Zgoda sąsiada na przyłącze gazowe WZÓR do wypełnienia

zgoda-na-przylacze-gazuWykonanie przyłącza gazowego dla nowo powstałego budynku, lub przebudowy istniejącej instalacji gazowej często wiąże się z koniecznością przeprowadzenia pewnych czynności na działce sąsiada.

Wstęp

Zgoda-sasiada-na-przylacze-gazowe-wzor-pdf-docZ tego właśnie względu, jednym z ważniejszych dokumentów, o jaki należy się postarać, jest zgoda sąsiada na przyłącze gazowe, aby pracownicy zakładu gazowego mogli dokonać prac podłączeniowych, jak uzyskać taką zgodę?

Aby uzyskać zgodę sąsiada umożliwiającą podłączenie się do sieci gazowej, należy przedłożyć sąsiadowi wzór pisemnego oświadczenia, w którym sąsiad wyrazi zgodę na fizyczne wykonanie przyłącza gazowego. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej zgody, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór, który pobierzesz poniżej:

Zgoda sąsiada na przyłącze gazowe wzór

Zgoda-sasiada-na-przylacze-gazowe-wzor-pdf-doc

Zgoda sąsiada na przyłącze gazowe wzór

Zgoda sąsiada na przyłącze gazowe

zgoda-na-przylacze-gazuAby uzbroić działkę, czyli doprowadzić do niej media, należy uzyskać między innymi zgodę sąsiadów na wykonanie przyłącza gazowego. Zgoda tego typu winna mieć formę pisemną dla celów dowodowych. Jej treść musi nawiązywać natomiast do przepisów artykułu 710. Kodeksu cywilnego, które odnoszą się do umowy użyczenia.

Zgoda sąsiada na przyłącze gazowe jest bowiem właśnie formą użyczenia, czyli zezwoleniem biorącemu na używanie oddanej mu w tym celu rzeczy przez czas oznaczony lub nieoznaczony.

Zgoda może dotyczyć doprowadzenia gazu do działki poprzez podłączenie się do sieci gazowej, znajdującej się na sąsiedniej działce oraz wykonania w tym celu niezbędnych robót ziemnych na sąsiednim terenie.

Zgodę tego typu można wyrazić na czas określony lub bezterminowo. Co więcej, sąsiad ma prawo domagać się za to wynagrodzenia – jednorazowego lub w systemie ratalnym, a także wypłaty odszkodowania. Z kolei właściciel działki, która ma zostać uzbrojona, powinien dążyć oczywiście do uzyskania zgody na czas nieokreślony, udzielonej nieodpłatnie.

Pisemna zgoda sąsiadów na podłączenie gazu to jeden z wymaganych dokumentów, bez których nie można rozpocząć takiej inwestycji. Jeśli nie ma problemów z jej uzyskaniem, wystarczy zadbać jedynie o uzyskanie podpisów na prawidłowo sporządzonym druku. Pomocny może okazać się więc gotowy do pobrania i wypełnienia formularz zgoda na przyłącze gazowe.

Co zawiera wzór zgody sąsiada na przyłącze gazowe?

zgoda-na-przylacze-gazuZgoda na przyłącze gazowe musi zawierać określone informacje i oświadczenia woli, aby uchronić właściciela uzbrajanej działki przed dodatkowymi roszczeniami ze strony sąsiadów. Warto przede wszystkim sporządzić ją na piśmie i zadbać o jej profesjonalny wygląd. W treści dokumentu powinny znaleźć się następujące informacje:

 • dane sąsiada wyrażającego zgodę, w tym imię, nazwisko, adres, PESEL,
 • dane nieruchomości, która ma być obciążona (na której będą prowadzone prace) – położenie działki, jej powierzchnia, numer Księgi Wieczystej,
 • określenie prawa do nieruchomości, tj. najem, użyczenie, własność, dzierżawa, użytkowanie wieczyste.

Zgoda na przyłącze gazowe nie może obyć się również bez klauzuli, mówiącej o wyrażeniu zgody na nieodpłatne i trwałe wykonanie przyłącza, a także o zrzeczeniu się z tego tytułu wszelkich roszczeń oraz o zagwarantowaniu nieodpłatnego dostępu do przyłącza w celu jego eksploatacji,  przeprowadzenia konserwacji i napraw.

Jeśli natomiast sąsiad wyraża zgodę na wykonanie przyłącza za odpowiednią opłatą, warto uściślić warunki takiego wynagrodzenia w pisemnej zgodzie na wykonanie przyłączenia do sieci gazowej.

Należy określić, czy opłata będzie jednorazowa, czy ratalna, a także, w jakiej wysokości oraz przez jak długi okres konieczne będzie jej regulowanie.

Jest to niezmiernie ważne z punktu widzenia właściciela uzbrajanej działki, ponieważ chroni go przed dodatkowymi roszczeniami ze strony sąsiada.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykonanie przyłącza gazowego może odnosić się także do ewentualności zbycia nieruchomości. W piśmie warto zamieścić klauzulę, która zobowiąże właściciela obciążonej działki do przeniesienia wydanej zgody również na nabywcę posesji.

Brak zgody na przyłącze gazowe

zgoda-na-przylacze-gazuZgoda na przyłącze gazowe w formie pisemnej jest niezbędna w celu dokonania czynności związanych z uzbrojeniem działki. Zdarza się jednak, że sąsiad nie wyraża zgody na budowę przyłącza.

Co wtedy? w takiej sytuacji konieczne może okazać się ustanowienie służebności gruntowej. Właściciel uzbrojonej działki musi w takim przypadku wystąpić z odpowiednim wnioskiem do sądu, którego orzeczenie zastąpi zgodę sąsiada na przyłącze, wzór takiego wniosku znajdziesz poniżej:

Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej wzór

wniosek-o-ustanowienie-sluzebnosci-gruntowej-wzor-pdf-doc

Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej wzór

Służebność gruntowa to ograniczone prawo rzeczowe, które daje możliwość korzystania w ściśle określonym zakresie z nieruchomości obciążonej tym prawem właścicielowi nieruchomości władnącej.

Przesłanką do jej ustanowienia jest zwiększenie użyteczności drugiej nieruchomości. Co do zasady, służebność jest prawem odpłatnym – rodzi obowiązek uiszczenia wynagrodzenia z tego tytułu na rzecz właściciela obciążonej nieruchomości.

Wynagrodzenie to może mieć formę jednorazowego lub okresowego świadczenia. Musi odpowiadać również stopniowi uciążliwości dla właściciela tejże nieruchomości.

Po uzyskaniu służebności gruntowej możliwe będzie wykonanie przyłącza z sąsiedniej działki, jednak sąd podejmuje takie decyzje w oparciu o wiele czynników, stąd uzyskanie pożądanego orzeczenia nie zawsze jest łatwe.

Warto dążyć więc do polubownego załatwienia sprawy z sąsiadem. Można zaproponować mu na przykład rekompensatę strat, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia lub prywatne zawarcie umowy odpłatnej służebności gruntowej.

Podsumowanie

zgoda-na-przylacze-gazuAby zgodnie z prawem wykonać przyłącze gazowe z sąsiedniej działki, potrzebna jest pisemna zgoda sąsiada. Jeśli planujesz budowę domu i zamierzasz podłączyć się pod gazociąg, już teraz postaraj się o zgodę sąsiada dotyczącą przyłączenia do sieci gazowej.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,83 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

2 komentarzy w “Zgoda sąsiada na przyłącze gazowe WZÓR do wypełnienia”
 1. Zbyszek D.

  Witam, na mojej działce sąsiad chce przeprowadzić prace podłączeniowe, rozkopią mi kawał ogródka, czy jako właściciel nieruchomości (z aktu notarialnego) mogę zażądać jakieś odszkodowanie za takie zniszczenie trawnika? wyraziłem już zgodę do wykonania przyłącza. Proszę o poradę.

  1. Grzegorz Szwaciński

   Tak, warto porozmawiać z sąsiadem i poprosić go o rozsądną kwotę zadośćuczynienia za zniszczenie trawnika.

Comments are closed.