Zgoda sąsiada na budowę Ogrodzenia – Garażu – Domu i Wiaty w granicy – WZÓR oświadczenia

Budowa ogrodzenia, domu, garażu, czy wiaty w granicy działki to temat problematyczny, który nierzadko stanowi źródło sąsiedzkich konfliktów. Chociaż w świetle przepisów budowlanych zgoda sąsiada na budowę przy granicy działki nie jest wymagana, to nie oznacza to, iż można podjąć taką inwestycję całkowicie dowolnie.

Aby uchronić się przed utrudnieniami, warto dopełnić wszelkich formalności i w sposób oficjalny poprosić sąsiada o zgodę na taką budowę. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej zgody, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór zgody sąsiada na budowę w granicy. Oświadczenie wystarczy wydrukować, wypełnić i zanieść sąsiadowi, aby podpisał zgodę na budowę w granicy sąsiadujących działek.

Przepisy prawne dotyczące usytuowania budowy

Należy wiedzieć, że według ustawy o warunkach technicznych, którym muszą odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, odległość od granicy sąsiedniej działki nie powinna być mniejsza niż 3 metry dla ściany bez otworów lub mniejsza niż 4 metry dla ściany z otworami.

Co więcej, wpływ na te odległości mogą mieć dodatkowo inne regulacje – między innymi te związane z ochroną przeciwpożarową, z zagospodarowaniem przestrzennym czy zacienianiem i przesłanianiem. Warto pamiętać przy tym, że przepisy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym zawsze są nadrzędne w stosunku do wszelkich innych przepisów.

Czy potrzebna jest zgoda sąsiada na budowę domu w granicy?

Budowa domu w odległości 1,5 metra (lub mniej) od granicy działki stanowi inwestycję podlegającą pozwoleniu na budowę. Dzieje się tak dlatego, że swoim oddziaływaniem wykracza poza obszar działki i ma wpływ na teren sąsiedni.

Aby rozpocząć taką budowę, należy spełnić wszystkie wymagania i warunki określone przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, a także uzyskać zgodę na takie usytuowanie budynku.

Jeśli budowa znajduje się w tak zwanej ścisłej granicy, to działka sąsiada zostanie objęta obszarem oddziaływania, a co za tym idzie, sąsiad będzie uznany za stronę w postępowaniu. Co to oznacza?

Chociaż oficjalnie zgoda sąsiada na budowę domu w granicy nie jest wymagana, to jednak właściciele sąsiednich działek mogą mieć ogromny wpływ na proces uzyskania pozwolenia na budowę oraz na sam przebieg inwestycji.

Sąsiad jako strona w postępowaniu będzie uprawniony do wglądu do akt (w tym również do dokumentacji projektowej). Będzie miał również możliwość wnoszenia wniosków, odwołań i zażaleń do organów administracji państwowej, a także do złożenia skargi do sądu administracyjnego. Warto więc uzyskać zgodę sąsiada na budowę w granicy już na etapie projektowania.

Zgoda sąsiada na budowę domu w granicy – wzór

zgoda-sasiada-na-budowe-domu-w-granicy-wzor

Zgoda sąsiada na budowę domu w granicy – wzór

Czy potrzebna jest zgoda sąsiada na budowę ogrodzenia w granicy?

Wzniesienie ogrodzenia na granicy działki powinno być wspólną decyzją sąsiadów. Jeśli obie strony wyrażają zgodę na taką inwestycję, prawo zwyczajowe nakazuje im podzielić się kosztami budowy ogrodzenia oraz obowiązkiem jego konserwacji.

Jeśli jedna ze stron godzi się na ogrodzenie, ale nie chce ponosić kosztów, drugi z sąsiadów musi zdecydować, czy chce samodzielnie sfinansować inwestycję. Ogrodzenie nadal będzie bowiem dobrem wspólnym.

W przypadku, kiedy sąsiad nie wyraża zgody na wzniesienie ogrodzenia w granicy działki, jego budowa nadal jest możliwa, jednak właściciel musi dostosować się do ogólnych przepisów budowlanych. Oznacza to, że ogrodzenie powinno powstać w całości w granicy działki.

Jeżeli w jakimkolwiek stopniu przekroczy ono wyznaczony teren, sąsiad może mieć podstawę do roszczeń o bezprawne użytkowanie jego działki.

Warto mieć to na uwadze i nie stawiać ogrodzenia przy samej granicy, tak aby zachować swobodny dostęp do obu jego stron. Ewentualne naprawy i procesy konserwacyjne będą wtedy odbywały się bez konieczności wchodzenia na teren sąsiada. Chyba że uzyskasz pisemną zgodę sąsiada na postawienie ogrodzenia w granicy działek, wzór takiej zgody pobierzesz poniżej:

Zgoda sąsiada na budowę ogrodzenia w granicy – wzór

zgoda-sasiada-na-budowe-ogrodzenia-w-granicy-wzor-pdf-doc

Zgoda sąsiada na budowę ogrodzenia w granicy – wzór

Kiedy potrzebna jest zgoda sąsiada na budowę garażu w granicy?

Budowa garażu w granicy nie zawsze wymaga uzyskania zgody sąsiada. Jeśli budynek jedynie styka się z granicą, a na sąsiedniej działce nie znajduje się nawet jego fragment (w tym nawet okap dachu), to inwestycja nie wymaga zgody sąsiada. Natomiast w przypadku, kiedy granica działki przebiega przez środek ściany garażu, zgoda sąsiada jest niezbędna, gdyż inwestycja będzie oddziaływała również na jego działkę.

Garaż na granicy działek można wybudować bez zgody sąsiada, o ile:

  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyraźnie pozwala na budowę w granicy,
  • garaż będzie przylegał do ściany budynku, który istnieje już na działce sąsiedniej,
  • działka, na której stanie garaż ma szerokość maksymalnie 16 m, a garaż budowany jest w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej,
  • budowany garaż ma do 6,5 m długości oraz do 3 m wysokości i należy do zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej.

Przepisy te obowiązują wyłącznie w przypadku działek innych niż działki drogowe.

Zgoda sąsiada na budowę garażu w granicy – wzór

zgoda-sasiada-na-budowe-garazu-w-granicy-wzor

Zgoda sąsiada na budowę garażu w granicy – wzór

Czy wymagana jest zgoda sąsiada na budowę wiaty w granicy?

Budowa wiaty, która nie pełni funkcji użytkowej, nie wymaga spełnienia przepisów o zachowaniu odległości 3 lub 4 m od granicy działki sąsiedniej. Wiatę na działce zabudowanej lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkalne można postawić bez żadnych formalności, jeśli jej powierzchnia nie przekracza 50 m2. Warto jednak uzyskać wcześniej zgodę sąsiada.

Inaczej jest w przypadku budowy wiaty garażowej lub wiaty do przechowywania drewna – takie inwestycje muszą spełniać określone przepisami warunki, dotyczące ich usytuowania na działce.

Zgoda sąsiada na budowę wiaty w granicy – wzór

zgoda-sasiada-na-budowe-wiaty-w-granicy-wzor

Zgoda sąsiada na budowę wiaty w granicy wzór

Jak wygląda wzór zgody sąsiada na budowę przy granicy działki?

Aby zgoda sąsiada na budowę jakiegokolwiek obiektu przy granicy działki była ważna, musi zawierać jego oświadczenie o zapoznaniu się z planami budowy oraz oświadczenie o braku zastrzeżeń wobec przedstawionych dokumentów.

W piśmie należy zawrzeć także aktualne dane osobowe sąsiada, datę i miejsce sporządzenia dokumentu oraz czytelny podpis osoby, która jest prawnym właścicielem gruntu.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze