Koszty komornicze przy alimentach – ILE dla komornika a ILE dla mnie?

Chodzi o koszty komornicze przy alimentach. Komornik potrąca pewną sumę z tytułu zawarcia stosunku pracy mojego ojca (nie wiem jaka umowa, nie wiem ile mu płacą). Natomiast chciałam się zapytać, ile komornik może zabrać na opłacenie swoich opłat i prowizji, a ile z tego powinien wysłać mi?

Ojciec jest dłużny około 100 tysięcy zł alimentów dla mnie, siostry i mamy, a około 30 tysięcy komornikowi. Jednak za każdym razem jak komornik wchodzi ojcu na pensję, to nam potrafi przysłać z tego jakąś śmieszną kwotę np. 80 zł (mi 60 zł, a mamie i siostrze 20).

Nie regulują tego jakieś przepisy? jak komornik powinien dysponować kwotami, które zajął? Czy komornik może w pierwszej kolejności pobrać większość tych pieniędzy na spłacenie swoich opłat i prowizji?


Koszty komornicze przy alimentach

alimenty-przez-komornika-koszty
Alimenty przez komornika – jakie są koszty?

Witaj, oczywiście, że kwestia rozliczenia wyegzekwowanych od dłużnika kwot uregulowana jest konkretnymi przepisami, a komornik prowadzący waszą sprawę nie może działać dowolnie, w przeciwnym razie mogłoby dojść do prawdziwych nadużyć.

Dług alimentacyjny, a rozliczenie egzekucji

Aby móc przybliżyć ci egzekucję zaległości alimentacyjnych oraz podział wyegzekwowanych przez komornika kwot, w pierwszej kolejności zwrócę uwagę na zapis art. 1025 § 1 ustęp 1 i 2 kpc. w nowym, bo obowiązującym dopiero od 1 stycznia 2019 roku brzmieniu:

Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności:

 1. koszty egzekucyjne z wyjątkiem kosztów zastępstwa prawnego przyznanych przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym
 2. należności alimentacyjne.

Zatem jak widzisz, komornik w myśl zasadzie przewidzianej w art. 1025 kpc. dokonuje podziału wyegzekwowanej od ojca sumy, w pierwszej kolejności zaspokajając koszty egzekucji komorniczej, a dopiero z pozostałej kwoty „spłacając” wierzycieli ojca – ciebie, siostrę i mamę.

Dodatkowo wyegzekwowane przez komornika środki zgodnie z powyżej wskazanymi normami nie trafiają w całości do wierzycieli dłużnika, lecz są pomniejszane o opłaty egzekucyjne.

Jednak to o czym powinnaś wiedzieć i co jest dla ciebie jako dla wierzyciela istotnym instrumentem kontrolnym, to założenie wprowadzone z początkiem bieżącego roku w art. 21 ustawy o kosztach komorniczych:

…zgodnie z którym opłatę egzekucyjną za egzekucję świadczeń pieniężnych komornik ściąga wraz z egzekwowanym świadczeniem, proporcjonalnie do wartości wyegzekwowanego świadczenia.

Ściągnięcie opłaty nie wymaga wydania postanowienia. Wysokość opłat ściągniętych i należnych komornik ustala odrębnym postanowieniem wydawanym nie rzadziej niż co roku, chyba że postępowanie trwa krócej.

W każdym postępowaniu egzekucyjnym komornik ustala wysokość opłat ściągniętych i należnych w postanowieniu o umorzeniu postępowania albo postanowieniu o zakończeniu postępowania w inny sposób.

Zatem zgodnie z najnowszym założeniem ustawodawcy nie rzadziej niż raz do roku winnaś otrzymać od komornika postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania.

I co więcej, w razie stwierdzenia uchybień w wysokości ustalonych opłat i zaliczek jako strona postępowania masz prawo złożyć skargę na czynności komornika w tym zakresie.

Skarga na komornika – wzór

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Koszty komornicze przy alimentach – podział kwot

Natomiast podział pobranych z wynagrodzenia za pracę ojca kwot odbywa się zgodnie z przygotowanym przez komornika planem podziału, o którym mowa w art. 1023 § 2 kpc. (plan podziału powinien być sporządzony także wtedy, gdy suma uzyskana przez egzekucję z ruchomości, wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności i innych praw majątkowych nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzyciel) w związku z art. 1024 kpc.

Jak wskazuje art. 1027 kpc. odpis planu podziału, doręcza się dłużnikowi, osobom uczestniczącym w podziale oraz innym osobom, które zgłosiły swój udział, a ich należności nie zostały uwzględnione w podziale.

Zatem jeśli miałabyś szansę odszukać korespondencje z kancelarii komorniczej, być może w twoje ręce wpadnie pismo z planem podziału uzyskanych z egzekucji wynagrodzenia za pracę kwot.

Właśnie z przygotowanego przez komornika planu podziału powinnaś dowiedzieć się, w jakim procencie przypada na każdego wierzyciela udział w sumach potrąconych każdorazowo przez pracodawcę z wynagrodzenia dłużnika i wpłaconych komornikowi – mówi o tym art. 1029 kpc.

Czyli zyskałabyś wiedzę, dlaczego ty otrzymujesz więcej alimentów niż mama i siostra, i z czego taki podział wynika.

Wniosek do komornika o udzielenie wyjaśnień w sprawie

Jeżeli z jakiegoś powodu nie masz korespondencji od komornika, to wiedz, że i w tym momencie jako strona postępowania egzekucyjnego masz prawo żądać od komornika udzielenia wyjaśnień na temat toczącego się postępowania.

W tym celu możesz przygotować pismo, wnosząc o udzielenie informacji na temat stanu postępowania, wysokości zadłużenia oraz sposobie podziału wyegzekwowanych alimentów.

Twoje uprawnienie wynika wprost z unormowania zawartego w art. 763 kpc.

Zgodnie z zapisem § 1 niniejszego przepisu komornik zawiadamia stronę o każdej dokonanej czynności, o której terminie nie była zawiadomiona i przy której nie była obecna, i na jej żądanie udziela wyjaśnień o stanie sprawy.

Udzielenie informacji o wpłatach i stanie zadłużenia dłużnika

Udzielenie-informacji-o-wpłatach-i-stanie-zadłużenia-dłużnika

Udzielenie informacji o wpłatach i stanie zadłużenia dłużnika

Ubocznie dodam jeszcze, że zajęciu egzekucyjnemu z tytułu należności alimentacyjnych podlega do 60% wynagrodzenia dłużnika. A im większa kwota potrącenia, tym większa kwota alimentów dla wierzycieli.

Niestety dość często dochodzi do sytuacji, kiedy dłużnik alimentacyjny w porozumieniu z pracodawcą deklaruje dużo niższe dochody, niż w rzeczywistości pobiera, tylko po to, by uchronić część swojej pensji przed egzekucją, co niestety krzywdzi wierzycieli, o czym ty wiesz najlepiej.

Podsumowanie

alimenty-komornik-koszty

Jeśli więc chodzi o koszty komornicze przy alimentach, to w pierwszej kolejności część alimentów pobiera komornik tytułem opłat egzekucyjnych. Kolejna sprawa to nie wiadomo, z jakiej pensji Twojego ojca te alimenty wpływają, być może jest to tylko wynagrodzenie symboliczne? a reszta wypłacana jest dłużnikowi alimentacyjnemu “pod stołem?”. Niestety tego się nie dowiemy, a jest bardzo częsta praktyka niestety.

Jeśli jesteś ciekawa, ile z kwoty alimentów pobiera komornik, to złóż do komornika pismo o udzielenie informacji na temat postępowania egzekucyjnego z alimentów, które komornik egzekwuje. Poznasz wtedy dokładną kwotę opłaty egzekucyjnej oraz wysokość pensji, jaką uzyskuje Twój ociec. Pozdrawiam serdecznie!

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

10 komentarzy w “Koszty komornicze przy alimentach – ILE dla komornika a ILE dla mnie?”
 1. Komornik zawsze pobiera opłaty egzekucyjne od dłużnika,a wysokość tych opłat zależy od wysokości ściągniętego długu. Z tego co wiem komornik posługuje się dwoma stawkami, 8% i 15%, wszystko zależy w jaki sposób pieniądze zostały przez komornika od dłużnika ściągnięte. Oprócz tych 8% i 15% komornik ma prawo pobrać też kwotę na wydatki które poniósł, by tę kwotę wyegzekwować. Ty jako wierzyciel aliemntacyjny nie ponosisz żadnych opłat, ponosi jedynie dłużnik alimentacyjny.

  Czyli dług Twojego ojca z tytułu alimentów pomniejszony zostanie o kwotę faktycznie przekazaną Wam. Jeśli nadal jest coś dla Ciebie niejasne, to zawsze masz prawo do przejrzenia akt komorniczych :-)

 2. Witam Państwa. Chciałbym przedstawić mój problem polegający na kosztach komorniczych naliczonych tytułem alimentów. Spłaciłem całą kwotę w wysokości 2200 zł funduszowi alimentacyjnemu, więc koszty to tylko 5% kwoty. Następny problem to, że moja córka miała naliczone alimenty w wysokości 30 000 zł, jakich nie płaciłem, ponieważ nie wiedziałem gdzie mieszka, ponieważ została wywieziona nielegalnie, następnie córka umorzyła egzekucję i powstały koszty komornicze w wysokości 10%.

  Mam pytanie: czy koszty komornicze związane z alimentami może ściągać z wypłaty z wynagrodzenia od najniższej krajowej, jak nie mam już żadnych zobowiązań związanych z alimentami dziecka? Proszę o pomoc i wyjaśnienie zagadnienia. Pozdrawiam.

 3. Witam. Mam problem podobny, jak kolega opisuje. Moja córka wystąpiła o alimenty w wysokości 22 000 tys. do komornika, po 7 latach kwota wraz z odsetkami wzrosła niemal do 88 000 tys. plus koszty komornicze. W tym roku córka wycofała swoje roszczenia. Mam pytanie, czy koszty komornicze będą ściągane tak jak alimentacyjne i będą opiewały 60% wynagrodzeniu? Proszę o odpowiedź. Dziękuję za odpowiedź.

 4. Witam, piętnaście a może jeszcze dalej lat temu miałem zasądzone alimenty na rzecz moich małoletnich dzieci. Przez krótki okres alimenty spłacałem do komornika. Następnie doszedłem do porozumienia z byłą żoną i płaciłem je „do ręki” za potwierdzeniem. Od jakiegoś czasu otrzymuje wezwania do zapłaty zaległość za nie spłacone alimenty. Prawdopodobnie jest to „gaża komornika” około 6 tys. złotych. Czy muszę spłacić ten dług ? Z poważaniem. Jan B.

 5. Witam. Mam problem z komornikiem. Posiadałem zadłużenie tytułem alimentów wobec Funduszu alimentacyjnego. Przed wszczęciem egzekucji dogadałem się z funduszem i spłaciłem zadłużenie w całości przed terminem pierwszej raty zabranej przez komornika z pracy. Mija następny miesiąc, a komornik nadal każe płacić księgowej, twierdząc, że jego koszty są większe od tego, co spłaciłem do funduszu.

  W dniu dzisiejszym otrzymałem następne pismo z informacją, że komornik anuluje poprzednie zajęcie i wszczyna następne z przepisów art. 881 celem zaspokojenia należności:

  Opłata stosunkową art49.2 (5%)
  Opłata stosunkową art29.3 uokk

  Nadmieniam, że jestem zatrudniony na najniższej krajowej. Proszę o jakąś podpowiedź co dalej mam robić. Pozdrawiam.

 6. Mam wycofane alimenty, ale zostały mi koszty komornika. W banku jest kwota wolna od egzekucji (jeśli chodzi o konto) chyba 1678 PLN obecnie. O ile przy alimentach komornik mógł zajmować każdą wolną kwotę, która pojawiła się na koncie, to jak teraz będzie z tymi jego kosztami? One są traktowane tak samo, jak alimenty czy podlegają jednak tej kwocie wolnej od egzekucji na rachunku bankowym?

 7. Mam pytanie: Komornik dostaje 60% mojego wynagrodzenia z tytułu alimentów, komornik dostaje z mojej firmy przelewy, czyli potrącenia na rzecz alimentów, dopatrzyłem się dziwnej rzeczy z firmy, przykładowo w miesiącu przekazano 1700 zł, wierzyciel otrzymał 450 zł. Jak to się ma do przeliczenia, zobowiązany, komornik, wierzyciel. To tylko przykład, ale w tych granicach oscylują kwoty, co z resztą pieniędzy? gdzie one idą?

 8. Witam. Mam zasądzone alimenty w wysokości 950 zł na dzieci tj. (450 zł na córkę i 500 zł na syna) do 15 każdego miesiąca. W miesiącu wrześniu spóźniłem się z wpłatą na konto wierzycielki o 4 dni z winny pracodawcy. Dnia 22 października dostałem awizo od komornika sądowego o zajęciu wierzytelności za Msc październik (500+50 zł łącznie 550 zł) opłata egzekucyjna 200 zł wydatki gotówkowe 24,20 (na syna) i 450 zł +45 zł łącznie 495 zł) odsetki zaległe 0,17 zł opłata egzekucyjna 200 zł wydatki gotówkowe 24,20 (na córkę).

  Komornik wystosował także pisma już na następny miesiąc listopad (500 zł + 50 zł) alimenty zaległe na wierzyciela 216,75 zł odsetki do 18.10 2019 0,12 zł opłata egzekucyjna 200 zł wydatki gotówkowe 36,30 zł (syn) i identycznie z córką.

  Alimenty zostały wysłane z dniem 13 października na konto wierzycielki (tak jak pisałem, awizo od komornika przyszło 22 października). Komornik wystosował pismo o zajęciu konta bankowego i zakazie wypłat, a także o zajęcie wynagrodzenia za pracę. Kontakty z wierzycielką są bardzo trudne, do żadnego konsensusu dojść nie można.

 9. Witam, proszę o informację, jeżeli komornik będzie ściągał od ojca dziecka alimenty w wysokości 400 zł to jakimi kosztami będzie obciążony ojciec i czy będzie to pobierane z tego 400 zł? Proszę jeszcze o informację, czy jeżeli jest już zaległość w płaceniu alimentów 6-miesięczna tj. 2400 zł to, w jaki sposób będzie to egzekwowane?

 10. Dzień dobry. Mam problem z zaświadczeniem o pobieranych alimentach. Od dłuższego czasu mam problem z uzyskaniem właściwego zaświadczenia o pobieranych alimentach z pensji, komornik ciągle wystawia złe zaświadczenia do ośrodka opieki społecznej, przez to ciągle jestem odsyłana z kwitkiem i przez to nie mogę dostać żadnej dodatkowej pomocy, to zaświadczenie jest wystawiane w formie tabelek, w których nie zgadzają się pobrane kwoty z zakładu.

Comments are closed.