Zgoda pracownika na monitoring w miejscu pracy WZÓR

Czy pracodawca powinien poinformować pracownika o monitoringu w miejscu pracy? oczywiście, że Tak! a dlaczego? Ponieważ w dobie RODO żaden pracodawca nie ma prawa przetwarzać danych osobowych zatrudnionych pracowników bez ich pisemnej zgody.

Wprowadzenie

ważnePrzez “dane osobowe” rozumie się też wizerunek pracownika, który zostaje utrwalony na taśmie lub dysku twardym komputera. Jeśli więc pracodawca chce zainstalować w zakładzie pracy monitoring, to zgoda pracownika na monitoring będzie jak najbardziej wymagana!

Aby poinformować pracownika o zainstalowaniu monitoringu i zdobyć jego zgodę, pobierz poniższy wzór pisma, wydrukuj i uzupełnij danymi, a następnie daj do podpisania każdemu z pracowników:

Zgoda pracownika na monitoring PDF

Możesz też wypełnić formularz na komputerze i wydrukować go dopiero po uzupełnieniu danymi i dopiero wtedy przekazać pracownikom do podpisania.

Kiedy monitoring pracowników jest uzasadniony?

ważneWarto tu przytoczyć art. 22(2) § 1 Kodeksu pracy, który jasno mówi, że:

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Jak jasno wynika z ww. przepisu w kodeksie pracy, pracodawca nie może montować monitoringu wideo dowolnie, biorąc pod uwagę jedynie swoje zachcianki i potrzeby.

Przykład:

Pracodawca nie powinien instalować monitoringu wizyjnego, jeśli zamierza monitorować i kontrolować pracowników za jego pomocą, sprawdzając np. ich pracę i zakres wypełniania powierzonych im obowiązków.

… w takim razie kiedy można zamontować kamery w zakładzie pracy?

Wprowadzenie monitoringu może być uzasadnione w kilku przypadkach, oto one:

 • w celu ochrony mienia (kradzieże),
 • w celu kontroli produkcji,
 • w celu zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa,
 • w celu ochrony tajemnicy informacji, których ujawnienie naraziłoby firmę na szkody materialne.

 

Informacja dla pracowników o monitoringu

ważnePracodawca chcą zainstalować kamery w pomieszczeniach, musi poinformować o monitoringu swoich pracowników.

Aby zainstalować kamery, czy inne urządzenia śledzące, pracodawca powinien zadbać o kilka kroków:

 1. W pierwszej kolejności pracodawca musi ustalić cel, sposób oraz zakres monitoringu wizyjnego i przedstawić je pracownikowi w formie obwieszczenia lub jako zapis w regulaminie pracy.
 2. Następnie pracodawca informuje na piśmie pracowników o wprowadzeniu monitoringu i prosi o podpisanie oświadczenia (Oświadczenie pracownika, że został poinformowany o monitoringu).
 3. Ostatni krok to zamieszczenie na terenie zakładu pracy oznaczeń informujących o zastosowaniu systemu monitoringu wizyjnego.

Uwaga:

monitoring-w-miejscu-pracy-rodo-wzor

Należy w tym momencie przywołać Art. 22(2) od §6 do 8 Kodeksu pracy:

§ 6. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy

§ 7. Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem.

§ 8. Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazuje mu na piśmie informacje, o których mowa w § 6

Najlepiej w takiej sytuacji sprawdza się pisemna informacja dla pracowników o monitoringu, potwierdzona własnoręcznym i czytelnym podpisem pracownika.

 

Rodzaje monitoringu w miejscu pracy

ważneZasady stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy regulują przepisy Kodeks pracy. Monitoring w zależności od jego funkcji można podzielić na kilka rodzajów:

 • ciągły – monitoring taki będzie obejmować wszystkich pracowników bez wyjątku,
 • reaktywny – jest to monitoring pozwalający na pozyskanie informacji o niewłaściwym zachowaniu pracownika,
 • proaktywny – jest to monitoring służący do oceny wydajności pracownika,
 • incydentalny – w trakcie takiego monitoringu, obserwacji poddana zostaje jedynie grupa pracowników, w której pracodawca podejrzewa, że jeden z pracowników jest nieuczciwy.

rodzaje-monitoringu-w-firmie

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze