Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem! ebook + Wzory pism

Długi, komornik, firma windykacyjna, wpis w BIK, KRD to ogromny problem, jeśli potrzebujesz darmowej porady, zadaj pytanie ekspertowi. W serwisie znajdziesz także wzory pism, oraz taniej kupisz ebook: Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem – 12 kroków, autorką jest Iwona Wendel – założycielka tego bloga. Zachęcam też do komentowania wpisów! tam także możesz zadawać pytania!

Praca za granicą a egzekucja komornicza – CO mi zrobi KOMORNIK?

Czy komornik może zająć wynagrodzenie za pracę za granicą? Jeszcze do niedawna osoby pracujące na co dzień za granicą, które posiadały długi w Polsce mogły być spokojne. W zasadzie były nietykalne dla polskiego komornika. Obecnie uległo to jednak zmianie za sprawą nowej Ustawy o ściganiu długów na terenie UE.

Pozwoliła ona komornikom i innym urzędnikom na w zasadzie nieograniczone egzekwowanie długów również od osób, które pracują poza granicami kraju. Przy okazji ustalono poziom zadłużenia, poniżej którego ściganie długu jest w zasadzie nieopłacalne.

W praktyce więc, osoby, których dług nie jest większy niż 1500 euro, mogą spać spokojnie. W przypadku wyższych sum, komornik może już zając wynagrodzenie za pracę za granicą.

Ściganie dłużników poza granicami Polski

sciaganie-dluznika-poza-granicami-polski

Praca za granicą a egzekucja komornicza

Nowa ustawa zakłada obustronną współpracę w egzekwowaniu niezapłaconych należności między wszystkimi krajami Unii Europejskiej. Wcześniej osoba, która posiadała dług w Polsce, nie mogła być z tego tytułu ścigana w Wielkiej Brytanii czy Niemczech. Obecnie zaś, może stać się obiektem postępowania prowadzonego przez zagranicznego komornika w kraju należącym do Wspólnoty.

Długi wobec urzędu skarbowego

Powód do zmartwień mają przede wszystkim te osoby, które mają zobowiązania finansowe wobec urzędu skarbowego. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, wiele długów przedawnieniu ulega dopiero po 6 latach. Co więcej, niektóre zobowiązania finansowe w ogóle nie ulegają przedawnieniu. Długi mogą więc przechodzić z pokolenia na pokolenie.

Zgodnie z nową ustawą, urząd skarbowy może doprowadzić do wystawienia na swojego dłużnika prawomocnego orzeczenia sądowego razem ze stosownym tytułem wykonawczym, a następnie zwrócić się do zagranicznego komornika o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego wobec danej osoby przebywającej poza granicami Polski, ale na terenie UE. Tak dzieje się w przypadku długów przeciwko skarbówce i innym urzędom państwowym.

Długi wobec osób prywatnych i instytucji bankowych

Jak sprawa wygląda jednak w sytuacji, gdy wierzycielem jest osoba prywatna lub bank? Nowa ustawa przewiduje podobne procedury, jak w przypadku urzędu skarbowego, ale cały proces trwa nieco dłużej. Osoby przebywające jednak na stałe za granicą, nie mogą już jednak liczyć na to, że sprawa ulegnie przedawnieniu.

W przypadku wierzycieli, którzy są osobami prywatnymi, dobrym rozwiązaniem może być nawiązanie współpracy z zagraniczną firmą windykacyjną. Okazuje się, że takie podmioty działają na dokładnie takich samych zasadach jak polscy windykatorzy, respektujący przy tym zagraniczne przepisy.

Wprawdzie taka usługa swoje kosztuje, ale polska firma windykacyjna w tym przypadku się raczej nie sprawdzi. Polski komornik nie może działać za granicą, chyba, że wynagrodzenie wpływa na polskich rachunek bankowy.

Egzekucja długów poza granicami kraju

Ustawa nie przewiduje jednak sytuacji, gdy komornik czy wierzyciel prywatny, samodzielnie zajmuje wynagrodzenie dłużnika za granicą. Polscy komornicy nie mogą prowadzić egzekucji poza granicami Polski, ale mogą ją zlecić kolegom po fachu, a więc komornikom zagranicznym.

Aby zagraniczne egzekucja długów została wszczęta w jakimkolwiek kraju Unii Europejskiej, konieczne jest najpierw stwierdzenie wykonalności wyroku polskiego sądu przez sąd kraju, w którym dana egzekucja długów ma być prowadzona.

Najpierw należy złożyć stosowny wniosek do sądu okręgowego o przekazanie orzeczenia polskiego sądu do uznania go przed sąd zagraniczny. Do takiego wniosku wierzyciel musi dołączyć oryginał orzeczenia, oraz jego tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego.

Tylko w takiej sytuacji, wyrok uznany przez zagraniczny sąd, może być egzekwowany przez zagranicznego komornika. Procedura ta jest dłuższa niż w przypadku egzekucji komorniczych w Polsce, ale nie mniej skuteczna.

Niekiedy zdarza się jednak, że zagraniczny komornik ściąga z dłużnika nie tylko sam dług, ale i odsetki razem z kosztami postępowania komorniczego i sądowego, co jest zjawiskiem o tyle niekorzystnym, że w niektórych krajach koszty te są bardzo wysokie.

Czym jest Europejski Tytuł Egzekucyjny?

Aby komornik zagraniczny mógł ścigać dłużnika z innego kraju na swoim terenie, należy mu najpierw dostarczyć wspomniany już Europejski Tytuł Egzekucyjny zwany również Europejskim Nakazem Zapłaty. Taki dokument pozwala wierzycielowi na egzekwowanie długu również w innym kraju Unii Europejskiej, bez konieczności rozpoczynania nowego postępowania sądowego.

Europejski Tytuł Egzekucyjny można uzyskać, składając wniosek w sądzie, który dane orzeczenie wydał. Kiedy wierzyciel już go otrzyma, może zwrócić się bezpośrednio do zagranicznego komornika, działającego na terenie kraju, w którym przebywa dłużnik.

Europejski nakaz zabezpieczania na rachunkach bankowych

W styczniu ubiegłego roku w życie weszły zapisy Europejskiego nakazu zabezpieczania na rachunku bankowym. Nowe prawo miało na celu przede wszystkim, ułatwienie międzypaństwowego dochodzenia wierzytelności w sprawach handlowych i cywilnych.

Europejski nakaz zabezpieczenia stosuje się w sprawach transgranicznych, w przypadku których, rachunek bankowy dłużnika prowadzony jest w kraju członkowskim innym niż, w którym mieszka wierzyciel lub innym niż państwo członkowskie sądu, do którego zwrócono się z wnioskiem o wydanie nakazu.

W praktyce wierzyciel może uzyskać nakaz zabezpieczenia:

 • przed rozpoczęciem postępowania w sprawie przeciwko danemu dłużnikowi,
 • na jakimkolwiek etapie postępowania przeciwko dłużnikowi, aż do chwili wydania orzeczenia czy zatwierdzenia ugody sądowej,
 • po uzyskaniu przez wierzyciela w kraju członkowskim przeczenia, ugody sądowej lub innego dokumentu, na mocy którego od dłużnika wymagana jest zapłata danego roszczenia.

Aby tak się stało należy złożyć odpowiedni wniosek na formularzu wskazanym przez sąd. Opłata w tym przypadku wynosi 100 zł. Może jednak ulec zmianie, gdy wniosek zostanie zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie.

Wydanie takiego nakazu zabezpieczenia jest możliwe wówczas, gdy wierzyciel pokaże odpowiednie dowody i przekona sąd, że bez tego środka niemożliwe lub bardzo trudne będzie późniejsze dochodzenie roszczeń.

Nakaz wydany w jednym kraju członkowski jest przy tym uznawany w innych krajach UE i to bez konieczności przeprowadzania dodatkowych postępowań. Można wykonać go w innych krajach bez potrzeby stwierdzania jego wykonalności.

Dzięki nakazowi zabezpieczenia środków, zgromadzone na koncie dłużnika pieniądze ulegają zablokowaniu. Ich przelanie czy wycofanie z danego rachunku bankowego jest więc w praktyce niemożliwe.

Egzekucja z wynagrodzenia z pracę

Egzekucja z wynagrodzenia z pracę to jeden z podstawowych rodzajów egzekucji, jakie wyróżnia polskie prawo. Egzekucja ta jest jednym ze skuteczniejszych rodzajów egzekwowania zadłużenia. Prowadzi bowiem do zaspokojenia wierzyciela z wynagrodzenia, które otrzymuje dłużnik.

Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku egzekucja nigdy nie dotyczy 100% wynagrodzenia. Odliczeniu ulegają oczywiście wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

Potrącane są ponadto kary przewidziane w kodeksie pracy, zaliczki pieniężne dla pracownika czy sumy egzekwowane z tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.

Co ciekawe, zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika nie obejmuje tylko i wyłącznie tzw. wynagrodzenia podstawowego (1530zł), ale i wynagrodzenia za prace zlecone, oraz różnego rodzaju nagrody i premie, fundusze pracownicze, dodatki do wynagrodzenia oraz innego rodzaju dochody uzyskiwane w ramach stosunku pracy.

Obowiązuje w tym przypadku tzw. ciągłość zajęcia. Zajęcie wynagrodzenia obowiązuje zatem cały czas, nawet jeśli dany zakład pracy przejdzie na innego właściciela, lub gdy sam dłużnik zmieni miejsce pracy.

Czy komornik może zająć wynagrodzenie za pracę za granicą?

Może tak się zdarzyć, ale to wierzyciel musi podjąć odpowiednie kroki, aby dowiedzieć się w jakim kraju przebywa i pracuje dłużnik. Ważna jest też sama kwota zadłużenia, bo nie zawsze opłaca się ścigać dłużnika poza granicami Polski, dług musi więc wynosić co najmniej 1500 Euro.

Warto też wspomnieć, że zajęcie wynagrodzenia za pracę za granicą nie jest wcale trudne i jeśli dług, który masz jest dość duży, to niemal zawsze możesz spodziewać się, że odwiedzi Cię poza granicami Polski – zagraniczny komornik.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...


7 komentarzy

 1. Łukasz

  Witam, mieszkam za granicą już parę lat, kiedyś w Polsce zostawiłem długi, chce zacząć je spłacać. Szukam porady jak to mam rozpocząć.

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   To bardzo dobra decyzja, szczególnie jeśli kiedyś chciałbyś Łukasz wrócić do Polski i mieć „czyste konto”. Powinieneś zacząć od sprawdzenia się w kilku rejestrach takich jak BIK, KRD czy BIG. Musisz się zarejestrować w tych rejestrach i pobrać raport dotyczący Twojej osoby i finansów. Po pobraniu raportów powinieneś mieć dość dobry obraz na to, ile i komu jesteś winien. Trzymam kciuki za szybkie wyjście z długów!

 2. Asia

  Mój przyjaciel pracuje w Niemczech i zarabia 1050 euro niestety komornik niemiecki nie może ściągnąć z jego konta kasy bo to tzw. Minimum. Co ciekawe ma dom w Holandii i tam mu nic nie robią??? Dlaczego?

 3. Daniel

  Komornik a praca na delegacji tzw a1. Witam mam zajecie komornicze w Polsce, niedługo będę pracował w Niemczech, ale umowę będę miał podpisaną z Polską firmą, tzw a1 ale wypłatę będę dostawał do ręki, czy komornik może mi zabrać i jaką cześć?

 4. Beata

  Mąż uciekł za granicę, zostawił mnie z ogromnymi długami jest alkoholikiem, był na odwyku i ukrywa się, co robić? jestem bez pracy, bez środków do życia nie daję rady. Nie mogę jeść, spać, nie wiem jak długo tak dam radę… proszę o radę czy są porady prawne? często mąż znęcał się nade mną, mam problemy rodzinne do tego…

 5. antywindyk

  Witam, firmy pożyczkowe i banki zrujnowały mi życie strasząc i manipulując do zaciągania kolejnych pożyczek na spłatę bieżących. Nie mam ochoty już więcej z nimi mieć do czynienia. Czy jest możliwość zabezpieczenia zagranicznego konta bankowego przed egzekucją komorniczą? Czy pozostaje mi tylko zarabianie w szarej strefie?

 6. Krzystof

  Czy holenderski belasting może mi siąść na moje konto. Miałem do zapłaty mandat za picie piwa w parku, kwota początkowa to było 95€ gdzie później kwota zwiększyła się do sumy bodajże 225€. A druga rzecz to przejazd bez biletu pociągiem w Holandii. Wiec proszę bardzo o pomoc z Pani strony. Ponieważ mam już na koncie -186€. Mam nadzieje ze mi Pan pomoże w mojej sprawie.

NAPISZ KOMENTARZ