Oświadczenie o potrąceniu kaucji najmu WZÓR

Jak napisać oświadczenie o potrąceniu kaucji najmu? jest to dokument, który ma za zadanie przede wszystkim oznajmić i wytłumaczyć najemcy przyczyny dokonanych potrąceń. Pismo tego typu można przekazać lokatorowi w dowolny sposób, w tym również drogą elektroniczną.

Wstęp

oswiadczenie-o-potraceniu-kaucji-najmu-wzor-pdf-docNajemca, który otrzymał takie oświadczenie, powinien zaniechać dodatkowych roszczeń wobec wynajmującego, o ile dokument został sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami i stanem faktycznym. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia o potrąceniu kaucji najmu, które pobierzesz poniżej:

Oświadczenie o potrąceniu kaucji najmu wzór

oswiadczenie-o-potraceniu-kaucji-najmu-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o potrąceniu kaucji najmu wzór

*co można potrącić z kaucji najmu? wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.

Czym jest kaucja przy umowie najmu?

wazneBardzo często właściciele wynajmowanych lokali traktują kaucję jako zwykły element umowy najmu. Tymczasem kaucja pełni rolę zabezpieczenia roszczeń umowy najmu, a dodatkowo sprawdza się także jako sposób na weryfikację wypłacalności przyszłego lokatora.

Ze względu na fakt, że zwykle stanowi ona co najmniej równoważność miesięcznego czynszu, pozwala sprawdzić, czy osoba zainteresowana najmem będzie wypłacalna. Główną rolą kaucji jest jednak zabezpieczenie finansowe roszczeń, które mogą dotyczyć zaległych opłat za czynsz lub media, a także szkód wyrządzonych w wynajmowanym mieszkaniu.

Co wynajmujący może potrącić z kaucji?

wazneOświadczenie o potrąceniu kaucji najmu informuje o szczegółach potrąceń, których dokonał wynajmujący. Warto wiedzieć przy tym, że tak naprawdę kaucja zwrotna może zostać przeznaczona na pokrycie strat wynikających z niezrealizowania postanowień umowy nawet w całości – o ile właściciel lokalu jest w stanie udowodnić, że faktycznie poniósł takie straty. Co do nich zaliczamy?

Potrącenie kaucji najmu dotyczy najczęściej niezapłaconego czynszu lub zaległości w opłatach licznikowych (media, takie jak ścieki, prąd, gaz czy woda). Jeśli najemca nie uregulował takich rachunków, właściciel lokalu może rozliczyć je z kwoty kaucji.

Inne potrącenia dotyczą przede wszystkim uszkodzeń wyposażenia mieszkania lub samej nieruchomości, jeśli nie wynikają one z ich normalnego użytkowania. W grę wchodzą także braki sprzętów i mebli, które stanowiły część wyposażenia w momencie, kiedy lokator wprowadzał się do mieszkania.

Wszystkie te straty można potwierdzić na podstawie sporządzonego protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu, w którym powinna zostać zawarta lista wszystkich elementów wyposażenia, a także opis stanu technicznego mieszkania.

Co podlega pod normalne zużycie lokalu?

wazneOświadczenie o potrąceniu kaucji najmu lokalu należy sporządzać rozsądnie, co oznacza, że wynajmujący nie powinien uwzględniać w dokumencie strat wynikających z uszkodzeń wyposażenia wnętrz czy samego lokalu, jeśli są to uszkodzenia podlegające pod tak zwane normalne zużycie lokalu.

Chodzi przede wszystkim o rozróżnienie uszkodzeń powstałych ze względu na wiek przedmiotów i ich normalne, codzienne użytkowanie, od tych, które powstają na skutek zaniedbań, na przykład ich nieregularnego czyszczenia.

Jeśli oddawane w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy mieszkanie będzie wyraźnie zaniedbane, właściciel może pozwolić sobie nawet na potrącenie z kaucji za sprzątanie (zlecenie tego zadania firmie), nie powinien uwzględniać jednak w tego typu rozliczeniu na przykład kosztów związanych z:

 • koniecznością wymiany zużytych uszczelek,
 • ze zmatowieniem elementów błyszczących, np. baterii,
 • z zżółknięciem fug,
 • z wyblaknięciem, poszarzeniem czy pożółknięciem farb na ścianie, czy tapicerki,
 • z samoistnymi pęknięciami na ścianach czy suficie.

Jakie szkody może wymieniać oświadczenie o potrąceniu kaucji najmu? Będą to przede wszystkim uszkodzenia typu:

 • głęboko zarysowane meble,
 • zalane jedzeniem ściany,
 • ściany pomalowane kredkami, flamastrami,
 • lodówka zepsuta na skutek braku rozmrażania lub umieszczania w niej gorących rzeczy,
 • rozbicie lub zarysowanie luster czy szyb,
 • porysowanie, pocięcie blatów kuchennych,
 • zniszczenie paneli, wykładzin przez przesuwanie mebli lub fleki butów,
 • wyszczerbienie płytek w wyniku upadku ciężkiego przedmiotu,
 • brak możliwości doczyszczenia piekarnika na skutek nieregularnego mycia jego wnętrza.

Potrącenia kaucji można dokonać dopiero po zakończeniu najmu

wazneWynajmujący powinien pamiętać, że dozwolone jest jedynie dokonanie potrącenia z kaucji po zakończeniu najmu – nie można rozliczać tej kwoty w trakcie trwania umowy.

Przepisy mówią bowiem jasno, że kaucja podlega zwrotowi lub rozliczeniu po zakończeniu stosunku najmu, a dokładniej po opróżnieniu mieszkania przez lokatora.

Właściciel mieszkania ma jeden miesiąc na dokonanie stosownych rozliczeń lub pełny zwrot wpłaconych przez najemcę środków.

Jak sporządzić oświadczenie o potrąceniu kaucji najmu?

waznePodczas rozliczania kaucji wpłaconej przez najemcę po zakończeniu stosunku najmu lokalu, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia o potrąceniu kaucji najmu, który pomoże uwzględnić w dokumencie wszelkie niezbędne informacje. Dokument powinien zawierać podstawowe informacje, w tym:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane stron, czyli wynajmującego i najemcy,
 • wskazanie umowy najmu,
 • określenie kwoty kaucji,
 • wyliczenie potrąceń wraz z uzasadnieniem,
 • kwotę podlegającą zwrotowi (pozostałą po potrąceniach).

Tak naprawdę najważniejszym elementem takiego pisma jest wskazanie i uzasadnienie dokonanych potrąceń. Warto również każde takie potrącenie podeprzeć odpowiednim dowodem, np. zaległym rachunkiem za media czy fragmentem sporządzonego protokołu zdawczo-odbiorczego.

Podsumowanie

 • Kaucja ma za zadanie zabezpieczyć należności z tytułu umowy najmu lokalu.
 • Zawarcie umowy najmu z najemcą może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej w żądanej wysokości.
 • Wynajmujący może podnieść zarzut potrącenia wierzytelności z tytułu naprawienia szkody powstałej z niewłaściwego użytkowania lokalu mieszkalnego.
 • Najemca, wnosząc o zwrot kaucji za mieszkanie, musi uwzględnić sumę, którą wynajmujący wcześniej potrącił (właściciel nieruchomości na zwrot kaucji za lokal ma miesiąc czasu – wynika to wprost z ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego).
 • Umowa najmu mieszkania powinna jasno określać nie tylko wysokość kaucji za lokal, ale też i termin zwrotu kaucji.
 • Roszczenie o zwrot kaucji za mieszkanie staje się wymagalne wraz z upływem 30 dni od opróżnienia lokalu przez najemcę (art. 6 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów).
 • Tylko wynajmujący może wystosować żądanie zwrotu kosztów przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze