Zgoda sąsiada na przyłącze wodociągowe WZÓR

Jak napisać zgodę sąsiada na przyłącze wodociągowe? w dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie korzystanie z działki, która nie jest uzbrojona w przyłącze wodociągowe. Aby takie wykonać, potrzebujemy jednak zgody sąsiadów, do których podłączymy swoją część instalacji wodociągowej.

Wstęp

Zgoda-sasiada-na-przylacze-wodociagowe-wzor-pdf-docPonieważ taka inwestycja wiąże się z koniecznością wykonania fizycznych robót ziemnych na działce sąsiada, potrzebna Ci będzie pisemna zgoda w formie oświadczenia, że sąsiad zezwala na przeprowadzenie robót ziemnych, mających na celu wykonanie przyłącza wodociągowego.

Aby sporządzić takie pismo, gwarantujące Ci możliwość podłączenia się do wodociągu, należy zawrzeć w nim kilka niezbędnych klauzul i informacji. Dlatego, żeby ułatwić Ci sporządzenie takiej zgody, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma, który pobierzesz poniżej:

Zgoda sąsiada na przyłącze wodociągowe wzór doc pdf

Zgoda-sasiada-na-przylacze-wodociagowe-wzor-pdf-doc

Zgoda sąsiada na przyłącze wodociągowe wzór pdf doc

Oczywiście warto liczyć się z faktem, że właściciel sąsiedniej posesji nie wyrazi zgody na wykonanie przyłącza, lub zażąda odszkodowania w formie rekompensaty, bądź zapłaty. Co może zrobić w takiej sytuacji właściciel działki pozbawionej dostępu do mediów? o tym wszystkim przeczytasz w niniejszym artykule.

Jaką formę powinna mieć zgoda sąsiada na przyłącze wodociągowe?

przyłącze-wody-zgoda-sąsiada-wzórJeżeli chodzi o inwestycję, jaką jest przyłącze wody, zgoda sąsiada wymagana jest w formie pisemnej, która będzie pełniła rolę dowodową. Oświadczenie, w którym sąsiad wyraża zgodę na budowę przyłącza, powinno opierać się na przepisach wymienionych w artykule 710 Kodeksu Cywilnego.

Porusza on kwestię umowy użyczenia, w której to użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu na używanie oddanej mu w tym celu rzeczy przez czas oznaczony lub nieoznaczony.

Zgoda sąsiada na przyłącze wody może zostać wydana na konkretny termin lub bezterminowo.

Co więcej, właściciel położonej obok posesji ma prawo żądać za wydanie takiej zgody wynagrodzenia – w formie jednorazowej wypłaty lub wypłat w systemie ratalnym. Możliwe jest także dochodzenie roszczeń z tytułu odszkodowania.

 

Co jeśli sąsiad nie wyraża zgody na przyłącze wodociągowe?

przyłącze-wody-zgoda-sąsiada-wzórAby poprowadzić przyłącze wodociągowe przez działkę sąsiada, potrzebujemy jego pisemnej zgody, która odnosi się nie tylko do udzielenia pozwolenia na wejście na teren prywatny, ale również pozwolenia na dokonanie koniecznych wykopów.

Niekiedy taka inwestycja może wiązać się ze zniszczeniem ułożonej kostki czy posianego trawnika, dlatego nierzadko zdarza się, że sąsiad nie wyraża zgody na przyłącze wody. Co wtedy może zrobić właściciel nieuzbrojonej nieruchomości?

Brak zgody sąsiada na przyłącze wodociągowe nie oznacza, że właściciel działki nie będzie miał możliwości zapewnienia sobie dostępu do mediów. Może bowiem wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie służebności gruntowej. Służebność polega na obciążeniu gruntów sąsiednich, a jej orzeczenie przez sąd zastępuje zgodę sąsiada.

Ustanowienie służebności może nastąpić dobrowolnie pomiędzy sąsiadami.

Wtedy konieczne jest sporządzenie oświadczenia woli osoby ustanawiającej służebność w formie aktu notarialnego. Z reguły takie porozumienie jest odpłatne, a strony ustalają między sobą wysokość wynagrodzenia płatnego jednorazowo lub okresowo.

W przypadku braku porozumienia, służebność ustalana jest na drodze postępowania sądowego. Odpowiedni wniosek rozpatruje wtedy sąd rejonowy właściwy dla lokalizacji działki. On również orzeka o wynagrodzeniu dla właściciela nieruchomości obciążonej – o ile ten wcześniej się go nie zrzekł.

Warto jednak przynajmniej spróbować dogadać się z sąsiadem polubownie. Procesy sądowe są bowiem nie tylko długotrwałe, ale i męczące dla obydwu stron. Jeśli właścicielom sąsiednich działek uda się dojść do jakiegokolwiek porozumienia, mogą zawrzeć odpłatną umowę dzierżawy.

Dobrym rozwiązaniem powinno okazać się także zaproponowanie sąsiadowi odszkodowania za straty lub wynagrodzenia (jednokrotnego) za wyrażenie pisemnej zgody na budowę przyłącza.

 

Jak wypełnić wzór zgody sąsiada na przyłącze wodociągowe?

przyłącze-wody-zgoda-sąsiada-wzórZgoda sąsiada na przyłącze wodociągowe to dokument, który pozwala właścicielowi działki zabezpieczyć się przed roszczeniami ze strony właścicieli sąsiednich gruntów. Dobrze zatem, jeśli jest to pismo jak najbardziej szczegółowe.

Chcąc podsunąć sąsiadowi do podpisania prawidłowo sporządzony druk, warto wykorzystać więc gotowy do wypełnienia wzór pisma zgody sąsiada na przyłącze wodociągowe. Co znajdzie się w takim dokumencie?

Zgoda sąsiada na przyłącze wody powinna zawierać:

  • dane osoby wyrażającej zgodę na przyłącze – imię, nazwisko, adres i PESEL,
  • dane nieruchomości, przez którą poprowadzone będzie przyłącze – adres, powierzchnia, numer Księgi Wieczystej,
  • określenie prawa do nieruchomości – dzierżawa, najem, własność czy użyczenie.

Jeśli sąsiad wyraża zgodę na budowę przyłącza nieodpłatnie, w dokumencie należy zawrzeć klauzulę, która potwierdzi ustalenia stron i zabezpieczy właściciela działki przed roszczeniami, które mogą pojawić się w przyszłości.

Dobrze uwzględnić również czas trwania wyrażonej zgody – najlepiej nieoznaczony. Dodatkowo istotne może okazać się wskazanie, iż zgoda dotyczy zagwarantowania nieodpłatnego dostępu do przyłącza celem wykonania niezbędnych napraw i konserwacji.

Z kolei w przypadku, kiedy sąsiad wyraża zgodę za opłatą, w treści dokumentu należy dokładnie opisać zasady wypłacania wynagrodzenia – czy jest to jednorazowa, czy ratalna wpłata, w jakiej kwocie oraz przez jaki okres czasu obowiązuje.

Warto pamiętać bowiem, że koszt przyłącze wody od sąsiada leży w całości po stronie inwestora.

Płaci on nie tylko za usługę wykonania przyłącza i niezbędne do tego celu elementy sieci wodociągowej. Pokrywa również koszty ewentualnych strat na działce sąsiada i wypłaca mu wynagrodzenie za udzielenie zgody na budowę przyłącza.

 

Podobne wątki:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

3 komentarzy w “Zgoda sąsiada na przyłącze wodociągowe WZÓR”
  1. Bogusław Tomala

    Witam, na mojej działce ma być dokonany wykop, aby umożliwić sąsiadowi podłączenia się do sieci wodociągowej. Działka sąsiada jest zaraz obok mojej (prowadza właśnie budowę domu). Czy mogę zażądać rekompensaty za zniszczenia jakie dokona koparka? mam świadomość, że sąsiada musi mieć zaopatrzenie w wodę, ale jednak co ze mną i ogródkiem? czy muszę wyrazić zgodę? jeśli tak, to jakiej mogę żądać kwoty? wiem, że sąsiad będzie mógł starać się o ustanowienie służebności gruntowej sądownie, dlatego nie chcę robić jakichś cyrków, chce po prostu dostać odszkodowanie za straty. Ile mogę żądać?

  2. Witam, czy służebność gruntowa może być ustanowiona poprzez umowę? czy oświadczenie właściciela, który ustanowi służebność gruntową, powinno być złożone u notariusza w formie aktu notarialnego?

  3. Witam, potrzebna mi jest pisemna zgoda sąsiada na przyłączenie oraz przeciągnięcie mediów przez działkę sąsiada. Oczywiście mamy pełną świadomość, że by móc wykonać przyłącze z działki sąsiada, trzeba uzyskać jego pisemną zgodę. Nie wiem czy sąsiad się zgodzi ale wkrótce się dowiem, bo będę prosił o wyrażenie zgody, trzymacie kciuki, jestem też w stanie zapłacić 1-2 tysiące jako odszkodowanie za zniszczenie trawników. Pozdrawiam

Comments are closed.