Po rozwodzie, kilka lat temu sąd zasądził alimenty na rzecz mojego syna. Początkowo płaciłem je regularnie, nawet z nadwyżką, ale od ok. 6 lat zaprzestałem tego z powodów finansowych. Nie mam stałego źródła utrzymania, podejmuję prace dorywcze.

Była żona przekazała sprawę do komornika, mój dług wynosi obecnie ok. 25 tys. zł. Od dłuższego czasu nie otrzymywałem żadnych powiadomień od komornika, ponieważ początkowo mieszkałem za granicą, a obecnie nie mam stałego miejsca zamieszkania.

Rodzina przekazała mi informacje, że w sprawie alimentów poszukuje mnie policja.
Co może oznaczać kontakt policji? Co powinienem zrobić? Czy powinienem zgłosić się na policję, czy raczej skontaktować się z komornikiem?

Czy można rozłożyć mój dług za alimenty na raty? Czy raczej w pierwszej kolejności powonieniem powrócić do przekazywania alimentów na rzecz syna? Czy istnieje możliwość, że część mojego długu zostanie umorzona ze względu na przedawnienie?


Kiedy alimenty przedawniają się?

co-grozi-za-nieplacenie-alimentów-przedawnienie

Kiedy przedawniają się roszczenia alimentacyjne?

Czy dług za alimenty ulega przedawnieniu? oczywiście, że TAK, alimenty przedawniają się po upływie 3 lat, od dnia w którym powstał obowiązek zapłaty świadczenia alimentacyjnego.

Źródło:

Art. 137. §1. Roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech.

§2. Niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę pieniężną. W uzasadnionych wypadkach sąd może rozłożyć zasądzone świadczenie na raty.

Pytałeś wcześniej, czy można rozłożyć dług alimentacyjny na raty, w paragrafie nr. 2 masz odpowiedź na to pytanie i zgodnie z nim, rozłożenie alimentów na raty jest możliwe, decyzję taką jednak musi wydać sąd rozpatrujący sprawę.

Co jeszcze musisz mieć na uwadze, to, że ten 3 letni okres przedawnienia alimentów może zostać przerwany, a więc mamy wtedy do czynienia z przerwaniem biegu przedawnienia <– w tym poradniku dowiesz się, co przerywa bieg przedawnienia i jak się przed tym chronić.

Piszesz też, że była żona przekazała sprawę do komornika, to o czym musisz wiedzieć, to fakt, że wytoczone wobec Ciebie postępowanie egzekucyjne, przerywa bieg przedawnienia alimentów, chyba że, alimenty przedawniły się jeszcze przed wytoczeniem wobec Ciebie egzekucji komorniczej, wtedy miałbyś prawo wnieść sprzeciw od egzekucji komorniczej i podnieść zarzut przedawnienia.

Jeśli natomiast alimenty nie przedawniły się, to bieg przedawnienia został przerwany z chwilą wniesienia przez byłą żonę, wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej wobec Ciebie, tak wygląda przykładowy wniosek o wszczęcie egzekucji:

wniosek-o-wszczecie-egzekucji

Ponadto, przedawnienie długu stwierdzonego wyrokiem sądowym (uprawomocnienie się orzeczenia sądowego) ulega przedawnieniu dopiero po 6 latach! A więc 3 letni okres przedawnienia świadczeń alimentacyjnych, traci tutaj swoją ważność i zastosowanie zaczyna mieć 6 letni okres przedawnienia roszczenia.

Źródło:

Art. 125. Terminy przedawnienia roszczeń stwierdzonych orzeczeniem lub ugodą:

§ 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.

Poszukuje mnie Policja za alimenty

Zgodnie z projektem nowelizacji Kodeksu karnego, którą przygotował Zbigniew Ziobro pod koniec grudnia 2016 roku, osoba, której dług alimentacyjny, będzie większy niż suma trzech należnych świadczeń okresowych – najczęściej miesięcznych (3 miesiące niepłacenia alimentów) – będzie groziła kara ograniczenia wolności, kara do roku pozbawienia wolności lub w najlepszym wypadku grzywna.

Dłużnik alimentacyjny, który nie płaci alimentów i naraża dziecko na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb, naraża się nawet na 2 lata więzienia. Aby uniknąć takich konsekwencji niepłacenia alimentów na czas, dłużnik alimentacyjny będzie miał możliwość, aby dobrowolnie wyrównać zaległość alimentacyjną, jeszcze przed wszczęciem postępowania.

Rozdział XXVI – Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece:

Art. 209. § 1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeśli więc jesteś poszukiwany przez Policję za niepłacenie alimentów, to być może chodzi o wymierzenie kary w wyżej wspomnianych okolicznościach.

Podsumowując:

przedawnienie alimentów następuje po 3 latach od dnia, w którym świadczenie alimentacyjne powinno być spełnione. Jeśli wierzyciel poszedł do komornika, aby ten wyegzekwował zaległości alimentacyjne od dłużnika, to przedawnienie takiego zadłużenia, następuje dopiero po 6 latach.

Jeśli jesteś poszukiwany przez Policję za niepłacenie alimentów, to wielce prawdopodobne, że grożą Ci sankcje za uchylanie się od płacenia alimentów. Czy można rozłożyć zaległe alimenty na raty? taką decyzję może podjąć tylko sąd prowadzący postępowanie wobec Ciebie.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

[0]
możesz dodać do koszyka kolejny formularz lub przejść do finalizacji transakcji
0.00 zł Zapłać

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!
1 Udostępnień