Podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego WZÓR

podwyzszenie-czynszu-najmu-lokalu-uzytkowego-wzor-pdf-docJak napisać podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego? podwyżka możliwa jest na podstawie artykułu 685 Kodeksu Cywilnego, który przewiduje taką procedurę nawet wtedy, kiedy treść samej umowy najmu nie odnosi się w żaden sposób do kwestii podwyższania opłat czynszowych. Sam przepis jest jednak bardzo nieprecyzyjny, dlatego to właśnie strony umowy powinny dopilnować umieszczenia w zawieranym między sobą kontrakcie odpowiednich zapisów, które w jakikolwiek sposób uregulują zasady podwyższania czynszu.

Wstęp

podwyzszenie-czynszu-lokalu-uzytkowego-wzorAby podwyżka czynszu przebiegła zgodnie z prawem, należy przesłać najemcy pismo informujące, w którym powiadomimy najemcę o konkretach dotyczących podwyżki. Aby ułatwić Ci sporządzenie pełnoprawnego zawiadomienia, które spełni wszystkie formalne wymagania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma, który pobierzesz poniżej:

Podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego wzór

podwyzszenie-czynszu-najmu-lokalu-uzytkowego-wzor-pdf-doc

Podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego wzór

Jak wygląda podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego?

podwyzszenie-czynszu-lokalu-uzytkowego-wzorJeśli mieszkanie wynajmowane jest jednej osobie przez dłuższy czas, podwyższenie opłat czynszowych nie powinno stanowić zaskoczenia.

Zgodnie z treścią artykułu 685 Kodeksu cywilnego, podwyżka czynszu najmu lokalu użytkowego będzie możliwa, jeśli właściciel mieszkania wypowie dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Przepisy nie mówią już natomiast nic o tym, czy najemca ma możliwość sprzeciwienia się takiej podwyżce, czy nie.

Przepis o podwyższeniu czynszu najmu lokalu użytkowego jest jednostronny, nie wiąże się w żaden sposób z wypowiedzeniem umowy najmu. Jeżeli najemca nie zgadza się na nową wysokość czynszu, nie ma to żadnego znaczenia – podwyżka nie jest uzależniona od jego zgody.

Co więcej, nawet jeśli wypowie on umowę, może być zmuszony do płacenia wyższego czynszu aż do końca okresu wypowiedzenie umowy najmu, czyli jeszcze przez co najmniej dwa miesiące.

 

Podniesienie czynszu lokalu użytkowego przy umowie na czas nieoznaczony

podwyzszenie-czynszu-lokalu-uzytkowego-wzorKwestia podniesienia opłaty czynszowej za lokal użytkowy przy umowie na czas nieoznaczony wygląda inaczej niż w przypadku umowy na czas oznaczony.

Jeśli właściciel lokalu wynajmowanego na czas nieokreślony zdecyduje się podwyższyć czynsz, musi złożyć swojemu najemcy oświadczenie o wypowiedzeniu dotychczasowej wysokości opłat.

Nie jest wymagane uzasadnienie podwyżki czynszu w lokalu użytkowym (taki obowiązek dotyczy wynajmujących lokale mieszkalne). Przepisy nie mówią o tym, czy najemca musi zaakceptować nową wysokość czynszu, ani czy brak akceptacji jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy najmu.

Jeśli więc minie termin wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu najmu, obowiązywać będzie nowa stawka określona przez właściciela lokalu – niezależnie do zgody lub sprzeciwu najemcy.

Termin wypowiedzenia wysokości czynszu wynosi jeden miesiąc, dlatego wypowiedzenie wywołuje skutek na koniec miesiąca kalendarzowego.

Najemca, który nie zgadza się na podwyższenie czynszu, może wypowiedzieć umowę najmu i wyprowadzić się z lokalu, jednak zanim upłynie termin wypowiedzenia umowy najmu, obowiązywać będzie podwyższony czynsz, który najemca musi zapłacić.

Dotyczy to z reguły dwóch miesięcy, kiedy czynsz płatny jest miesięcznie – okres wypowiedzenia wynosi wtedy 3 miesiące naprzód, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

Podwyższenie czynszu lokalu użytkowego przy umowie na czas określony

podwyzszenie-czynszu-lokalu-uzytkowego-wzorUzasadnienie podwyżki czynszu lokalu użytkowego nie jest konieczne również w przypadku umowy zawartej z najemcą na czas określony.

Co więcej, przy takiej umowie lokator nie ma żadnej gwarancji, iż uda mu się wypowiedzieć umowę w przypadku podwyższenia czynszu przez właściciela mieszkania.

Umowy najmu zawarte na czas oznaczony można wypowiedzieć bowiem jedynie w przypadkach określonych w umowie.

Jeśli więc najemca chce zabezpieczyć się na taką ewentualność, powinien dopilnować, aby w zawieranej umowie znalazły się zapisy pozwalające na rozwiązanie jej w przypadku podwyższenia czynszu lub wykluczające możliwość podwyżek.

Co powinno zawierać pismo o podwyższenie czynszu lokalu użytkowego?

podwyzszenie-czynszu-lokalu-uzytkowego-wzorWłaściciel lokalu, który chce zmienić wysokość czynszu najmu, musi sporządzić oświadczenie o podwyższeniu czynszu lokalu użytkowego, inaczej wypowiedzenie obowiązującej dotychczas wysokości czynszu najmu.

W piśmie wynajmujący musi powiadomić najemcę o wypowiedzeniu określonej wysokości czynszu najmu, a także poinformować go o nowej stawce czynszu i terminie, od którego ma ona obowiązywać.

W przypadku lokali użytkowych pismo nie musi zawierać żadnego uzasadnienia. Wzór uzasadnienia podwyżki czynszu wykorzystywany jest przy podwyżkach czynszu lokalu mieszkalnego.

Najem lokalu użytkowego regulują bowiem przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z nimi wynajmujący może zmieniać wysokość czynszu z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia, w określonej wysokości maksymalnej, nieprzekraczającej w stosunku rocznym 3% wartości odtworzeniowej lokalu.

Poza tym jego obowiązkiem jest przedstawienie na piśmie kalkulacji i uzasadnienia podwyżki w terminie 14 dni od zgłoszenia takiego żądania przez najemcę.

Jeśli lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu lokalu mieszkalnego, może odmówić na piśmie przyjęcia podwyżki i doprowadzić do rozwiązania umowy najmu z upływem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia lub wnieść do sądu pozew o ustalenie, że podwyżka jest niezasadna lub zasadna, ale w innej wysokości.

 

Jak zabezpieczyć się przed podwyżką czynszu przy najmie lokalu użytkowego?

podwyzszenie-czynszu-lokalu-uzytkowego-wzorPrzepisy nie ograniczają ani ilości, ani wysokości podwyżek czynszu przy najmie lokalu użytkowego. Jedynym sposobem zabezpieczenia się przed taką ewentualnością jest wprowadzenie odpowiednich zapisów w samej umowie.

Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, aby taki dokument określał zasady podwyższania czynszu, częstotliwość podwyżek i ich wysokość. Możliwe jest nawet wprowadzenie okresu bezpodwyżkowego, obowiązującego na przykład przez pierwsze dwa lata trwania umowy.

Najemca powinien dążyć także do wydłużenia terminu wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu, co najmniej do trzech miesięcy – aby nie musiał płacić wyższej stawki, jeśli wypowie umowę.

Przy umowach na czas nieokreślony warto wprowadzić także mechanizm akceptacji, czyli zasadę, że niezaakceptowane w określonym terminie oświadczenie o podwyższeniu czynszu jest równoznaczne z oświadczeniem o wypowiedzeniu umowy.

Natomiast przy umowach na czas oznaczony najlepiej całkowicie wykluczyć możliwość podwyższania stawki czynszu w trakcie trwania umowy lub umożliwić wypowiedzenie najmu najemcy w przypadku otrzymania oświadczenia o podwyższeniu opłat.

Należy zsynchronizować przy tym termin wypowiedzenia umowy z terminem wypowiedzenia wysokości czynszu, aby najemca nie musiał płacić wyższej kwoty, jeśli zdecyduje się wypowiedzieć umowę.

Podstawa prawna:

Art.  6851. Podwyżka czynszu najmu lokalu

Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

oraz,

Art. 8a. Zasady podwyższania czynszu (opłat za korzystanie z lokalu)

1. Właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia.

2. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy.

3. Wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.

 

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

3 komentarzy w “Podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego WZÓR”
  1. Czyli umowa najmu lokalu użytkowego nie musi zawierać zapisu, że np. co roku będziemy podwyższać czynsz?

  2. To zależy, bo jeśli zamierzacie podwyższyć czynsz o wskaźnik stopy inflacji lub wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, to umowa najmu musi zawierać specjalną klauzulę waloryzacyjną. Jeśli natomiast będzie to zwykła podwyżka czynszu, to nie potrzeba w umowie żadnych zapisów.

Comments are closed.