Zgoda na wyjazd dziecka za granicę WZÓR po Angielsku i Polsku

Planujesz wysłać swoje dziecko za granicę? musisz sporządzić zgodę – najlepiej w języku polskim i angielskim. W okresie wakacyjnych wyjazdów warto pamiętać, że zagraniczna wycieczka dziecka zaliczana jest do tak zwanych spraw istotnych, wymagających zgody obojga rodziców. We wszystkich krajach zgoda tego typu musi przyjmować formę pisemną, a niekiedy nawet formę aktu notarialnego. Z oczywistych powodów (np. kontrola służb zagranicznych) pismo to należy przygotować zarówno w języku polskim, jak i w tłumaczeniu na angielski.

zgoda-na-wyjazd-dziecka-za-granice-wzor-po-angielsku-i-polsku-pdf-docJak sporządzić więc tego typu dokument? nie musisz się już o to martwić i zlecać tłumaczenia zgody na wyjazd dziecka za granicę na język angielski, bo przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy do pobrania wzór zgody na wyjazd dziecka za granicę po angielsku i polsku, wzór zgody pobierzesz poniżej:

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę wersja angielska i polska

zgoda-na-wyjazd-dziecka-za-granice-wzor-po-angielsku-i-polsku-pdf-doc

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę WZÓR po Angielsku i Polsku

Po co sporządza się upoważnienie do przewozu dziecka za granicę po angielsku i po polsku?

Zagraniczne podróże osób małoletnich uznawane są przez prawo za tak zwane istotne sprawy dziecka, co oznacza, że wymagają one zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Jeśli jedno z rodziców nie zgadza się na taki wyjazd, to drugi opiekun może wystąpić do sądu opiekuńczego o wydanie zgody zastępczej. W takim wypadku postanowienie sądu zastąpi zgodę drugiego rodzica.

W sytuacji, kiedy opiekunowie są zgodni, jedno z nich (lub oboje w przypadku wyjazdu z opiekunem podróży) powinno sporządzić zgodę na wyjazd dziecka za granicę w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego – w zależności od kierunku podróży osoby małoletniej.

Czym jest zgoda na wyjazd dziecka za granicę?

Zgoda na wyjazd za granice po angielsku i po polsku to dokument będący pisemnym potwierdzeniem uzyskania zgody rodzica lub opiekuna prawnego na podróż za granicę. Zgoda ta może zostać udzielona drugiemu rodzicowi, drugiemu opiekunowi prawnemu lub opiekunowi podróży, który przejmuje opiekę nad osobą małoletnią na czas wyjazdu.

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę wersja angielska i polska jest pismem, które można sporządzić zarówno na jedną, określoną podróż, jak i na wszystkie przyszłe podróże osoby małoletniej aż do ukończenia przez nią 18 roku życia.

Długotrwałe zgody wydaje się z reguły w przypadku, kiedy rodzice są rozwiedzeni, a dziecko mieszka na stałe z jednym z nich. W takich okolicznościach – jeśli drugi rodzic nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej – wymagana jest jego pisemna zgoda na wszelkie wyjazdy zagraniczne dziecka.

 

Brak zgody na wyjazd dziecka za granicę a konsekwencje

Jeśli dziecko wyjedzie za granicę z jednym rodzicem bez zgody drugiego opiekuna, czyn ten może zostać uznany za nadużycie władzy rodzicielskiej. To stanowi z kolei podstawę do pozbawienia tego opiekuna władzy rodzicielskiej całkowicie.

Co więcej, taki nieautoryzowany wyjazd może zostać potraktowany jako przestępstwo uprowadzenia dziecka, jeśli drugi rodzic złoży odpowiedni wniosek. Karą za ten czyn jest pozbawienie wolności do lat 3.

Według przepisów za uprowadzenie uznaje się bowiem nie tylko porwanie dziecka, ale również zwykłe przemieszczenie go z dotychczasowego miejsca pobytu w inne. Jeśli rodzic zostanie pozbawiony możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem, ma prawo zgłosić popełnienie przestępstwa przez drugiego rodzica.

Uprowadzenie nie musi być realizowane podstępem lub przemocą – ma miejsce również wtedy, kiedy jest wynikiem wykorzystania nieuwagi lub nieobecności drugiego opiekuna, nawet jeśli sam podopieczny wyraża na to zgodę.

Kiedy zgoda na wyjazd dziecka za granicę nie jest potrzebna?

Rodzic nie potrzebuje pisemnej zgody na wyjazd dziecka za granicę jeśli:

 • drugi rodzic nie żyje,
 • drugi rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej,
 • drugi rodzic ma ograniczoną władzę rodzicielską, która nie obejmuje podejmowania decyzji w kwestiach podróżowania dziecka,
 • drugi rodzic został uznany za osobę zaginioną (na podstawie aktu zgonu lub orzeczenia sądu),
 • ojcostwo nie zostało ustalone,
 • sąd wyraził zastępczą zgodę na wyjazd dziecka.

 

Jak wygląda zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór po angielsku i polsku?

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór polsko angielski to dwujęzyczny dokument, który zawiera takie informacje, jak:

 • data i miejsce sporządzenia dokumentu,
 • dane dziecka,
 • dane drugiego rodzica lub obojga rodziców (jeśli zgoda wydana zostaje opiekunowi podróży),
 • dane opiekuna (jeśli zgoda nie jest wydawana drugiemu rodzicowi),
 • treść zgody na wyjazd za granicę, w tym określenie miejsca i terminu podróży,
 • klauzula dotyczącą odpowiedzialności opiekuna.

Dokument, jakim jest zgoda na wyjazd dziecka za granicę wzór po angielsku i po polsku, należy wypełnić, wydrukować i podpisać, aby osoba wyjeżdżająca z dzieckiem mogła okazać go przy przekraczaniu granicy.

Jeżeli pismo nie jest wymagane – a wynika to z wymienionych powyżej okoliczności – zamiast pisemnej zgody należy zabrać ze sobą dokumenty, które potwierdzą daną sytuację. Dokument powinien zostać sporządzony osobno dla każdego wyjeżdżającego z kraju dziecka.

Jeżeli wymagana jest zgoda w formie aktu notarialnego, to wypełniony i wydrukowany wzór zgody na wyjazd dziecka za granicę po angielsku i po polsku należy przedstawić notariuszowi, w celu sporządzenia na jego podstawie aktu notarialnego.

Taka forma dokumentu wymagana jest przy przekraczaniu granicy niektórych krajów. Załącznik do niej może stanowić skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

W jakich krajach wymagana jest zgoda na wyjazd dziecka za granicę po angielsku i po polsku?

Pisemna zgoda na wyjazd dziecka za granicę wymagana jest zawsze wtedy, kiedy dziecko nie podróżuje z obojgiem opiekunów. Oznacza to, że w świetle prawa w takie pismo należy zaopatrzyć zarówno drugiego rodzica, jak i innego opiekuna podróży, w tym również członka rodziny czy znajomego.

Zgoda nie będzie wymagana dopiero wtedy, kiedy dziecko skończy 18 lat i będzie posiadało ważny paszport lub dowód osobisty.

Zgodę należy mieć przy sobie bez względu na to, czy celem podróży jest kraj europejski, należący do strefy Schengen czy też nie. Dokument tego typu z pewnością muszą przygotować rodzice dziecka, które wyjeżdża na przykład do Stanów Zjednoczonych czy Kanady.

 

Co więcej, warto mieć ją ze sobą nie tylko podczas przekraczania granicy, ale przez cały okres wyjazdu, bowiem podróżujący mogą zostać wylegitymowani przez policję lub strażników miejskich w dowolnym miejscu i czasie.

Brak takiego oświadczenia podczas kontroli spowoduje, że dziecko zostanie zatrzymane przez służby do czasu sprawdzenia jego statusu (sprawdzenia, czy nie zostało uprowadzone).

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze