Co zrobić by się pozbyć uciążliwego lokatora z lokalu i wyegzekwować dług czynszowy?

Forum prawneKategoria: RóżneCo zrobić by się pozbyć uciążliwego lokatora z lokalu i wyegzekwować dług czynszowy?
Kan. zapytał 1 rok temu

Co zrobić, by się pozbyć uciążliwego lokatora z lokalu i wyegzekwować dług czynszowy? lokatorka mieszka bezumownie od 2019 r., dostała wypowiedzenie umowy najmu mieszkania, nie płaci czynszu, nie otwiera lokalu, unika spotkań z właścicielami mieszkania. Co mogę zrobić, aby usunąć lokatorkę i konkubenta z lokalu i odzyskać dług czynszowy? Nadmienię, że są agresywni, głośno się zachowują, mąż się boi tam wejść, bo była próba ugodzenia go nożem.

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam serdecznie,

bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego trwa od ponad dwóch lat, dlatego należy przyjąć, że Państwa lokatorzy nie opuszczą mieszkania dobrowolnie.

Zatem warto zastanowić się nad wszczęciem postępowania sądowego. W Państwa przypadku należy złożyć pozew o eksmisję do sądu cywilnego. Niemniej przed złożeniem pozwu należy przygotować i doręczyć niechcianym lokatorom wezwanie do opróżnienia mieszkania oraz wezwanie do zapłaty czynszu za mieszkanie w terminie np. 7 dni. Pisma można przesłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Żądanie opróżnienia lokalu mieszkalnego wzór

zadanie-oproznienia-lokalu-mieszkalnego-wzor-pdf-doc

Żądanie opróżnienia lokalu mieszkalnego – wzór

Wezwanie do zapłaty czynszu za mieszkanie wzór

wezwanie-do-zaplaty-czynszu-za-mieszkanie-wzor-pdf-doc

Wezwanie do zapłaty czynszu za mieszkanie – wzór

Co do zaległości w opłatach czynszowych, to w tym przypadku należy złożyć oddzielny pozew o zapłatę. Można wybrać wygodne postępowanie upominawcze – sąd wydaje nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym, czyli bez udziału stron.

Na koniec dodam jeszcze, że warto zastanowić się nad złożeniem zawiadomienia na Policję w zakresie możliwości popełnienia przestępstwa względem Pani i jej męża – mam na myśli m.in. incydent z nożem.

Proszę podjąć odpowiednie kroki i nie rezygnować z dochodzenia swych praw i racji, w przeciwnym razie nie pozbędziecie się Państwo nieuczciwych lokatorów.

Życzę powodzenia!

Jerzy G. odpowiedział 11 miesięcy temu

Witam, jak napisać pismo o opuszczenie lokalu? wypowiedzenie umowy najmu lokator otrzymał prawie 2 miesiące temu, minął miesiąc wypowiedzenia, i od dokładnie 3 tygodni lokator nadal mieszka w mieszkaniu.

Powodem wypowiedzenia umowy najmu jest niezgodzenie się na podwyżkę czynszu (uprzedzając pytania: tak, lokator otrzymał listownie pismo o podwyżce czynszu). Co musi zawierać wzór wezwania do opuszczenia lokalu, abym w razie czego mógł iść do sądu z pozwem o eksmisję z mieszkania? jest to umowa najmu okazjonalnego.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam serdecznie,

radzę jak najszybciej przygotować i doręczyć byłemu najemcy wezwanie do opuszczenia mieszkania pod rygorem złożenia do sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności dla aktu notarialnego w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu. Wzór wniosku pobierzesz poniżej:

zadanie-oproznienia-lokalu-mieszkalnego-wzor-pdf-doc

Żądanie opróżnienia lokalu mieszkalnego – wzór

W treści pisma zgodnie z regulacją art. 19d ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wskazać należy:

  •  oznaczenie właściciela
  •  oznaczenie najemcy
  • wskazanie umowy najmu okazjonalnego lokalu
  • wskazanie przyczyny ustania stosunku z niej wynikającego
  • termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal.

Dodatkowo należy pamiętać, by żądanie opróżnienia lokalu zostało sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela (pismo z żądaniem opróżnienia lokalu musi zostać podpisanie w obecności notariusza).

Tak przygotowanie żądanie należy doręczyć lokatorowi za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Dopiero kiedy wskazany w żądaniu termin do opróżnienia lokalu upłynie bezskutecznie, będziesz mógł złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności dla aktu notarialnego, na którym najemca oświadczył poddanie się eksmisji i zobowiązał się do jego opróżnienia.

Do przedmiotowego wniosku załączyć należy żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu oraz potwierdzenie zgłoszenia najmu do US.

Twoja odpowiedź

4 + 6 =