Pozew o obniżenie alimentów WZÓR z wypełnieniem!

Jak napisać pozew o obniżenie alimentów? w sytuacji, kiedy osoba obciążona alimentami nie ma dostatecznych środków pieniężnych lub gdy dziecko, na które płacone są alimenty, samo zarabia więcej niż płacący alimenty rodzic, możliwe jest obniżenie zasądzonych alimentów.

pozew-o-obnizenie-alimentow-wzor-pdf-docPozew o obniżenie alimentów można złożyć w dowolnym czasie, nawet wielokrotnie przeciwko tej samej osobie. Aby ułatwić Ci sporządzenie skutecznego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór pozwu o obniżenie alimentów, pismo pobierzesz w dalszej części artykułu!

Gdzie składa się pozew o obniżenie alimentów?

Wniosek o obniżenie alimentów należy kierować do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów – osoby pozwanej – nie zaś ze względu na zamieszkanie powoda, czyli osoby, na której ciąży obowiązek alimentacyjny.

Podanie można złożyć na biurze podawczym lub wysłać listem poleconym, zaadresowanym do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Wzór pozwu wraz z przykładowym wypełnieniem pobierzesz poniżej:

Pozew o obniżenie alimentów wzór

Wartość przedmiotu sporu alimenty (WPS)

Wartość przedmiotu sporu to kwota, której powód żąda na drodze sądowej od pozwanego. Ulega ona zaokrągleniu do pełnych złotych. Za określenie wartości przedmiotu sporu odpowiada osoba wnosząca pozew.

Warto wiedzieć, że kwota ta przekłada się na wysokość opłat sądowych oraz koszty reprezentacji adwokata lub radcy prawnego. Jeśli powód nie wpisze w pozwie wartości przedmiotu sporu, zostanie wezwany do uzupełnienia braków.

Aby wyliczyć odpowiednią sumę, należy pomnożyć przez 12 miesięcy kwotę, o którą żąda się zmniejszenia miesięcznego świadczenia alimentacyjnego.

Przykładowo, osoba płacąca 1000 zł alimentów miesięcznie, domagająca się obniżenia ich do 800 zł miesięcznie, powinna podać jako wartość przedmiotu sporu sumę 12 × 200 zł, czyli 2400 zł w stosunku rocznym.

Jak obniżyć alimenty?

Aby obniżyć alimenty, należy wnieść odpowiednią kwotę opłaty sądowej do właściwego sądu rejonowego oraz złożyć wniosek o obniżenie alimentów, zawierający określenie wartości przedmiotu sporu i uzasadnienie pozwu.

Zmniejszenie alimentów na dziecko wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej, różnej w zależności od wyliczonej wartości przedmiotu sporu.

Jest to odpowiednio:

 • 30 zł przy wartości przedmiotu sporu do 500 złotych,
 • 100 zł przy wartości przedmiotu sporu od 500 złotych do 1500 złotych,
 • 200 zł przy wartości przedmiotu sporu of 1500 złotych do 4000 złotych,
 • 400 zł przy wartości przedmiotu sporu od 4000 złotych do 7500 złotych,
 • 500 zł przy wartości przedmiotu sporu od 7500 złotych do 10 000 złotych,
 • 750 zł przy wartości przedmiotu sporu od 10 000 złotych do 15 000 złotych,
 • 1000 zł przy wartości przedmiotu sporu od 15 000 złotych do 20 000 złotych,
 • 5% kwoty, lecz nie więcej niż 200 000 zł przy wartości przedmiotu sporu ponad 20 000 złotych.

Opłatę od pozwu uiszcza się na konto sądu, do którego składany jest pozew lub poprzez opłacenie znaków sądowych (kupionych w kasie sądu), które trzeba dołączyć później do pozwu.

Jak zmniejszyć alimenty, czyli jak sporządzić pozew?

Pozew o zmniejszenie alimentów musi przede wszystkim wskazywać strony postępowania, czyli osobę składającą pozew – powoda, w tym przypadku osobę zobowiązaną do uiszczania świadczeń alimentacyjnych – oraz pozwanego – osobę przeciwko której składa się pozew, uprawnioną do otrzymywania alimentów.

Obie strony postępowania należy wskazać z określeniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru PESEL. W przypadku pozwanego, który jest osobą małoletnią, konieczne jest również podanie danych przedstawiciela ustawowego, będącego reprezentantem dziecka w postępowaniu sądowym.

Wniosek o zmniejszenie alimentów w swojej treści powinien wskazywać:

 • na rzecz kogo zasądzone są alimenty,
 • jaka jest wysokość alimentów,
 • o jaką kwotę powód domaga się obniżenia alimentów,
 • jakie jest źródło zobowiązania alimentacyjnego (sygnatura akt postępowania dotyczącego nałożenia obowiązku alimentacyjnego na powoda).

Pozew należy także odpowiednio uzasadnić, wskazując przyczynę żądania zmniejszenia alimentów.

Wniosek o obniżenie alimentów uzasadnienie

Osoba zobowiązana do płacenia alimentów ma prawo żądać ich obniżenia na podstawie artykułu 138. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który wskazuje, że: „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

To powód musi jednak udowodnić istnienie przesłanek do obniżenia alimentów poprzez wskazanie, że nastąpiła zmiana sytuacji życiowej osoby otrzymującej alimenty lub osoby zobowiązanej do ich płacenia.

Najczęstszym uzasadnieniem pozwu o obniżenie alimentów jest:

 • polepszenie się sytuacji finansowej osoby, które jest uprawniona do otrzymywania alimentów, czyli na przykład rozpoczęcie pracy zarobkowej przez pełnoletnie dziecko, na które płacone są alimenty,
 • pogorszenie się sytuacji finansowej osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, czyli na przykład choroba i związane z nią koszty leczenia, utrata pracy, obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę.

Uzasadnienie pozwu powinno opierać się na opisaniu zmian, jakie zaszły w życiu osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. Należy dokładnie określić w jaki sposób pogorszyła się jego sytuacja materialna lub w jaki sposób polepszyła się sytuacja materialna osoby uprawnionej do otrzymywania świadczenia alimentacyjnego.

Orzekający na podstawie tych informacji sąd bierze bowiem pod uwagę zarówno potrzeby uprawnionego do alimentów, jak i możliwości finansowe zobowiązanego do alimentacji.

W przypadku zaistnienia jednej z wyżej wymienionych okoliczności sąd może obniżyć, a nawet znieść obowiązek alimentacyjny.

Drugie rozwiązanie ma miejsce najczęściej wtedy, kiedy osoba uprawniona do otrzymywania alimentów przeznacza świadczenie na zakup alkoholu lub środków odurzających, jest uzależniona i odmawia leczenia.

Duże szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy ma także pozew złożony przez powoda, na którego został nałożony nowy obowiązek alimentacyjny wobec innej osoby.

Pozew o obniżenie alimentów krok po kroku

Pozew o obniżenie alimentów krok po kroku wzor

Odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów

Zanim dojdzie do postępowania sądowego, osoba pozwana może udzielić odpowiedzi na pozew poprzez złożenie wniosku o oddalenie powództwa w całości, oddalenie powództwa w części lub uznanie powództwa w całości.

W pierwszym przypadku wniosek będzie miał na celu utrzymanie obowiązującej wysokości świadczenia alimentacyjnego, zaś w drugim celem będzie zmniejszenie alimentów, lecz jedynie o część żądanej przez powoda kwoty, na przykład o połowę.

Poza tym pozwany może złożyć także wniosek o przeprowadzenie postępowania dowodowego.

Poniżej znajdziesz gotowy do pobrania wzór odpowiedzi na obniżenie alimentów:

Odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów – wzór

odpowiedz-na-pozew-o-obnizenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów – wzór

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

2 komentarzy w “Pozew o obniżenie alimentów WZÓR z wypełnieniem!”
 1. Mateusz G.

  Proszę Państwa, proszę potwierdzić, że pozew taki składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego tak? bo różne źródła różnie podają np. (sąd miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów)? i czy Sąd orzekając wyrok, bierze pod rozwagę wyłącznie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów jak i możliwości zarobkowe zobowiązanego do alimentacji? czy coś jeszcze ma wpływ na wyrok sądu? np. zarabianie w innej walucie? np. w EURO?

 2. Grzegorz Szwaciński

  Mateuszu, Sądem właściwym, do którego kieruje się pozew o obniżenie alimentów, zawsze będzie sąd miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów!

Comments are closed.