Sprawa w sądzie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Forum prawneKategoria: AlimentySprawa w sądzie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego
bozsac zapytał 5 lat temu

Mój partner od wielu lat płaci alimenty. Początkowo miał zasądzone 1400 zł na syna oraz 500 zł na żonę (lata 2007-2014), ale nie był w stanie płacić tej kwoty w całości, płacił częściowo. Teraz, od 2014 roku ma zasądzone tylko na syna 1400 zł (niepłacone w całości), który niedługo kończy 25 lat.

Sprawa w sądzie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego ma się odbyć w przyszłym miesiącu, ale ani syn, ani była zona nie odbierają korespondencji i sprawa o ustanie obowiązku alimentacyjnego może się nie odbyć.

Na tę chwilę zadłużenie alimentacyjne to grubo ponad 120.000 – 150.000 zł. Sprawa chyba nie jest u komornika, bo mój partner żadnych informacji na ten temat nie dostał.

Czy jest szansa, że choć część długu alimentacyjnego jest już przedawniona? Czy jest możliwość pomniejszenia długu w jakiś sposób?

Mój partner ma prawie 50 lat i takich pieniędzy do końca życia nie spłaci, tym bardziej, jeżeli będą rosły odsetki od alimentów.

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 lat temu

Dzień dobry,

rozumiem, że w toku jest sprawa o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Jeśli tak, to słusznie. Na sprawie należy wykazać, że podany adres jest aktualnym adresem pozwanego, w  przeciwnym razie Sąd zobowiąże męża do wskazania prawidłowego adresu do doręczeń, pod rygorem zawieszenia sprawy.

Przechodząc jednak do meritum sprawy, to rzeczywiście mąż ma prawo domagać się uchylenia obowiązku alimentacyjnego z datą wsteczną. Proszę pamiętać, że alimenty przysługują także dziecku pełnoletniemu, jeśli to nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać.

Zakładam, że syn męża kończył szkołę średnią, a później kontynuował naukę. Jeśli były to studia zaoczne, to mąż może śmiało wnosić o uchylenie obowiązku alimentacyjnego zaraz po ukończeniu przez syna nauki w szkole średniej oraz w późniejszym okresie, gdyby np. syn przerwał studia lub podjął pracę zarobkową (studenci przecież też pracują i często zarabiają lepiej niż ich rodzice).

Tu warto zwrócić uwagę na regulację art. 133 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, w brzmieniu:

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Na poparcie swoich twierdzeń,  mąż powinien mieć jednak dowody. Oczywiście syn, mógłby stawić się na sprawę i złożyć wyjaśnienia i to by mogło wystarczyć, jednak jeśli się nie stawi, warto zastanowić się nad powołaniem świadków, którzy mają informacje na temat możliwości zarobkowych pozwanego.

Odnośnie przedawnienia alimentów, to rzeczywiście część należności z pewnością uległo przedawnieniu.

W myśl zasadzie wyrażonej w art 137. § 1 krio roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech (dotyczy uprawnionych do alimentacji osób pełnoletnich).

Mając powyższe na uwadze, przyjąć można, że wszystkie zaległości alimentacyjne oprócz tych sprzed ostatnich trzech lat uległy przedawnieniu. Te ostatnie mogą jednak zastać uchylone przez sąd, po uwzględnieniu pozwu męża o zniesienie obowiązku alimentacji względem pełnoletniego syna.

Ściśle powiązane artykuły:

Artur647 odpowiedział 5 lat temu

Mam zaległość komorniczą na dług alimentacyjny. Pracuję w firmie i chce spłacać swoje zobowiązania alimentacyjne, czy jest możliwość wystąpienia do sądu, żeby pobierał mniejszą kwotę niż 60%, bo mam drugie dziecko, na które też mam zasądzone alimenty, a do tego dochodzi jeszcze teraźniejsza kobieta, która jest w ciąży, prócz tego jestem pod stałą opieką lekarską i muszę brać leki.

zu29 odpowiedział 4 lata temu

Witam … Niestety jest to trudny temat i za długo by opowiadać. Chciałabym porady jak napisać pozew o uchylenie alimentów bynajmniej na jakiś czas. Dopóki nie stanę na nogi. Proszę w miarę możliwości o telefon. wtedy bym mogła cokolwiek bliżej wytłumaczyć … Najlepiej kontakt telefoniczny … Nawet jestem w stanie ja zadzwonić tylko proszę o namiary…