Umowa podnajmu stanowiska fryzjerskiego WZÓR

Umowa podnajmu stanowiska fryzjerskiego stanowi rodzaj umowy podnajmu części lokalu użytkowego, na przykład w galerii handlowej. Oznacza to, że umowę tego typu należy podpisać z obecnym najemcą tego lokalu, jednak można zrobić to jedynie za zgodą pierwotnego wynajmującego – z reguły jest to właściciel.

Wprowadzenie

umowa-podnajmu-stanowiska-fryzjerskiego-wzor-pdf-docJak powinna wyglądać umowa podnajmu stanowiska fryzjerskiego i jakie elementy należy w niej zawrzeć, aby spełniała wszystkie formalne wymagania? Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy podnajmu, który pobierzesz poniżej:

Umowa podnajmu stanowiska fryzjerskiego wzór

umowa-podnajmu-stanowiska-fryzjerskiego-wzor-pdf-doc

Umowa podnajmu stanowiska fryzjerskiego wzór

Kiedy stosuje się umowę podnajmu stanowiska?

Stroną umowy podnajmu stanowiska – czy to fryzjerskiego, czy na przykład kosmetycznego – jest najczęściej mała firma lub przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Umowa podnajmu części lokalu użytkowego dotyczy niewielkiego wydzielonego pomieszczenia, które jest częścią dużego salonu lub gabinetu.

Fryzjer korzysta z takiego rozwiązania, kiedy nie może pozwolić sobie na samodzielny wynajem całego lokalu, natomiast najemca decyduje się na podnajem, aby zrekompensować sobie własne koszty wynajmu lokalu.

Z reguły takie stanowiska w lokalu użytkowym są już w pełni wykończone, a nierzadko również wyposażone. Dzięki temu fryzjer może przystąpić do pracy bez konieczności poczynienia dużych dodatkowych inwestycji.

Jakie przepisy stosuje się do umowy podnajmu?

Przed zawarciem umowy podnajmu z aktualnym najemcą lokalu użytkowego, warto zapoznać się z przepisami Kodeksu cywilnego, które regulują warunki takiego stosunku prawnego.

Czym jest więc – zgodnie z przepisami – podnajem stanowiska fryzjerskiego? Podnajem polega na wynajęciu części lokalu, która jest już wynajmowana. Umowę podnajmu można zawrzeć tylko za zgodą pierwotnego wynajmującego, czyli w przypadku, kiedy ten w treści zawartej ze swoim najemcą umowy nie zakazał mu takiego działania.

Na czym polega podnajęcie stanowiska fryzjerskiego w praktyce? Podnajemca – czyli najczęściej mała firma lub właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej – nawiązuje stosunek prawny z najemcą lokalu.

To z nim podpisuje umowę i to również z nim rozlicza się z czynszu i innych opłat, na przykład za media. Dotyczą go przepisy zwykłej umowy najmu lokalu użytkowego. Oznacza to, że musi korzystać z wynajmowanej części lokalu zgodnie z jej przeznaczeniem i postanowieniami umowy.

Najważniejszą cechą podnajmu zdaje się być warunek opisany w treści art. 688 Kodeksu cywilnego:

Bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć. Zgoda wynajmującego nie jest wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

To właśnie na sformułowanie „bez zgody wynajmującego” należy zwrócić szczególną uwagę. Umowa najmu stanowiska fryzjerskiego będzie nieważna, jeśli właściciel lokalu nie wyrazi zgody na taki podnajem. Nie ma znaczenia, czy będzie to umowa podnajmu części, czy całości lokalu.

Warto wspomnieć również, że przepisy Kodeksu cywilnego odnoszą się do jeszcze jednej kwestii związanej z podnajmem – mianowicie do odpowiedzialności względem pierwotnego wynajmującego, zwykle właściciela lokalu.

Jak czytamy:

§ 1.Najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania. W razie oddania rzeczy osobie trzeciej zarówno najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni względem wynajmującego za to, że rzecz najęta będzie używana zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy najmu.

Podnajemca odpowiada więc przed wynajmującym na równi z najemcą. Jedną i drugą stronę obowiązują przepisy dotyczące użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami zawartej umowy. Jest jednak jeden wyjątek – odpowiedzialność ta nie dotyczy czynszu.

Oznacza to, że podnajemca płaci czynsz najemcy, a najemca wynajmującemu. Podnajemca nie ma obowiązku płacenia czynszu za najemcę. W tym przypadku ich odpowiedzialność względem wynajmującego nie jest solidarna.

 

Podnajem stanowiska fryzjerskiego bez zgody właściciela

Wiemy już, że wynajem stanowiska fryzjerskiego, czyli podnajem części lokalu użytkowego, jest możliwy za zgodą wynajmującego – właściciela lokalu. Co jeśli fryzjer zdecyduje się zawrzeć taką umowę bez wymaganej zgody?

W tym przypadku wszystko zależy od treści pierwotnej umowy zawartej pomiędzy wynajmującym a najemcą. Same przepisy nie przewidują bowiem żadnych kar za podnajem lokalu użytkowego. Te może przewidywać jedynie umowa najmu.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku podnajmu lokali mieszkalnych. Takie umowy – w przypadku zawarcia ich bez zgody właściciela – można wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Jest to usankcjonowane zarówno przepisami Kodeksu cywilnego, jak i ustawy o ochronie praw lokatorów.

Ponieważ przepisy te nie dotyczą umów lokali użytkowych, to w interesie ich właściciela jest dopilnowanie, by odpowiedni zapis znalazł się w postanowieniach kontraktu. Pierwotna umowa najmu zawsze ma bowiem większą wagę niż umowa podnajmu.

Jakie elementy powinna zawierać umowa podnajmu stanowiska fryzjerskiego?

Do przygotowania umowy podnajmu, która dobrze chroni interesy obu stron, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór umowy podnajmu stanowiska fryzjerskiego. Pismo uwzględnia m.in. takie elementy jak:

 • oznaczenie miejsca i czasu zawarcia umowy,
 • określenie stron umowy: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, numer KRS,
 • określenie przedmiotu najmu: opis lokalu i wskazanie podnajmowanej części,
 • oznaczenie celu zawarcia umowy: prowadzenie działalności gospodarczej,
 • określenie wysokości czynszu i zasady rozliczeń opłat za media,
 • wskazanie terminu i sposobu płatności;
 • określenie czasu trwania umowy,
 • określenie warunków wypowiedzenia umowy i odstąpienia od umowy.

Dokument z tymi elementami to podstawowa wersja umowy. Można jednak wzbogacić ją również o takie ustalenia, jak:

 • ustanowienie kaucji zwrotnej i jej wysokości za przedmiot umowy,
 • określenie kar umownych za opóźnienia w zapłacie czynszu,
 • opis zastrzeżeń dotyczących dokonywania zmian w lokalu,
 • szczegółowe warunki najmu.

Warto pamiętać, że chociaż umowa podnajmu zawierana na krócej niż 1 rok nie musi przyjmować formy pisemnej, to jednak zawsze korzystniej jest przygotować taki dokument i ustalić z jego pomocą jasne zasady podnajmu. Umowa podnajmu pełni rolę dowodową i – zwłaszcza w stosunkach pomiędzy firmami – może okazać się bardzo przydatna.

 

Kilka słów na koniec

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego zawierana pomiędzy stronami, a więc przez:

 • dotychczasowego najemcę lokalu użytkowego,
 • i podnajemcę,

który dzięki tej umowie zyska prawo do odpłatnego użytkowania wskazanej w umowie części lokalu użytkowego, która znajduje się w dyspozycji najemcy, który zgodnie z zapisami umowy ma podpisaną odrębną umowę najmu z właścicielem lokalu użytkowego.

Przy czym to obydwie strony umowy odpowiadać będą za lokal użytkowy przed jego właścicielem, czyli wynajmującym (pierwotnym wynajmującym).

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze