Podnajem stanowiska kosmetycznego WZÓR

Jak napisać umowę o podnajem stanowiska kosmetycznego? podnajem stanowiska kosmetycznego to nic innego, jak podnajem części lokalu użytkowego. Aby podnajmować stanowisko kosmetyczne, należy zawrzeć więc umowę podnajmu z najemcą lokalu użytkowego. Co ważne, można zawrzeć taką umowę wyłącznie za zgodą pierwotnego wynajmującego, najczęściej właściciela lokalu.

Wstęp

podnajem-stanowiska-kosmetycznego-wzor-pdf-docWarunki najmu i podnajmu regulują przepisy Kodeksu cywilnego – jakie więc elementy powinna zawierać umowa podnajmu stanowiska kosmetycznego? aby ułatwić Ci sporządzenie pisma, które spełni wszystkie formalne wymagania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy podnajmu, którą pobierzesz poniżej:

Podnajem stanowiska kosmetycznego wzór

podnajem-stanowiska-kosmetycznego-wzor-pdf-doc

Podnajem stanowiska kosmetycznego wzór

Na czym polega podnajem stanowiska kosmetycznego?

Podnajem stanowiska kosmetycznego to dobre rozwiązanie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także dla małych, rozpoczynających swoją działalność firm. Jak podnająć stanowisko kosmetyczne?

Podnajęcie stanowiska kosmetycznego to podnajęcie części lokalu użytkowego, a to możliwe jest jedynie za zgodą jego właściciela, czyli w przypadku, kiedy wynajmujący nie zakazał podnajmu lokalu osobie trzeciej w treści umowy najmu zawartej z pierwotnym najemcą.

Jeśli chodzi o umowę podnajmu stanowiska kosmetycznego, podnajemca rozlicza się z najemcą (dla niego wynajmującym), ale za lokal odpowiada zarówno przed nim, jak i przed pierwotnym wynajmującym. Powinien więc użytkować gabinet kosmetyczny zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z treścią pierwotnej umowy najmu.

Zasady podnajmu lokalu użytkowego w przepisach

Do podnajmu lokalu użytkowego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Najważniejszy z nich to art. 688 KC, w brzmieniu:

Bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć. Zgoda wynajmującego nie jest wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

Oznacza to, że aby zawrzeć umowę podnajmu części lub całości lokalu użytkowego – i nie ma znaczenia czy jest to umowa podnajmu stanowiska fryzjerskiego, czy kosmetycznego – niezbędna jest zgoda wynajmującego (właściciela lokalu).

Równie istotną kwestią jest kwestia odpowiedzialności za lokal, do której również odnoszą się przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego zapisami:

§ 1.Najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania. W razie oddania rzeczy osobie trzeciej zarówno najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni względem wynajmującego za to, że rzecz najęta będzie używana zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy najmu.

§ 2. Stosunek wynikający z zawartej przez najemcę umowy o bezpłatne używanie lub podnajem rozwiązuje się najpóźniej z chwilą zakończenia stosunku najmu.

Oznacza to, że podnajemca odpowiada za lokal zarówno przed najemcą, jak i przed wynajmującym. Nie dotyczy to jednak kwestii czynszu – jeśli podnajemca zapłaci czynsz najemcy, nie ma obowiązku płacić czynszu również wynajmującemu. W tym kontekście jego odpowiedzialność nie jest solidarna.

 

Jakie elementy powinna zawierać umowa podnajmu stanowiska kosmetycznego?

Umowę podnajmu części lokalu użytkowego (gabinet kosmetyczny) można przygotować w oparciu o przygotowany przez nas wzór podnajmu stanowiska kosmetycznego. Taki dokument dobrze chroni interesy każdej ze stron – zarówno najemcy i podnajemcy, jak i wynajmującego.

Pismo powinno uwzględniać obowiązkowo:

 • określenie miejsca i daty zawarcia umowy;
 • określenie stron umowy – ponieważ stroną umowy będzie w tym przypadku osoba prowadząca działalność gospodarczą, wymagane są takie dane jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, numer KRS,
 • określenie przedmiotu najmu, czyli opis lokalu oraz podnajmowanej części (adres lokalu, powierzchnia),
 • określenie celu zawarcia umowy – prowadzenie działalności gospodarczej,
 • określenie wysokości czynszu, opłat za media, a także terminu i sposobu dokonywania płatności;
 • wskazanie terminu trwania umowy, czyli daty rozpoczęcia i zakończenia,
 • określenie warunków wypowiedzenia umowy;
 • podpisy stron.

Poza tym umowa podnajmu części lokalu użytkowego może zawierać:

 • określenie wysokości kaucji zwrotnej,
 • opis zastrzeżeń co do dokonywania zmian w lokalu;
 • określenie kar umownych za opóźnienia w zapłacie czynszu.

Umowa podnajmu może zostać zawarta w formie ustnej, jeśli okres wynajmu trwa krócej niż 1 rok. Zaleca się jednak – zwłaszcza w przypadku podnajmu lokalu użytkowego – zawierać umowę najmu w zwykłej formie pisemnej, dla celów dowodowych.

Co grozi za zawarcie umowy podnajmu bez zgody wynajmującego?

W przypadku lokali mieszkalnych podnajem bez zgody właściciela pozwala na uzasadnione wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Mówią o tym zarówno przepisy Kodeksu cywilnego, jak i przepisy Ustawy o ochronie praw lokatorów.

Te nie odnoszą się jednak do umów podnajmu lokalu użytkowego. Przepisy nie przewidują zatem żadnych sankcji dla najemców, którzy bez zgody wynajmującego podnajmą lokal użytkowy osobie trzeciej.

W interesie wynajmującego jest więc zawarcie w umowie najmu odpowiednich zapisów, które zabraniają podnajmu oraz kar umownych, jakie grożą najemcy za podnajem lokalu lub jego części – osobie trzeciej.

Chociaż w ramach podnajmu tworzone są dwa stosunki prawne, dwie umowy i dwie czynności prawne, to nadal najważniejsza pozostaje pierwotna umowa najmu zawarta z właścicielem lokalu.

 

Podsumowanie

W przypadku gdy lokal składa się z większej ilości pomieszczeń, najemca za zgodą właściciela lokalu często decyduje się podnająć pozostałą część powierzchni gabinetu innym podmiotom, aby nieco zminimalizować finalny koszt wynajmu lokalu użytkowego.

Bardzo często pozostałe pomieszczenia lub stanowiska kosmetyczne są w pełni wyposażone i gotowe do pracy w dowolnej chwili, a więc do świadczenia usług kosmetycznych.

Tak najczęściej działają gabinety w dużych miastach, gdzie pomieszczenie kosmetyczki jest wystarczająco urządzone i gotowe przyjąć kolejne stanowisko kosmetyczne np.:

 • stanowisko manicure,
 • stanowisko pedicure,
 • stanowisko stylizacji rzęs,
 • stanowisko fryzjerskie,
 • itd.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze