Podnajem stanowiska kosmetycznego umowa – WZÓR

Jak powinna wyglądać umowa o podnajem stanowiska kosmetycznego? podnajem stanowiska kosmetycznego polega na podnajmie części lokalu użytkowego, na przykład w galerii handlowej, ale może to być też gabinet kosmetyczny lub salon kosmetyczny. Osoby, które zastanawiają się, jak podnająć stanowisko kosmetyczne, powinny zawrzeć więc umowę podnajmu z najemcą wybranego lokalu użytkowego.

Wstęp

podnajem-stanowiska-kosmetycznego-wzor-pdf-docNależy podkreślić przy tym, że zgodnie z przepisami, umowę tego typu można zawrzeć tylko za zgodą wynajmującego, czyli najczęściej właściciela lokalu. Jakie są warunki podnajmu części lokalu użytkowego i co powinna zawierać umowa podnajmu stanowiska kosmetycznego? aby ułatwić Ci sporządzenie takiej umowy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy, którą pobierzesz poniżej:

Podnajem stanowiska kosmetycznego wzór

podnajem-stanowiska-kosmetycznego-wzor-pdf-doc

Podnajem stanowiska kosmetycznego wzór

Kiedy warto zdecydować się na podnajem stanowiska kosmetycznego?

Podnajem stanowiska kosmetycznego to rozwiązanie, na które często decydują się startujące na rynku małe firmy i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Dzięki podnajmowaniu części lokalu użytkowego mogą one sporo zaoszczędzić, co ma ogromne znaczenie dla biznesu, który dopiero rozpoczyna swoją działalność.

Zanim jednak kosmetyczka zdecyduje się na taki krok, powinna pamiętać o dwóch bardzo istotnych zasadach, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego:

 1. Podnajem części lokalu użytkowego jest możliwy tylko za zgodą wynajmującego, właściciela lokalu. Oznacza to, że w pierwotnej umowie najmu nie mogą znajdować się zapisy, które zakazywałyby podnajmowania części lokalu osobie trzeciej.
 2. Podnajemca odpowiada za lokal w takim samym stopniu jak najemca. Oznacza to, że musi użytkować go zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z zapisami umowy. Nie odpowiada solidarnie przed wynajmującym jedynie w odniesieniu do płatności czynszu – za wynajem płaci pierwotnemu najemcy, który dla niego jest wynajmującym.

Podnajem stanowiska kosmetycznego w przepisach prawa

Przepisy nie odnoszą się bezpośrednio do umowy podnajmu stanowiska kosmetycznego. Aby wiedzieć, na jakich zasadach odbywa się taki podnajem, należy sięgnąć do przepisów, które dotyczą podnajmu części lub całości lokalu użytkowego.

Chodzi przede wszystkim o treść art. 688 Kodeksu cywilnego, który brzmi:

Bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć. Zgoda wynajmującego nie jest wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

Jak zostało wspomniane, umowa podnajmu stanowiska kosmetycznego (innego również, na przykład umowa podnajmu stanowiska fryzjerskiego, stanowiska pedicure, manicure, stylizacji rzęs) nie ma racji bytu, jeśli zgody na podnajem nie wyraża pierwotny wynajmujący, czyli z reguły właściciel tego lokalu.

Warto wspomnieć przy tym, jakie konsekwencje grożą stronom za zawarcie umowy podnajmu bez zgody właściciela lokalu. W przypadku lokali mieszkalnych takie działanie stanowi podstawę wypowiedzenia umowy najmu z zachowaniem okresu wypowiedzenia – do umów najmu lokali mieszkalnych odnoszą się bowiem przepisy Ustawy o ochronie praw lokatorów.

Nie dotyczy to jednak umów najmu lokali użytkowych. W tym przypadku przepisy nie przewidują żadnych sankcji, dlatego to wynajmujący powinien dopilnować ujęcia odpowiednich zapisów w treści umowy zawieranej z najemcą.

Kolejna kwestia, to wspomniana już solidarna odpowiedzialność wobec wynajmującego, dotycząca najemcy i podnajemcy. Mówi o tym kolejny artykuł KC, w brzmieniu:

§ 1.Najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania. W razie oddania rzeczy osobie trzeciej zarówno najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni względem wynajmującego za to, że rzecz najęta będzie używana zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy najmu.

§ 2. Stosunek wynikający z zawartej przez najemcę umowy o bezpłatne używanie lub podnajem rozwiązuje się najpóźniej z chwilą zakończenia stosunku najmu.

Podnajemca i najemca odpowiadają zatem przed wynajmującym za stan lokalu, dlatego muszą użytkować go zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w umowie najmu/podnajmu. Zasada wspólnej odpowiedzialności nie dotyczy jedynie czynszu, który należy się wynajmującemu od najemcy.

 

Jak przygotować umowę podnajmu stanowiska kosmetycznego?

Do przygotowania umowy podnajmu części lub całości lokalu użytkowego można wykorzystać przygotowany przez nas i gotowy do wypełnienia wzór podnajmu stanowiska kosmetycznego, który sprawdzi się również jako druk do sporządzenia umowy podnajmu stanowiska fryzjerskiego itp.

Dokument chroni interesy każdej ze stron takiego stosunku prawnego, nie tylko podnajemcy i najemcy, ale także wynajmującego. Zawiera zatem:

 • miejsce i datę zawarcia,
 • oznaczenie stron umowy,
 • oznaczenie przedmiotu umowy podnajmu, czyli adres, powierzchnię lokalu użytkowego, informacja z ilu lokal składa się pomieszczeń, czy pomieszczenia/stanowiska są w pełni wyposażone itd.
 • oznaczenie celu zawarcia umowy,
 • oznaczenie wysokości czynszu za pomieszczenie lub stanowisko,
 • określenie sposobu rozliczania opłat za media,
 • określenie terminu i sposobu dokonywania płatności przez podnajemcę,
 • określenie czasu trwania umowy, czyli daty rozpoczęcia i zakończenia podnajmu,
 • określenie warunków wypowiedzenia umowy.

Dodatkowo umowa podnajmu stanowiska kosmetycznego może odnosić się do:

 • kwestii kaucji zwrotnej,
 • zastrzeżeń dotyczących wprowadzania zmian w lokalu,
 • kar umownych za naruszenie warunków umowy czy za opóźnienia w zapłacie czynszu.

Umowa podnajmu lokalu powinna przyjmować formę pisemną, jeśli obejmuje okres dłuższy niż 1 rok. Teoretycznie, umowy podnajmu na krótszy okres nie muszą być zawierane na piśmie, jednak zaleca się – dla celów dowodowych – zawsze zawierać tego typu umowy w formie pisemnej.

 

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze