Była żona chce podwyższyć alimenty – jak się bronić?

Dzień dobry, była żona chce podwyższyć alimenty, które regularnie płacę, nie mam żadnych opóźnień. Problem w tym, że nie stać mnie na płacenie wyższych niż obecnie płacę, wiem od niej, że ma iść do sądu złożyć pozew/wniosek o podwyższenie alimentów.

Moje pytanie brzmi: o ile sąd może podwyższyć alimenty? i jak nie dopuścić do ich podwyższenia? jak pisałem, nie stać mnie na płacenie jeszcze więcej…


Była żona chce podwyższyć alimenty – jak się bronić?

Samo złożenie pozwu o podwyższenie alimentów nie oznacza, że sąd poprze prośbę Twojej byłej żony i od razu nakaże Ci płacić na dziecko, więcej niż do tej pory płaciłeś. Sprawy o podwyższenie alimentów nie zawsze kończą się faktycznym podwyższenie świadczeń alimentacyjnych.

Sąd może przychylić się do pozwu Twojej byłej żony, jeśli zmieniły się warunki, jakie miały miejsce w dniu ustalenia przez sąd wysokości poprzedniej wysokości alimentów.

Podstawa prawna:

Art. 138. Przesłanki żądania zmiany obowiązku alimentacyjnego

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Dz.U.2015.0.2082 t.j. – Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

… o jaką zmianę warunków chodzi?

Są to:

  • zmiana uzasadnionych potrzeb dziecka (potrzeby te zmieniają się wraz z wiekiem dziecka),
  • zmiana Twoich możliwości zarobkowych (a więc sytuacja, w której możesz zarabiać więcej, podwyżka itd.),
  • zmiana Twoich możliwości majątkowych (gdy np. odziedziczyłeś nieruchomość, firmę po ojcu itd.).
  • zmiana Twojej sytuacji życiowej (np. finalna spłata kredytu hipotecznego, wtedy Twoje miesięczne koszty życia mocno maleją, bo kredytu już nie musisz spłacać),
  • aspekty zdrowotne uprawnionego do alimentów (powypadkowa rehabilitacja, przewlekła choroba dziecka, czy pogorszenie stanu zdrowia uprawnionego do alimentów),
  • pogorszenie sytuacji finansowej byłej żony (jeśli Twoja była żona np. straciła pracę, to również ten argument może ona podnieść przed sądem).

Jeśli więc Twoja była żona chce podwyższyć alimenty, które płacisz, może posłużyć się takimi, lub podobnymi argumentami, aby przekonać sąd, by ten przychylił się do jej prośby.

Jeśli jednak Twoja sytuacja życia i finansowa nie zmieniła się znacznie, to była żona może powołać się na podwyższenie alimentów ze względu na rosnące potrzeby dziecka. Im starsze dziecko, tym wyższe i bardziej kosztowne stają się jego potrzeby.

Chodzi tutaj o pasje, jakie może rozwijać w sobie Twoje dziecko, hobby, potrzeby kulturalne, potrzeby społeczne, uprawianie dyscypliny sportu, czy chociażby podróże związane z kształceniem. Przykładów jest naprawdę wiele.

Jeśli więc Twoja była żona chce podwyższyć alimenty, to podnosząc rosnące potrzeby dziecka, sąd może podzielić jej racje i zasądzi podwyższenie alimentów.

Tylko znaczna i odczuwalna zmiana warunków bytowych może skłonić sąd do podwyższenia alimentów.

Jak uniknąć podwyższenia alimentów?

Masz prawo złożyć odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów, wnosząc o oddalenie powództwa i utrzymanie obowiązku alimentacyjnego w kwocie, w której obecnie alimenty płaciłeś.

W tym miejscu zachęcam Cię do pobrania przykładowo sporządzonego pisma, abyś wiedział, jak ono ma wyglądać i jak je napisać:

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów wzór

odpowiedz-na-pozew-o-podwyzszenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów – wzór

Art. 135. Zakres świadczeń alimentacyjnych

§ 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Sąd bada też drugą stronę sporu, a więc badaniu poddane zostaną Twoje zarobki, oraz Twoje możliwości zarobkowe i majątkowe. Dlatego na pewno warto gromadzić już teraz wszystkie rachunki, jakie cyklicznie płacisz.

  1. Warto też zrobić listę wydatków, coś w rodzaju podsumowania miesięcznych kosztów, jakie ponosisz.
  2. Jeśli masz nową rodzinę, to fakt ten także musisz należycie uwydatnić.
  3. Jeśli była żona jest z nowym partnerem, to fakt ten może przeważyć na Twoją korzyść.
  4. Majątek osobisty byłej żony. Może to być nieruchomość, którą była żona odziedziczyła, czy inne ruchomości.

Żeby uniknąć podwyższenia alimentów, musisz udowodnić przed sądem, że Cię nie stać, aby płacić więcej niż dotychczas, jeśli płacisz alimenty systematycznie i terminowo, fakt ten również możesz wymienić.

Bez względu na wyrok sądu, to czego nie powinieneś robić, to uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, bo uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów jest srogo karane.

Podstawa prawna:

Art. 209. Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego

§ 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

To na co pragnę zwrócić Ci jeszcze uwagę, to fakt, że sąd badając Twoją sytuację życiowo-finansową, nie oprze się jedynie na zarobkach, jakie osiągasz, ale też na Twoich możliwościach do zarobkowania.

Zasadne i zgodne z treścią art. 135 K.r.o. – jest oparcie się na możliwościach zarobkowych pozwanego, a nie tylko na jego aktualnych zarobkach. Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeśli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 1959 r. sygn. akt. III CR 212/58, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 1975 r., sygn. akt. III CRN 48/75).

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze