Kiedy alimenty przedawniają się? szuka mnie Policja, co robić?

Po rozwodzie kilka lat temu sąd zasądził alimenty na rzecz mojego syna. Początkowo płaciłem je regularnie, nawet z nadwyżką, ale od ok. 6 lat zaprzestałem tego z powodów finansowych. Nie mam stałego źródła utrzymania, podejmuję prace dorywcze.

Była żona przekazała sprawę do komornika, mój dług wynosi obecnie ok. 25 tys. zł. Od dłuższego czasu nie otrzymywałem żadnych powiadomień od komornika, ponieważ początkowo mieszkałem za granicą, a obecnie nie mam stałego miejsca zamieszkania.

Rodzina przekazała mi informacje, że w sprawie alimentów poszukuje mnie policja.
Co może oznaczać kontakt policji? Co powinienem zrobić? Czy powinienem zgłosić się na policję, czy raczej skontaktować się z komornikiem?

Czy można rozłożyć mój dług za alimenty na raty? Czy raczej w pierwszej kolejności powonieniem powrócić do przekazywania alimentów na rzecz syna? Czy istnieje możliwość, że część mojego długu zostanie umorzona ze względu na przedawnienie?


Kiedy alimenty przedawniają się?

co-grozi-za-nieplacenie-alimentów-przedawnienie
Kiedy przedawniają się roszczenia alimentacyjne?

Czy dług za alimenty ulega przedawnieniu? oczywiście, że TAK, alimenty przedawniają się po upływie 3 lat, od dnia, w którym powstał obowiązek zapłaty świadczenia alimentacyjnego.

Źródło:

Art. 137. §1. Roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech.

§2. Niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę pieniężną. W uzasadnionych wypadkach sąd może rozłożyć zasądzone świadczenie na raty.

Pytałeś wcześniej, czy można rozłożyć dług alimentacyjny na raty, w paragrafie nr 2 masz odpowiedź na to pytanie i zgodnie z nim, rozłożenie alimentów na raty jest możliwe, decyzję taką jednak musi wydać sąd rozpatrujący sprawę.

Co jeszcze musisz mieć na uwadze, to, że ten 3-letni okres przedawnienia alimentów może zostać przerwany, a więc mamy wtedy do czynienia z przerwaniem biegu przedawnienia <— w tym poradniku dowiesz się, co przerywa bieg przedawnienia i jak się przed tym chronić.

Piszesz też, że była żona przekazała sprawę do komornika, to o czym musisz wiedzieć, to fakt, że wytoczone wobec Ciebie postępowanie egzekucyjne, przerywa bieg przedawnienia alimentów, chyba że, alimenty przedawniły się jeszcze przed wytoczeniem wobec Ciebie egzekucji komorniczej, wtedy miałbyś prawo wnieść sprzeciw od egzekucji komorniczej i podnieść zarzut przedawnienia.

Jeśli natomiast alimenty nie przedawniły się, to bieg przedawnienia został przerwany z chwilą wniesienia przez byłą żonę, wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej wobec Ciebie, tak wygląda przykładowy wniosek o wszczęcie egzekucji:

wniosek-o-wszczecie-egzekucji

Ponadto, przedawnienie długu stwierdzonego wyrokiem sądowym (uprawomocnienie się orzeczenia sądowego) ulega przedawnieniu dopiero po 6 latach! A więc 3-letni okres przedawnienia świadczeń alimentacyjnych, traci tutaj swoją ważność i zastosowanie zaczyna mieć 6-letni okres przedawnienia roszczenia.

Źródło:

Art. 125. Terminy przedawnienia roszczeń stwierdzonych orzeczeniem lub ugodą:

§ 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.

Poszukuje mnie Policja za alimenty

Zgodnie z projektem nowelizacji Kodeksu karnego, którą przygotował Zbigniew Ziobro pod koniec grudnia 2016 roku, osoba, której dług alimentacyjny, będzie większy, niż suma trzech należnych świadczeń okresowych – najczęściej miesięcznych (3 miesiące niepłacenia alimentów) – będzie groziła kara ograniczenia wolności, kara do roku pozbawienia wolności lub w najlepszym wypadku grzywna.

Dłużnik alimentacyjny, który nie płaci alimentów i naraża dziecko na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb, naraża się nawet na 2 lata więzienia. Aby uniknąć takich konsekwencji niepłacenia alimentów na czas, dłużnik alimentacyjny będzie miał możliwość, aby dobrowolnie wyrównać zaległość alimentacyjną, jeszcze przed wszczęciem postępowania.

Rozdział XXVI – Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece:

Art. 209. § 1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeśli więc jesteś poszukiwany przez Policję za niepłacenie alimentów, to być może chodzi o wymierzenie kary w wyżej wspomnianych okolicznościach.

Podsumowując

…przedawnienie alimentów następuje po 3 latach od dnia, w którym świadczenie alimentacyjne powinno być spełnione. Jeśli wierzyciel poszedł do komornika, aby ten wyegzekwował zaległości alimentacyjne od dłużnika, to przedawnienie takiego zadłużenia, następuje dopiero po 6 latach.

Jeśli jesteś poszukiwany przez Policję za niepłacenie alimentów, to wielce prawdopodobne, że grożą Ci sankcje za uchylanie się od płacenia alimentów. Czy można rozłożyć zaległe alimenty na raty? taką decyzję może podjąć tylko sąd prowadzący postępowanie wobec Ciebie.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

7 komentarzy w “Kiedy alimenty przedawniają się? szuka mnie Policja, co robić?”
 1. Nie place alimentów przez 7 lat. Nie płaciłem bo kiedyś płaciłem alimenty byłej żonie do ręki i nie miałem żadnego pokwitowania. A ona poszła do urzędu alimentacyjnego i powiedziała, że alimentów jej w ogóle nie płaciłem. Wiec w sumie właśnie dlatego ich nie płaciłem, bo była żona okłamała ten urząd.

  Ale mniejsza z tym, od tego roku zacząłem płacić alimenty, płacę je 9 miesięcy regularnie. Teraz kontaktowała się ze mną policjantka, żebym przyszedł na przesłuchanie, a ja w Polsce nie przebywam, jestem za granicą cały czas.

  Nie wiem co zrobić, czy zjechać do Polski na przesłuchanie? Czy mogą mnie zamknąć do więzienia za niepłacenie alimentów? Wszyscy moi znajomi mówią mi żebym nie jechał bo to podstęp. Policja chce mnie zamknąć. Doradźcie mi coś proszę.

  1. Witam.Mam pytanie w sprawie przedawnienia roszczenia o świadczenia alimentacyjne.W 2000 r. Komornik Sądowy zawiadomił mnie o wszczęciu egzekucji alimentów.Należności nie spłacałem.W 2013 r.miałem sprawę w sądzie z art.209 p.1 k.k.Otrzymałem wyrok sądowy.Po upadłości Funduszu Alimentacyjnego zaległe należności w kwocie 34.000 zł zostają przekazane do Regionalnego Centrum Alimentacyjnego z siedzibą ZUS w Olsztynie.

   Niedawno otrzymałem pismo od Komornika w którym informuje się mnie o zaległym długu na rzecz Likwidatora Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 34.000 zł. plus koszty egzekucyjne w kwocie 5109.15 zł. Wezwano mnie do kancelarii komorniczej celem złożenia wyjaśnień. Mam 60 lat,jestem bez pracy,utrzymuję się z drobnych prac dorywczych, mieszkam wraz ojcem emerytem,którym się opiekuję.

   Moje pytanie: czy w opisanej sytuacji przysługuje mi prawo przedawnienia roszczenia o świadczenie alimentacyjne? Czy mogę liczyć na umorzenie długu w części lub w całości? Jak mam dalej postępować?

 2. Witam. Piszę z zapytaniem. Mianowicie sprawa o ustalenie alimentów jest w toku w trakcie i tak nakazał płacić 800 set złotych miesięcznie. Jestem osobą nie pracującą, uczę się i nie mam własnego mienia ani majątku. Mieszkam u rodziców i tu jestem zameldowany. Komornik zajął już moje konto w banku, które od dawien dawna jest puste i nie wpływa na nie żadna gotówka. Czy w tej sytuacji gdy zawita np do domu rodziców komornik ma on prawo zabrać coś z ich rzeczy?

 3. Witam Panią, jestem osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Utrzymuję się jedynie z zasiłku stałego w wysokości 430 zł, oraz z zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 153 zł. Posiadałem dwa długi wypłacane z funduszu alimentacyjnego.

  Pierwszy dług został całkowicie umorzony wraz odsetkami decyzją Prezydenta Warszawy w kwocie 15.244 zł. Drugi dług alimentacyjny został umorzony decyzją Prezydenta Warszawy w części.

  Urząd Dz. Żoliborz umorzył w całości wraz z należnymi odsetkami należności wypłacane z funduszu alimentacyjnego, w wysokości 25,539,24. Natomiast należność powstałą z tytułu zaliczek alimentacyjnych, nie umorzył, tłumacząc, iż inny urząd wypłacał zaliczki znajdujący się w tej samej dzielnicy.

  Wszystkie dokumenty dotyczące moich kryteriów dochodowych, orzeczenia niepełnosprawności oraz mojej trudnej sytuacji życiowej znajdują się w aktach komornika.

  Wielokrotnie byłem wzywany do komornika z chwilą zbliżającego się terminu przedawnienia roszczenia celem uzupełnienia formalności, dotyczących moich kryteriów dochodowych.

  W dniu 13.08.2018 r., komornik przysłał mi dwa pisma zwykłymi listami, na których widnieje nagłówek „WEZWANIE„ oraz dwie różne kwoty.

  1. Wezwanie w sprawie wierzyciela – córki, Warszawa Praga Północ, wiek 25lat. Kwota zadłużenia 33,303,57 zł. Pierwsze wezwanie dotyczy zadłużenia na kwotę dwa razy wyższą, wraz z odsetkami dziennymi, które mi umorzono w całości wraz z odsetkami, w którym komornik zarzuca mi uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, grożąc mi, jeżeli nie wpłacę w terminie 7 dni wskazanej kwoty, komornik złoży do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, powołując się na art. 209 §2 kk.

  2. Wezwanie dotyczy wierzyciela – syna , Warszawa Żoliborz, wiek 20 lat, matka nie pobiera alimentów. Drugie wezwanie dotyczy zadłużenia na kwotę 1.375,67 zł ( odsetki dzienne : 0,00 zł).

  Nie wiem z jakiego tytułu naliczył komornik w/w kwotę? Tu również została umorzona w całości kwota wraz z odsetkami z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w wysokości 25 539,24 zł.

  Natomiast kwota wypłacana z tytułu zaliczek alimentacyjnych w wysokości 8841zł , nie została umorzona. W tej kwestii, w dniu 28.02.2018, złożyłem pismo do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skarżąc Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

  Do dnia 15.09.2018 r. nie otrzymałem odpowiedzi. W związku z powyższym, proszę o pomoc prawną, jak w tej sytuacji mam się bronić przed komornikiem? Pozdrawiam, Mariusz.

 4. Nie płaciłem alimentów przez parę lat, tzn. płaciłem raz na jakiś czas. Jestem poza granicami kraju teraz i chcę zacząć spłacać alimenty regularnie plus zaległe, wpłaciłem już w grudniu i styczniu ale mam sprawę karną już w Polsce. Co zrobić by nie pójść do więzienia za alimenty? dowiedziałem się, że jestem poszukiwany a nigdy nie byłem karany, czy to może mi pomóc? Dziękuję.

 5. Komornik na wniosek byłej żony brata (pomimo, że umówił się z nią, że przesyłać będzie alimenty w dzień wypłaty…) z rozpędu zajął bratu konto bankowe i pobrał z góry alimenty też na przyszły miesiąc, po czym zwrócił kwotę zajmując z konta te bieżące alimenty.

  Komornik porozsyłał pisma do US i pracodawcy, co może zrobić brat? bo na moje oko nie jest to do końca w porządku, co może zrobić i gdzie się udać? bo jego ex ciągle szuka haków na niego… nawet wymaga prezentów na dziecko z pierwszego małżeństwa…

  Brat otrzymał w darowiźnie gospodarstwo rodziców, którzy mieli siedmioro dzieci a ona już planuje, że to ich córka jest właścicielką…

 6. Masakra, zrobić komu było ale utrzymywać wychowywać to już nie. jak was rodzice wychowali ze od swoich dzieci umywacie ręce. a teraz wielki żal co mam zrobić, chcą mnie zamknąć w więzieniu – czy mam wrócić, najlepsze jestem niepełnosprawny. a sprawny był jak dziecko robił? a co kobieta ma powiedzieć kiedy każdy okruch chleba liczyła i rozdzielała żeby dzieciom dać. a wy za granicami prace dorywcze gów.. prawda praca dorywcza po prostu, umów nie chcecie żeby komornik nie zabierał a kasę macie !!! odpowiedzialności trochę

Comments are closed.