Czy Polski komornik ma prawo zająć zagraniczne konto za alimenty w Polsce?

Czy polski komornik ma prawo zająć czeskie konto lub cześć z wypłaty ze względu na nie spłacone alimenty w Polsce? Ja aktualnie przebywam w Czechach gdzie pracuję. Dostałem SMS-a że Air Bank który znajduje się w Polsce zajął mi cześć pieniędzy na Czeskim koncie bankowym. Dlatego zależy mi na konkretnej informacji czy polski komornik ma prawo zająć zagraniczne konto bankowe za alimenty w Polsce?


Witaj, już na samym początku muszę ci napisać, że twoja sprawa z pewnością wymaga wyjaśnienia. Bo odpowiadając na twoje zasadnicze pytanie – czy polski komornik ma prawo zająć konto bankowe w Czechach – odpowiedź brzmi NIE.

Polski komornik, a egzekucja alimentów poza Polską

Polski komornik, jako państwowy urzędnik podlega ogólnym regulacjom zawartym min. w przepisach kodeksu postępowania cywilnego.

A w myśl zasadzie wyrażonej w art. 11104 kpc do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą sprawy egzekucyjne, jeżeli egzekucja ma być wszczęta lub jest prowadzona w Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższe rozwiązanie stosuje się odpowiednio do wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

Nadto do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą sprawy z powództw przeciwegzekucyjnych, jeżeli egzekucja ma być wszczęta lub jest prowadzona w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapis art. 1110 kpc bezsprzecznie oznacza, że Polski komornik nie ma prawa wszcząć i prowadzić egzekucji poza terytorium Polski, również gdy postępowanie egzekucyjne dotyczyć będzie zaległych świadczeń alimentacyjnych.

Polski komornik nie może prowadzić żadnej egzekucji przeciwko dłużnikowi w innym państwie. Niniejsza zasada odnosi się nie tylko do rachunków w bankach zagranicznych, ale również do zagranicznego wynagrodzenia (wyjątek: wynagrodzenie z obcego państwa trafia na zajęty przez komornika rachunek bankowy w Polsce), czy innych składników majątku dłużnika położonych poza granicami kraju.

Co więcej, w praktyce komornik nie ma możliwości ustalenia, że dłużnik posiada rachunek w zagranicznym banku. Chyba, że informacji tych udzieli mu sam dłużnik lub wierzyciel, którym często w sprawach dotyczących egzekucji należności alimentacyjnych bywa były partner, który dokładnie orientuje się w sytuacji materialnej zobowiązanego.

Egzekucja z rachunku bankowego – bezpieczne konto

Na chwilę obecną w Polsce nie ma bezpiecznych rachunków bankowych, których komornik nie odszuka i nie zajmie.

Sama mobilna aplikacja o nazwie OGNIVO pozwala komornikom w przeciągu kilku minut odszukać rachunki dłużnika w 38 komercyjnych bankach, w kilkuset Bankach Spółdzielczych i Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych położonych w całej Polsce.

Blokada na rachunku a europejski nakaz zabezpieczenia

Ubocznie dodam jeszcze, że od 18 stycznia 2017 roku obowiązują nas przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 roku ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych.

Przepisy niniejszego rozporządzenia nie wpłynęły jednak na zakres działalności polskich komorników. Jurysdykcja komorników jak przed wprowadzeniem prawa unijnego tak i w chwili obecnej ogranicza się wyłącznie do terenu naszego kraju.

Jednakże na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że wprowadzone rozwiązania przyznały wierzycielom prawo uzyskania europejskiego nakazu zabezpieczenia.

Wierzyciel w celu zabezpieczenia spłaty swoich roszczeń może zyskać możliwość złożenia do sądu wniosku o zabezpieczenie pieniędzy na rachunku bankowym dłużnika.

Tak podjęte starania mają uniemożliwić dłużnikowi wyzbycie się posiadanych oszczędności/środków. Dłużnik na skutek blokady na posiadanych rachunkach traci szansę przelania lub wycofania zgromadzonych środków w przypadku wystąpienia ryzyka, że bez tych środków późniejsze zaspokojenie roszczenia wierzyciela nie będzie możliwe lub stanie się znacznie utrudnione.

Blokada środków na rachunku w trybie europejskiego nakazu zabezpieczenia może zablokować możliwość wypłat dłużnikowi – właścicielowi rachunku oraz osobom przez niego upoważnionym do dokonywania wypłat z przedmiotowego rachunku w postaci zlecenia stałego, polecenia zapłaty, a także poprzez transakcję przy użyciu karty kredytowej.

Blokadzie podlegać mogą więc wszystkie zgromadzone na rachunku środki.

I tak też mogło stać się w twojej sprawie, a ty jeszcze o sprawie nie zostałeś powiadomiony. Jak wynika z zapisu art. 11 rozporządzenia dłużnik nie jest informowany o wniosku o wydanie nakazu zabezpieczenie ani też nie ma możliwości złożenia wyjaśnień przed wydaniem nakazu.

Podsumowując:

Polski komornik nie ma kompetencji do zajęcia twojego rachunku bankowego prowadzonego przez czeski zagraniczny bank.

Jednakże z uwagi na długi alimentacyjne, twój wierzyciel mógł zyskać europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym, przez co twoje pieniądze zostały zablokowane.

Najłatwiej wyjaśnisz sprawę jeśli skontaktujesz się z bankiem i zapytasz na jakiej podstawie doszło do blokady na rachunku.

Jeśli rzeczywiście wierzyciel uzyskał europejski nakaz zabezpieczenia, to uzyskanie wszystkich informacji w sprawie jest istotne, o ile zechcesz złożyć odwołanie w przedmiocie wykonania nakazu zabezpieczenia na rachunku.

Kwitując sprawę ostatnim zdaniem: czy Polski komornik ma prawo zająć zagraniczne konto za alimenty w Polsce? NIE, polski komornik nie ma prawa zająć zagranicznego konta bankowego, nawet jeśli egzekwuje dług za alimenty!

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze

1 komentarz w “Czy Polski komornik ma prawo zająć zagraniczne konto za alimenty w Polsce?”
  1. Witam! Musze napisać pismo do komornika o to żeby alimenty które córka ma przyznawane w Polsce zostały przelewane na szkockie konto bankowe, bo teraz tutaj jest nasze miejsce zamieszkania. Ale w ogóle nie wiem jak się za to zabrać. Czy może mi Pan pomóc? Napisać jakiś wzór lub przykład? Z góry dziękuję za pomoc ! Pozdrawiam.

Comments are closed.