Rachunek za wynajem mieszkania WZÓR do wypełnienia

rachunek-za-wynajem-mieszkaniaJak sporządzić rachunek za wynajem mieszkania? wiadome jest, że każdy przedsiębiorca, który wynajmuje mieszkanie, zobowiązany jest wystawić fakturę, która potwierdza wykonanie czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wstęp

rachunek-za-wynajem-mieszkania-wzor-pdf-docNieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku wynajmu mieszkania od osoby prywatnej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Czy w takim przypadku najemca może otrzymać rachunek za wynajem mieszkania? Jakie elementy taki rachunek powinien posiadać, aby spełnić wszystkie formalne wymagania?

Jak wiadomo, rachunek to dokument który potwierdza zawartą transakcję, którego formę narzuca ordynacja podatkowa. W przypadku najmu będzie to odnotowanie kolejnej płatności za dany miesiąc najmu. Aby ułatwić Ci wystawienie rachunku za wynajem lokalu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rachunku, który pobierzesz poniżej:

Rachunek za wynajem mieszkania wzór

Czy osoba fizyczna może wystawić rachunek za wynajem mieszkania?

rachunek-za-wynajem-mieszkaniaAby dowiedzieć się, czy osoba fizyczna może wystawić rachunek za wynajem mieszkania, należy sięgnąć do regulacji zawartych w Ordynacji podatkowej. Artykuł 87 mówi:

Jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Z powyższego wynika, że rachunek za wynajem mieszkania może wystawić podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą. Co natomiast z osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej – tj. w przypadku najmu prywatnego?

Tutaj odsyłamy do interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 25.04.2014 r. (nr sygn. akt ITPB1/415-82/14/AK), w którym wyjaśnił on, że:

Ordynacja podatkowa definiuje działalność gospodarczą jako każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, czyli również wykonywanie wolnego zawodu oraz każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu, na własny lub cudzy rachunek (nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tego rodzaju działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność do grona przedsiębiorców).

Oznacza to, że wynajem lokalu przez osobę fizyczną można udokumentować rachunkiem za wynajem mieszkania wystawionym przez osobę prywatną i taki dokument może funkcjonować w obrocie prawnym.

Wynajem mieszkania firmie przez osobę fizyczną poświadczony rachunkiem od osoby prywatnej będzie miał dla przedsiębiorcy takie znaczenie, że uprawni osobę prowadzącą działalność gospodarczą do zaliczenia wydatków z tytułu najmu do kosztów firmy.

Należy pamiętać przy tym, że osoba prowadząca prywatny najem nie jest płatnikiem VAT, toteż rachunek za wynajem lokalu można ująć jedynie w kolumnie „pozostałe wydatki”.

 

Czy rachunek za wynajem mieszkania jest obowiązkowy?

rachunek-za-wynajem-mieszkaniaDo wystawienia faktury za wynajem mieszkania zobligowane są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza definiowana jest natomiast jako działalność zarobkowa, która polega na wykorzystywaniu nieruchomości w sposób ciągły i zorganizowany, z której przychody nie są zaliczane do pozostałych źródeł przychodu.

Z kolei według Ordynacji podatkowej działalnością gospodarczą jest każda działalność zarobkowa, w tym wykonywanie wolnego zawodu lub inna działalność wykonywana we własnym imieniu oraz na własny, lub cudzy rachunek.

W rozumieniu ordynacji podatkowej również najem prywatny będzie działalnością gospodarczą, w związku z czym zastosowanie znajdą przepisy dotyczące wystawiania rachunków.

Tak naprawdę wiele zależy od interpretacji konkretnego Urzędu Skarbowego. Jeden uzna bowiem, że najem stanowi element prowadzenia działalności gospodarczej, czyli będzie wymagał od wynajmującego posiadania dokumentu, który stanowi podstawę rozliczenia podatkowego.

Z drugiej strony, US może stwierdzić, że wynajem lokalu, z którego nie korzystamy, ma cel zarobkowy, a to także wymusza na wynajmującym wystawienie rachunku za wynajem.

Rachunek za najem prywatny warto wystawić więc dla własnego spokoju i przechowywać go przez 5 lat, licząc od końca roku (później dochodzi do przedawnienia). Należy podkreślić również, że na wyraźną prośbę najemcy, wynajmujący zobligowany jest wystawić taki rachunek w ciągu 7 dni – o ile żądanie nie zostało zgłoszone po trzech miesiącach od wykonania usługi.

 

Rachunek czy faktura?

rachunek-za-wynajem-mieszkaniaCo do zasady, osoby prywatne, nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące płatnikami podatku VAT nie wystawiają faktur. Muszą natomiast wystawić rachunek, kiedy żąda tego druga strona transakcji i mają na to 7 dni.

Teoretycznie, sama umowa i dowód przekazania należności (np. potwierdzenie przelewu bankowego) powinny wystarczyć jako udokumentowanie operacji, jednak ze względu na przepisy Ordynacji podatkowej warto taki rachunek wystawić, ponieważ:

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi

– a jak wcześniej zostało wspomniane, najem prywatny może zaliczać się również do działalności gospodarczej.

Co powinien zawierać wzór rachunku za wynajem lokalu?

rachunek-za-wynajem-mieszkaniaNie istnieje jeden odgórnie narzucony wzór rachunku za wynajem lokalu. Pismo nie musi być potwierdzone pieczątką, ani oznaczone jako „oryginał” czy „kopia”. Może być zarówno wydrukowane, jak i spisane odręcznie.

Według Rozporządzenia Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. Nr 165, poz. 1373, z późn. zm.), aby rachunek potwierdzał wykonanie usługi lub dokonanie sprzedaży, zgodnie z przepisami powinien zawierać przynajmniej:

  • datę wystawienie i numer kolejny rachunku,
  • imię i nazwisko (lub nazwę firmy i NIP), a także adres wynajmującego i najemcy,
  • określenie rodzaju usług oraz ich ceny,
  • ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie,

Sporządzając taki dokument, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia rachunek za najem prywatny druk, który pomaga uwzględnić w piśmie wszystkie niezbędne dane stron i przedmiotu transakcji.

W przypadku, kiedy oryginał wystawionego rachunku zaginął lub uległ zniszczeniu, ponownie wystawiony rachunek należy opatrzyć słowem „duplikat” oraz podać datę jego ponownego wystawienia.

Warto pamiętać również, że obowiązek wystawienia rachunku nie jest automatyczny. Powstaje dopiero na żądanie usługobiorcy.

 

Podsumowanie

rachunek-za-wynajem-mieszkaniaPrzygotowany przez nas wzór rachunku za czynsz do umowy najmu lokalu znacznie ułatwi Ci wystawienie pełnoprawnego rachunku, warto mieć na uwadze, że jeśli najemca poprosi Cię o wystawienie takiego dokumentu, to zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej będziesz mieć na to jedynie siedem dni.

Art. 87 Wystawianie rachunków przez podatników – Ordynacja podatkowa

§ 1. Jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

§ 3. Podatnicy wymienieni w § 1, od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Przygotowany przez nas rachunek za wynajem mieszkania jest kompletny i zawiera wszystkie niezbędne elementy, takie jak:

  • przedmiot umowy,
  • datę wystawienia rachunku,
  • strony umowy najmu (imiona i nazwiska najemcy [odbiorcy usługi] i wynajmującego),
  • kwotę najmu wyrażoną liczbowo oraz słownie (ceny jednostkowe),
  • numer rachunku wynajmującego,
  • itd.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze