Wszczęcie egzekucji bieżących alimentów [ale DLACZEGO??]

Czy w przypadku braku zaległości alimentacyjnych prawnie możliwe jest, że matka dziecka zgłasza się do komornika? Czy komornik może podjąć działania, gdy nie ma długu aliemntacyjnego – tzn. żeby następne wpłaty odbywały się za pośrednictwem komornika?

Co zrobić, jeśli taka sytuacja nastąpiła? jak przestać płacić alimenty przez komornika?


Jak przestać płacić alimenty przez komornika?

Wydany przez sąd wyrok, który zasądza alimenty na dziecko, z urzędu otrzymuje klauzulę wykonalności:

źródło:

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych, art 1082 K.p.c.

Tytułowi egzekucyjnemu, zasądzającemu alimenty, sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu. Tytuł wykonawczy doręcza się wówczas wierzycielowi z urzędu.

…wtedy wierzyciel alimentacyjny (matka dziecka) otrzymuje drogą pocztową tytuł wykonawczy, z którym w razie opóźnień w płaceniu alimentów przez byłego partnera, może od razu zlecić komornikowi egzekwowanie zaległych alimentów.

Klauzula wykonalności brzmi mniej więcej tak:

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 20….. r. Sąd ….. w ….. / Referendarz sądowy w Sądzie ….. w ….. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości / w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.

A więc oznacza to, że orzeczenie sądu jest wykonalne natychmiast, nie trzeba oczekiwać na jego uprawomocnienie się i bez znaczenia jest tu fakt, czy zobowiązany (Ty) wniósł apelację czy też nie…

Alimenty bieżące za pośrednictwem komornika

Jeśli chodzi teraz w ogóle o sam fakt zlecenia komornikowi egzekwowania zaległych alimentów jeszcze, kiedy zaległość nie powstała, to nie ma technicznie takiej opcji, ponieważ komornik nie może egzekwować długu, który jeszcze nie powstał.

Oczywiście wiadome jest, że organ egzekucyjny, jakim jest komornik, działa na zlecenie i wniosek wierzyciela alimentacyjnego, ale wierzyciel alimentacyjny musi mieć jakieś podstawy, aby taką egzekucję zaległych alimentów komornikowi zlecić!

Jak przestać płacić alimenty przez komornika?

Jeśli zadziały się jakieś cuda i matka dziecka złożyła u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji bieżących alimentów, to masz teraz dwie opcje:

 1. Możesz spróbować porozmawiać z matką dziecka, na które łożysz alimenty, spróbuj na nią wpłynąć, aby złożyła u komornika wniosek o zawieszenie lub umorzenie egzekucji bieżących alimentów. Przecież jeśli zaczniesz zalegać z alimentami, to matka dziecka będzie mogła ponownie wznowić przeciwko Tobie egzekucję alimentów…
 2. Dzięki art. 883 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego możesz jeszcze spróbować umorzyć egzekucję świadczeń wymagalnych w przyszłości (przyszłych alimentów), jeśli złożysz do sądowego depozytu, kwotę, która równa się alimentom za 6 miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej kwoty, jeśli Ty jako dłużnik alimentacyjny, będziesz miał zaległości w płaceniu jakichkolwiek alimentów.

Art. 883.

§ 2. Jednakże dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży do depozytu sądowego sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych; równocześnie wszczyna z urzędu egzekucję.

Alimenty bieżące i komornik

Jestem wielką przeciwniczką osób, które nie płacą alimentów na czas, lub nie płacą ich w ogóle. Wtedy zlecenie egzekwowania zaległych alimentów komornikowi, jest jak najbardziej w porządku.

Nie rozumiem natomiast utrudniania życia osobom, które alimenty jednak płacą na czas, wszczynanie egzekucji bieżących alimentów nie wydaje się już być w porządku…

Podsumowanie

Jak przestać płacić alimenty przez komornika? jest na to rada i jest nią wspólna rozmowa. Mam nadzieję, że dojdziesz do porozumienia z matką Twojego dziecka i wspólnie wypracujecie jakąś ugodę, w końcu tutaj liczy się najbardziej samo dziecko, a nie przepychanie się z byłym partnerem czy byłą partnerką po sądowych ławach.

Artykuły wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

5 komentarzy w “Wszczęcie egzekucji bieżących alimentów [ale DLACZEGO??]”
 1. Kamil Woźniak

  Dla mnie w ogóle temat alimentów jest bardzo drażliwy, bo zawsze chce się jak najlepiej dla dziecka. Ale często o tym właśnie rodzice zapominają i liczy się tylko upokorzenie drugiej osoby i przeciągnięcie dziecka na swoją stronę… Eh, przykre to, ale prawdziwe.

 2. Witam. Płace alimenty na syna. Parę lat temu miałem zaległości i komornika, który ściągał te alimenty. Po uregulowaniu wszystkiego chciałem, aby matka dziecka usunęła komornika z wypłaty ale tego nie zrobiła. Więc wpłaciłem do depozytu równowartość 6 miesięcy alimentów. Teraz płacę regularnie. Mam jednak pytanie, czy jeżeli nie zapłacę w tym miesiącu alimentów, czy matka dziecka otrzyma te pieniądze z depozytu czy zostanie zaraz wszczęte postępowanie egzekucyjne?

  1. Janina Gołębiecka

   Powołując się na art. 883 §2 K.p.c. dłużnik ma prawo zażądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, jeżeli spłaci wszystkie świadczenia wymagalne, a ponadto złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów kwotę pieniędzy, która równa się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej kwoty. Niestety rozwiązanie to, to jedyny sposób na ochronę dłużnika alienacyjnego, który regularnie spłacał należności alimentacyjne, a pomimo tego, wierzyciel (matka dziecka) wszczął przeciwko niemu egzekucję komorniczą.

 3. Komornik alimenty bieżące. Co mam zrobić jeśli płacę alimenty na czas a była żona chce mimo wszystko zgłosić mnie do komornika? przecież z tego co wiem będę ponosił dodatkowe koszty i opłaty komornicze. Co mogę zrobić w tej sytuacji? jak powstrzymać byłą żonę przed takim poczynaniem? Dlaczego mam płacić alimenty przez komornika? proszę o poradę…

 4. To jest bez sensu… jestem w podobne sytuacji… jak przestać płacić alimenty przez komornika? moja była partnerka już zgłosiła mnie do komornika bez powiadomienia mnie o tym, więc już jest po sprawie. Nie wiem czy chciała się zabezpieczyć na przyszłość, czy co… nie wiem w ogóle co jej chodzi po głowie…

Comments are closed.