Obowiązek alimentacji – ile trwa?

wwwwUstawodawca nie przewidział żadnych granic wiekowych po osiągnięciu, których wygasa obowiązek alimentacji na dziecko pełnoletnie.

Powyższe wynika m.in. z treści art. 133 § 1 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, zgodnie z którym rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego i niepełnoletniego, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Przyjmuje się więc, że alimenty mogą być zdjęte dopiero po uzyskaniu przez dziecko samodzielności finansowej, chyba że nie dokłada ono starań, by niezależność materialną osiągnąć.

Przybliżając temat, można napisać, że obowiązek alimentacji powinien zostać uchylony jeśli:

  • uprawniony do alimentacji usamodzielnił się w taki sposób, że uzyskuje dochody pozwalające mu na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb
  • uprawniony do alimentacji posiada majątek, z którego może zaspokoić swoje usprawiedliwione potrzeby, np. posiada nieruchomości i czerpie zyski z najmu
  • ulegała zmianie sytuacja materialno-bytowa zobowiązanego do alimentacji, np. stracił pracę, zapadł na ciężką, przewlekłą chorobę.

Dodać więc można, że zakres obowiązku alimentacyjnego kreują z jednej strony usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentacji, z drugiej natomiast zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego.

 

Co oznacza wniosek o uchylenie alimentów

wwwwPozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego może zostać złożony, kiedy odpadnie jedna z przesłanek uzasadniających ten obowiązek bez względu na okoliczność, czy zachodzi ona po stronie uprawnionego, czy to po stronie zobowiązanego.

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego składa zobowiązany do alimentów do właściwego Sądu Rejonowego – Wydział Rodzinny i Nieletnich. W treści pozwu zawrzeć należy roszczenie o zdjęcie obowiązku alimentacyjnego. Na uzasadnienie roszczenia wskazać należy okoliczności, które mogą być przesłanką do wygaśnięcia alimentów.

Odpis pozwu wraz z uzasadnieniem i załącznikami sąd przekazuje pozwanemu, wyznaczając mu odpowiedni termin do złożenia odpowiedzi na pozew.

Jak przygotować odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów?

wwwwW pierwszej kolejności zaznaczyć należy, że po nowelizacji przepisów kodeksu postępowania sądowego, która miała miejsce 7 listopada 2019 roku, złożenie odpowiedzi na pozew jest obowiązkowe.

Dlatego po otrzymaniu korespondencji z sądu wraz z pozwem o wygaśnięcie obowiązku alimentacji i zobowiązaniem do złożenia odpowiedzi na pozew, należy w pierwszej kolejności zapoznać się z wytycznymi sądu. To, co powinno interesować pozwanego to:

  • termin złożenia odpowiedzi na pozew o uchylenie alimentów
  • rygor braku złożenia odpowiedzi na pozew – np. uznanie przez sąd później podniesionych okoliczności lub wniosków dowodowych za spóźnione.

Kolejnym krokiem powinno być przeczytanie pozwu oraz rozważenie, z którymi żądaniami powoda strona pozwana się zgadza, a z którymi nie.

Warto pamiętać, że pozwany może uznać pozew w całości lub w części. Może również nie zgodzić się w ogóle z żądaniem pozwu. Wówczas zasadne będzie złożenie odpowiedzi na pozew z wnioskiem o jego oddalenie w całości.

 

 Jakich argumentów użyć?

wwwwJak już podałam na wstępie, sąd może zdjąć obowiązek alimentacji po zaistnieniu stosowanych okoliczności. Natomiast jeśli te nie nastąpią, pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego powinien zostać oddalony w całości lub w części.

Biorąc więc pod uwagę okoliczności podniesione przez stronę powodową w treści pozwu, w odpowiedzi na pozew należy je po kolei odeprzeć.

Jeśli powód podnosi np. uzyskanie samodzielności przez uprawnionego do alimentacji, ten powinien próbować wykazać, iż z uwagi na kontynuowanie nauki, stan zdrowia lub niezawinione problemy ze znalezieniem pracy nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać, a więc twierdzenia pozwu są chybione lub mijają się z prawdą.

Przy czym należy dodać, że sprawa z powództwa o uchylenie obowiązku alimentacji może zakończyć się szybko, jeśli strona pozwana uzna pozew.

Dlatego jeśli pozwany co do zasady zgadza się z żądaniem zobowiązanego do alimentacji, może przygotować odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów, a w niej uznać powództwo w całości. Sąd zobowiązany uznaniem pozwu bez zbędnych formalności powinien wydać wyrok, a w nim uchylić się od świadczeń alimentacyjnych.

Podsumowanie

wwwwOdpowiedź na pozew dotyczącą uchylenia świadczeń alimentacyjnych względem dziecka należy sporządzić z chłodną głową, warto więc na spokojnie zastanowić się, czy zgadzamy się z pozwem powoda w całości, w części lub nie zgadzamy się z nim w ogóle.

A jak napisać odpowiedź na pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego? z pewnością przyda Ci się wzór pisma, która dla Ciebie przygotowaliśmy i który pobierzesz na początku niniejszego poradnika. Dzięki niemu zyskasz ogólny pogląd na to, jak takie pismo powinno wyglądać.

 

Podobne wątki:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,63 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze