Jak złożyć wniosek o uchylenie alimentów na pełnoletnie dziecko?

Forum prawneKategoria: AlimentyJak złożyć wniosek o uchylenie alimentów na pełnoletnie dziecko?
IW zapytał 3 lata temu

Witam. Jak złożyć wniosek o uchylenie alimentów na pełnoletnie dziecko? Obecnie przebywam w UK, mój syn ukończył 22 lata. Chciałbym zakończyć płacenie alimentów, ale mam problem, ponieważ nie znam miejsca przebywania syna, nie mam pojęcia czy on się nadal uczy, czy pracuje itd.

Problem jest, że również nie mam żadnych papierów z polskiego Sądu więc żadnej sygnatury sprawy itd. Kontaktuje się ze mną tylko Sąd angielski, co mam zrobić w tej sytuacji? jak uchylić się od płacenia alimentów na pełnoletnie dziecko? Dziękuję.

3 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

jeśli nie ma pomiędzy Panem a synem zgody na zaprzestanie płacenia świadczeń alimentacyjnych, należy skierować do sądu odpowiedni pozew. Natomiast argumentem pozwu – przesłanką do uchylenia się od alimentów na pełnoletnie dziecko jest uzyskanie przez nie samodzielności finansowej.

Pan jednak wspomina, iż nie wie, co dzieje się z synem, nie ma wiedzy czy uczy się on, czy już pracuje. Taka sytuacja stwarza ryzyko, że ewentualny pozew zostanie oddalony, a Pan przegra sprawę i w konsekwencji poniesie jej koszty.

Radzę więc spróbować ustalić, co faktycznie dzieje się z synem. Przez rodzinę, znajomych lub po prostu korzystając z internetu, radzę Panu spróbować ustalić, czy syn nadal się uczy lub, czy uzyskał choćby częściową samodzielność finansową.

Dodam, że jeśli nie ma Pan możliwości uzyskania żadnych informacji na temat syna, można spróbować zatrudnić w Polsce niedrogiego detektywa, który bez problemu zdoła ustalić, co Pana syn obecnie robi.

Może Pan również udzielić pełnomocnictwa wybranemu adwokatowi lub radcy prawnemu, który dotrze do wcześniej prowadzonych spraw sądowych i ewentualnie złoży w Pana imieniu pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Niemniej muszę napisać, że wydaje mi się, że jeśli kontaktuje się z Panem sąd w UK, to znaczy, że ma „zlecenie” od polskiego sądu. Być może posiada Pan lub posiadał zaległości alimentacyjne, dlatego syn zgłosił sprawę do Sądu Okręgowego i za jego pośrednictwem prowadzona jest ściągalność alimentów z zagranicy.

Jeśli tak jest, to może Pan zwrócić się do sądu w Anglii o udzielenie informacji w sprawie. Może Pan również spróbować wykonać telefon do sądu Okręgowego w Polsce – właściwego ze względu na miejsce zamieszkania syna (ostatnie Panu znane), celem ustalenia, czy prowadzone jest przeciwko Panu postępowanie o ściągnięcie alimentów z zagranicy.

W takim kontakcie powinien Pan otrzymać również informacje czy syn kontynuuje naukę.
Podsumowując: pozew o uchylenie obowiązku alimentacji na pełnoletnie dziecko będzie zasadny, dopiero kiedy ustali Pan, czy w sprawie zaistniały przesłanki do zaprzestania alimentacji np. syn uzyskał samodzielność finansową.

Warto przeczytać:

dwe3 odpowiedział 2 lata temu

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego na dorosłe dziecko. Złożyłem wniosek do sądu o uchylenie alimentów na dorosłe dziecko. Córka otrzymała już pozew, ale chciałaby załatwić to bez ingerencji sądu i sama zrzec się alimentów ode mnie. Nadmienie, że obecnie alimenty wypłacane są z MOPS. Czy mogę wycofać taki pozew i czy córka może zrezygnować z alimentów w MOPS oraz składając oświadczenie takie do komornika o rezygnacji z bieżących alimentów by nie prowadził dalszej egzekucji?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam,

oczywiście może Pan złożyć oświadczenie o cofnięciu pozwu. Niemniej sprawa jest już na takim etapie (pozwana otrzymała odpis pozwu), że aby umorzyć postępowanie, sąd będzie chciał zgody pozwanej – zgoda na umorzenie postępowania na skutek cofnięcia pozwu przez stronę powodową.  Zatem nawet jeśli córka nie chce to sąd i tak zobowiąże ją do złożenia pisemnego oświadczenia.

Z uwagi na powyższe warto zastanowić się, czy nie lepiej będzie doprowadzić sprawy do końca, tak by miał Pan na papierze, że obowiązek alimentacji ustał.

W tym miejscu wyjaśnię, że sprawa o uchylenie obowiązku alimentacji może odbyć się bez Państwa udziału. Wystarczy, że córka przygotuje odpowiedź na pozew, w której wskaże, że przychyla się do pozwu i wnosi o rozpoznanie sprawy pod jej nieobecność.

Następnie Pan przygotuje pismo informujące do sądu,  w którym oświadczy, że z uwagi na stanowisko zajęte przez pozwaną, wnosi Pan o wydanie orzeczenia pod jego nieobecność.

Podsumowując – może Pan uzyskać merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy bez konieczności udawania się do sądu.
Na koniec dodam, że wyrok znoszący obowiązek alimentacyjny może okazać się dla Pana ważny, alimenty bowiem wypłacane są przez MOPS, dlatego w razie ewentualnego sporu będzie miał Pan „podkładkę” że alimenty ustały, co zostało potwierdzone decyzją sądu.

Anatomia Bez względu na decyzję, jaką Pan podejmie odnośnie sprawy sądowej, już w tej chwili córka może złożyć do komornika wniosek o umorzenie egzekucji bieżących alimentów oraz wycofać wniosek o wypłatę zaliczek alimentacyjnych.