Wniosek o rozłożenie płatności na raty PGNiG – WZÓR

Jak napisać wniosek o rozłożenie płatności na raty PGNiG i czy w ogóle ratalna spłata rachunków za gaz jest dopuszczalna przez PGNiG? okazuje się, że w uzasadnionych przypadkach rachunki za gaz można spłacać w ratach. Przedsiębiorstwo podejmuje taką decyzję po dokładnym przeanalizowaniu każdej konkretnej sytuacji. Pod uwagę brana jest udokumentowana trudna sytuacja materialna oraz możliwość terminowego spłacenia ustalonych rat.

Wstęp

wniosek-o-rozlozenie-platnosci-na-raty-pgnig-wzor-pdf-docWniosek o rozłożenie na raty PGNiG musi mieć formę pisemną, a w jego treści powinny znaleźć się informacje pozwalające gazowni zidentyfikować klienta i odnieść do informacji, jakie na jego temat posiada PGNiG. W piśmie powinny także znaleźć się informacje, dzięki którym klient przedstawi gazowni swoją ciężką sytuację finansową, pismo musi także spełniać wszystkie formalne wymagania, stawiane tego typu pismom. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o rozłożenie płatności na raty PGNiG – WZÓR

wniosek-o-rozlozenie-platnosci-na-raty-pgnig-wzor-pdf-doc

Wniosek o rozłożenie płatności na raty PGNiG – WZÓR

Płatność za gaz można rozłożyć na raty

pgnig-rozlozenie-na-ratyRosnące ceny gazu znajdują swoje odzwierciedlenie w coraz wyższych rachunkach za dostarczanie tego paliwa. Wiele osób staje więc w obliczu poważnego problemu z terminowym regulowaniem takich zobowiązań.

Na szczęście, w uzasadnionych przypadkach rosnące zadłużenie wobec gazowni można spłacić w ratach. Należy złożyć w tym celu oficjalny wniosek – podanie o rozłożenie na raty opłaty za gaz. 

Przy rozpatrywaniu takiego wniosku pod uwagę brana jest w pierwszej kolejności sytuacja materialna danej osoby, a także możliwość spłacenia w terminie ustalonych rat, czyli istnienie stałego źródła dochodu.

Poza tym przedsiębiorstwo dokładnie analizuje całą sytuację i historię płatności klienta. Jeśli nie toczyło się wobec niego postępowanie windykacyjne, a poprzednie rachunki opłacane były w terminie, firma powinna przystać na prośbę spłacania zaległości w ratach. 

 

Dlaczego warto wnioskować o możliwość rozłożenia płatności za gaz na raty?

Nieuregulowane zaległości z tytułu opłat za gaz mogą doprowadzić do wpisania klienta na listę dłużników KRD, BIG, czy BIK.

Co więcej, gazownia może „odciąć” konsumenta od dostaw paliwa gazowego, a nawet zgłosić jego sprawę na policję – podejrzenie przestępstwa wyłudzenia. 

O przestępstwie wyłudzenia mówimy wtedy, kiedy spełnione zostaną łącznie trzy warunki:

 • sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
 • sprawca wprowadził inną osobę w błąd, wykorzystał jej błąd lub niezdolność do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
 • sprawca doprowadził inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Warto wyjaśnić, że rozporządzenie mieniem to każda czynność, która wywołuje przesunięcie majątkowe – w tym przypadku zapłata określonej sumy pieniężnej, wydanie towaru czy wykonanie usługi.

Gazownia może oskarżyć o takie oszustwo swojego klienta w przypadku, kiedy rozporządzanie mieniem będzie „obiektywnie niekorzystne”.

Niekorzystność rozporządzenia mieniem przejawia się natomiast niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez drugą stronę umowy jej zobowiązania – tutaj niezapłacenie umówionej ceny za dostarczony towar (gaz), w wyniku czego pokrzywdzony (firma) poniesie stratę majątkową lub nie osiągnie spodziewanych korzyści. 

Należy podkreślić jednak, że nie zawsze niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest przestępstwem oszustwa. Mówimy o nim dopiero wtedy, kiedy sprawca (klient) miał zamiar doprowadzenia drugiej strony (gazowni) do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem.

Nieuregulowanie rachunków za gaz będzie przestępstwem, jeśli w momencie zawierania umowy z gazownią klient miał świadomość, że nie uiści zapłaty za dostawy gazu.

Natomiast w sytuacji, kiedy konsument nie mógł zdawać sobie z tego sprawy w chwili pobierania towaru, nie powinien ponosić odpowiedzialności karnej za przestępstwo oszustwa. 

 

Jak opłacić rachunki za gaz w ratach?

Jeśli chodzi o PGNiG rozłożenie na raty rachunków za gaz pomoże podzielić należności na konkretne transze, których spłata będzie dla klienta możliwa do realizacji. Jednocześnie warto pamiętać, że osoba w trudnej sytuacji materialnej może szukać pomocy w spłaceniu rat za gaz między innymi w Ośrodku Pomocy Społecznej. 

W przypadku, kiedy dochód na osobę samotną nie przekracza 542 zł, a dochód na osobę w rodzinie 456 zł, wnioskodawca może liczyć na pomoc finansową w formie zasiłku na opał.

Urząd Miasta ma możliwość przyznania osobie w trudnej sytuacji materialnej również ryczałtu na zakup opału w ramach dopłaty do czynszu. 

Spełnione muszą zostać jednak trzy warunki:

 • wnioskodawca powinien posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
 • średni miesięczny dochód brutto w okresie trzech miesięcy od złożenia wniosku nie może przekraczać 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym oraz 175% w gospodarstwie jednoosobowym,
 • powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać powierzchni normatywnej o więcej niż 30%.

 

Jak złożyć wniosek o rozłożenie płatności za gaz na raty?

Aby rozłożyć zaległe należności dla gazowni na raty, klient może wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wniosku o rozłożenie płatności na raty PGNiG.

Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej przedsiębiorstwa, dokument można złożyć poprzez:

 • platformę  e-BOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) – załączając skan sporządzonego wniosku,
 • osobistą wizytę w najbliższym Biurze Obsługi Klienta,
 • pocztę tradycyjną – listem poleconym. 

Jak wypełnić wzór podania o rozłożenie na raty rachunku za gaz?

W dokumencie należy uwzględnić między innymi:

 • datę i miejscowość,
 • dane adresata, czyli gazowni,
 • dane wnioskodawcy (klienta) z danymi do korespondencji,
 • oznaczenie długu poprzez podanie okresu naliczenia rachunków oraz sumy zaległości,
 • treść wniosku, czyli podanie łącznej kwoty zadłużenia i propozycji rozłożenia sumy na raty, 
 • uzasadnienie, które znajdzie potwierdzenie w załącznikach do wniosku,
 • podpis klienta.

Wzór podania o rozłożenie na raty rachunku za gaz znacząco ułatwia sporządzenie dokumentu, który może zostać rozpatrzony pozytywnie przez zakład gazowniczy. Argumenty uzasadniające wniosek uzależnione są jednak od warunków konkretnej sytuacji.

Klient powinien dążyć do wykazania w podaniu dwóch faktów:

 • swojej trudnej sytuacji materialnej,
 • możliwości spłacenia długu w zaproponowanych ratach. 

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, z jakiego powodu nie jesteśmy w stanie opłacić rachunków w terminie. Przyczyną może być na przykład utrata pracy, ciężka choroba wymagająca kosztownego leczenia, czy konieczność ograniczenia działalności gospodarczej z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy.

Później należy wykazać, że po rozłożeniu długu na raty, będziemy w stanie spłacać je w terminie, powołując się na przykład na przyznane świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 4,43 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze