Jak podwyższyć czynsz o wskaźnik inflacji? WZÓR

podwyzszenie-czynszu-o-wskaznik-inflacji-wzor-pdf-docJak napisać podwyższenie czynszu o wskaźnik inflacji? waloryzacja czynszu to najwygodniejszy sposób na zagwarantowanie sobie dochodu na tym samym poziomie co wskaźnik inflacji. Wbrew pozorom uzależnienie wysokości czynszu od obiektywnych wskaźników może okazać się korzystne nie tylko dla wynajmującego, ale również dla najemcy.

Wstęp

W jaki sposób można podnosić opłaty za wynajem mieszkania o wskaźnik inflacji? aby tego dokonać, należy przesłać najemcy lokalu pisemne oświadczenie, w którym odniesiemy się do podwyżki czynszu, oraz podamy szczegóły, takie jak termin podwyżki, jej wysokość, oraz inne przydatne informacje. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma, który pobierzesz poniżej:

Podwyższenie czynszu o wskaźnik inflacji wzór

podwyzszenie-czynszu-o-wskaznik-inflacji-wzor-pdf-doc

Podwyższenie czynszu o wskaźnik inflacji WZÓR

Czym jest waloryzacja czynszu?

Waloryzacja czynszu to uzależnienie wysokości opłaty od konkretnych wartości, ustalonych i wskazanych w umowie przez wynajmującego i najemcę.

Cel waloryzacji to utrzymanie na takim samym poziomie wartości ekonomicznej takiego dochodu.

W praktyce najczęściej mamy do czynienia z waloryzacją czynszu o wskaźnik inflacji, czyli podwyższeniem czynszu o wskaźnik GUS.

Warto jednak mieć na uwadze, że opłaty mogą w ten sposób ulec zarówno podwyższeniu, jak i obniżeniu (deflacja), co będzie korzystne również dla najemcy.

Co jeszcze może być przelicznikiem waloryzacyjnym? polskie prawo nie narzuca stronom wyboru żadnego konkretnego przelicznika waloryzacyjnego, jednak musi to być wskaźnik obiektywny, taki jak wskaźnik inflacji, kurs waluty czy cena złota.

Wynajmujący i najemca powinni ustalić między sobą, jaki przelicznik będa brali pod uwagę.

Zasadniczo, waloryzacja najczęściej dokonywana jest raz w roku, w oparciu o wskaźnik cen i usług dla strefy waluty, w której określany jest czynsz.

Zatem jeśli czynsz płacony jest w złotówkach, to waloryzacji dokonuje się o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Kiedy możliwe jest podwyższenie czynszu o wskaźnik inflacji?

Waloryzacja wysokości czynszu o wskaźnik inflacji nie następuje automatycznie. To strony zawierając ze sobą umowę najmu, muszą ustalić w jej postanowieniach możliwość i warunki waloryzacji.

Umowa najmu powinna określać dokładnie, według jakiego wskaźnika czynsz będzie podnoszony, a także za jaki okres nastąpi waloryzacja.

Jeśli waloryzacja czynszu o wskaźnik inflacji nie zostanie uwzględniona w kontrakcie pomiędzy stronami, podniesienie wysokości czynszu w taki sposób będzie niemożliwe.

Wszystkie te zapisy dotyczące waloryzacji, określa się w umowie najmu mianem klauzuli waloryzacyjnej.

Co powinna zawierać klauzula waloryzacyjna?

Aby waloryzacja o wskaźnik inflacji była możliwa, strony muszą dopilnować zawarcia w umowie określonych informacji. Klauzula waloryzacyjna obejmuje:

  • wyznaczenie strony lub stron, które mogą wystąpić z żądaniem waloryzacji czynszu – prawo to może przysługiwać i wynajmującemu, i najemcy,
  • oznaczenie wysokości czynszu, który podlega waloryzacji,
  • data rozpoczęcia waloryzacji (dzień, miesiąc, rok), czyli rozpoczęcia okresu waloryzacyjnego,
  • data zakończenia waloryzacji,
  • rodzaj wskaźnika waloryzacji, najczęściej wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za kalendarzowy ubiegły rok ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
  • termin i sposób ogłoszenia wskaźnika waloryzacji – Prezes GUS ogłasza poszczególne wskaźniki w różnych terminach, nie koniecznie na początku roku,
  • określenie, od kiedy nowa stawka czynszu będzie stosowana – na przykład zmiana czynszu może nastąpić od kolejnego miesiąca kalendarzowego po ogłoszeniu wskaźnika.
  • wartość wskaźnika waloryzacji – od wartości dodatnich (wskaźnik waloryzacyjny powinien być wyższy niż 0).

Jak przebiega waloryzacja czynszu o wskaźnik GUS w praktyce?

Z reguły Prezes GUS ogłasza wskaźnik inflacji w Monitorze Polskim w połowie stycznia.

Większość umów najmu z klauzulą waloryzacyjną wyznacza więc jako termin zmiany wysokości czynszu początek lutego kolejnego roku.

A jak obliczyć należną wysokość opłaty, podwyższonej o wskaźnik inflacji? Najłatwiej wykorzystać w tym celu kalkulator waloryzacji czynszu, który uwzględnia nie tylko stawkę, czyli wysokość wskaźnika, ale również okres waloryzacji.

Czy można podnieść czynsz, jeśli umowa nie zawiera klauzuli waloryzacyjnej?

Jeśli wynajmujący nie dopilnuje, aby w jego umowie z najemcą znalazły się zapisy dotyczące waloryzacji czynszu, to nie może podnieść jego wysokości na takich zasadach.

Ma natomiast możliwość wypowiedzenia obowiązującej wysokości czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Aby to zrobić, właściciel lokalu mieszkalnego bądź użytkowego musi złożyć odpowiednie oświadczenie najemcy. Pismo ma na celu poinformowanie najemcy o podwyżce.

Po wypowiedzeniu umowy z obowiązującą dotychczas wysokością czynszu strony mogą zdecydować się na zawarcie kolejnej umowy z wyższymi opłatami.

Najemca ma jednak prawo nie zgodzić się na podwyższenie wysokości czynszu, co skutkować będzie ostatecznym rozwiązaniem umowy najmu i koniecznością opróżnienia lokalu.

Jak widać, zawarcie w umowie klauzuli waloryzacyjnej jest korzystnym rozwiązaniem zarówno dla właściciela lokalu, jak i dla jego najemców. Daje bowiem pewne poczucie bezpieczeństwa.

Najemca może spodziewać się podwyżki w określonym terminie i zna – przynajmniej w przybliżeniu jej wysokość. Wynajmujący jest w tym przypadku ograniczony do wybranego wspólnie wskaźnika, stąd nie może zażądać podwyżki w kwocie dowolnej.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,60 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze