Podwyższenie czynszu o wskaźnik inflacji WZÓR

podwyzszenie-czynszu-o-wskaznik-inflacji-wzor-pdf-docJak napisać pismo o podwyższeniu czynszu o wskaźnik inflacji? możliwość oraz zasady podwyżki czynszu muszą wynikać z treści umowy najmu. Jeśli w umowie nie ma o nich mowy, procedura waloryzacji czynszu nie ma zastosowania.

W takiej sytuacji właściciel mieszkania chcąc podnieść czynsz o wskaźnik inflacji, musi wypowiedzieć dotychczasową umowę najmu lokalu zgodnie z zasadami, a następnie zawrzeć nową umowę z klauzulą waloryzacyjną.

Wstęp

Jeśli jednak w umowie znajduje się klauzula waloryzacyjna, to wystarczy przesłać najemcy pismo, w którym poinformujesz go o podwyższeniu czynsz najmu lokalu. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podwyższenia czynszu o wskaźnik inflacji, który pobierzesz poniżej:

Podwyższenie czynszu o wskaźnik inflacji wzór

podwyzszenie-czynszu-o-wskaznik-inflacji-wzor-pdf-doc

Podwyższenie czynszu o wskaźnik inflacji WZÓR

Czym jest klauzula waloryzacyjna?

Aby właściciel mieszkania mógł podnieść czynsz o wskaźnik inflacji, umowa zawarta z najemcą musi zawierać klauzule waloryzacyjne. Waloryzacja jest uzależnieniem wzrostu czynszu od wartości wskazanych przez strony umowy.

Celem waloryzacji jest utrzymanie wartości ekonomicznej na tym samym poziomie – waloryzacja przeciwdziała inflacji i utrzymuje dochody właściciela lokalu na tym samym poziomie.

Tak naprawdę przelicznikiem waloryzacyjnym może być każdy wskaźnik obiektywny, czyli nie tylko inflacja, ale również inne wskaźniki GUS czy cena złota, a nawet kurs obcej waluty. Prawo nie narzuca w tym przypadku konkretnego sposobu waloryzacji, dlatego strony mogą ustalić to według własnego uznania.

Z reguły czynsz waloryzowany jest raz w roku. Umowa powinna stanowić więc, że będzie on waloryzowany na przykład każdego roku w styczniu.

Waloryzacja czynszu musi zostać bardzo dokładnie opisana przez strony umowy najmu. Konieczne jest ustalenie najdokładniejszego miernika waloryzacyjnego oraz sposobu jego określenia – rodzaj wskaźnika, miejsce i sposób jego publikacji, czas waloryzacji.

waloryzacja-wysokosci-czynszu-wzor
Na czym polega waloryzacja czynszu?

 

Jak podnieść czynsz o wskaźnik inflacji?

Podwyższenie czynszu o wskaźnik inflacji będzie możliwe tylko wtedy, gdy strony zawrą klauzulę waloryzacyjną w umowie najmu. Jeśli zapis ustala podwyższenie czynszu o wskaźnik inflacji co roku w styczniu, to wyższy czynsz będzie obowiązywał automatycznie od stycznia danego roku.

Strony mają jednak dużą dowolność w ustalaniu sposobu waloryzacji opłat. Mogą także wprowadzić zastrzeżenia, na przykład dotyczące ustalenia okresów zawiadomienia najemcy o podwyżce.

Jeżeli umowa najmu nie zawiera klauzuli waloryzacyjnej, właściciel nie może podnieść wysokości czynszu o wskaźnik inflacji.

Musi wypowiedzieć dotychczasową wysokość czynszu zgodnie z zapisami obowiązującej umowy i zaproponować najemcy podpisanie nowej umowy na innych zasadach. Wtedy lokator może przystać na propozycję lub opuścić lokal.

Jak przebiega podwyższenie czynszu o wskaźnik inflacji?

To, w jaki sposób przebiega podwyższenie czynszu o wskaźnik inflacji, zależy przede wszystkim od informacji zawartych w umowie pomiędzy właścicielem lokalu a jego najemcą.

Klauzula waloryzacyjna powinna odnosić się zatem do takich aspektów, jak:

  • prawa każdej ze stron umowy – kto może wystąpić z żądaniem waloryzacji czynszu: wynajmujący czy najemca? Dla najemcy będzie to korzystne rozwiązanie, jeśli dojdzie do spadku cen, czyli deflacji.
  • określenie wysokości czynszu, który będzie waloryzowany,
  • data rozpoczęcia waloryzacji,
  • data zakończenia waloryzacji,
  • rodzaj wskaźnika waloryzacji, wybrany dowolnie (z reguły jest to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za ubiegły rok kalendarzowy ogłaszany przez prezesa GUS. Poszczególne wskaźniki określane są w różnych terminach, dlatego tak ważne jest wskazanie, od kiedy stosowana będzie nowa stawka czynszu. Najczęściej jest to miesiąc od ogłoszenia wysokości danego wskaźnika).
  • wartość wskaźnika waloryzacji (czyli określenie, że czynsz będzie waloryzowany, kiedy wskaźnik osiągnie określoną wartość, na przykład większą niż 0.
  • określenie, czy właściciel ma obowiązek poinformować najemcę o szczegółach waloryzacji w danym roku, czyli o wysokości wskaźnika i spowodowanej przez nią zmiany stawki czynszu).

 

Zmiana wysokości czynszu bez waloryzacji

Waloryzacja wysokości czynszu o wskaźnik inflacji to nie jedyny sposób na podwyższenie czynszu najemcy.

Zgodnie z artykułem 6851 Kodeksu cywilnego wynajmujący może podwyższyć czynsz w sposób dowolny, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Co ważne, strony mogą postanowić, że przepisu tego nie stosuje się lub zmodyfikować go poprzez wprowadzenie różnych ograniczeń. Przykładowo, możliwe jest ustalenie, że wynajmujący nie może podwyższyć czynszu o kwotę wyższą niż określona w umowie lub tylko w wyznaczonych terminach.

Waloryzacja o wskaźnik inflacji nie jest zatem czymś szczególnie niekorzystnym dla najemcy. Daje mu bowiem pewne poczucie bezpieczeństwa – podwyżka czynszu w takim przypadku nigdy nie jest dowolna, lecz ściśle powiązana z wybranym wskaźnikiem.

Jak przeliczana jest waloryzacja czynszu o wskaźnik GUS?

Jak waloryzować czynsz? Można wykorzystać w tym celu kalkulator waloryzacji czynszu lub dokonać stosownych obliczeń samodzielnie.

wskaznik-procentowy-waloryzacjiWskaźnik waloryzacji ma zwykle postać procentową, dlatego wysokość podwyżki to po prostu procent danej liczby – dotychczasowej wysokości czynszu.

Warto pamiętać przy tym, że raz powiększony wskaźnikiem waloryzacji czynsz nie wraca już do pierwotnie ustalonego poziomu. Przedmiotem waloryzacji zawsze jest kwota wcześniej zwaloryzowana.

 

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Podwyższenie czynszu o wskaźnik inflacji WZÓR”

Comments are closed.