Pokwitowanie wpłaty kaucji za lokal WZÓR [PDF + DOC]

Jak napisać pokwitowanie wpłaty kaucji za lokal czy mieszkanie? aby ułatwić Ci napisanie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pokwitowania, który pobierzesz w poniższym artykule.

W treści większości umów najmu lokalu znajdują się postanowienia, dotyczące konieczności wpłaty kaucji, która stanowi zabezpieczenie pokrycia należności z tytułu najmu mieszkania.

Zaliczka tego typu może zostać wykorzystana między innymi w przypadku nieopłacenia czynszu czy poniesienia kosztów napraw, za które odpowiada najemca.

Wprowadzenie

Warto wiedzieć, że maksymalna wysokość kaucji, podobnie jak termin jej zwrotu są regulowane prawnie. W interesie obu stron umowy najmu jest więc sporządzenie dokumentu określanego jako pokwitowanie wpłaty kaucji za lokal. Jak go przygotować i co należy o nim wiedzieć? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pokwitowania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Pokwitowanie wpłaty kaucji za lokal wzór

pokwitowanie-wplaty-kaucji-za-lokal-wzor-doc-pdf

Pokwitowanie wpłaty kaucji za lokal wzór

Czym charakteryzuje się kaucja za lokal?

ważneKaucją za lokal nazywamy pewną sumę pieniędzy, wpłaconą przez najemcę na rzecz wynajmującego. Kwota ta stanowi gwarancję prawidłowego użytkowania danego lokalu i stosowania się najemcy mieszkania do postanowień zawartych w umowie najmu.

Rolą kaucji jest umożliwienie właścicielowi lokalu szybkiego pokrycia szkód, które powstaną na skutek zaniechania najemcy lub w wyniku niezgodnego z ustawą, lub umową najmu działania. Kwota może więc zostać zwrócona w pełni (jeśli najemca wywiązuje się z postanowień umowy) lub w części, jeżeli wynajmujący dokona potrąceń na rzecz zaległego czynszu, innych opłat lub kosztów napraw.

Kaucja za lokal nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za wynajmowane mieszkanie. Jej wysokość wylicza się według stawki, która obowiązuje w dniu podpisania umowy najmu. Termin zwrotu kaucji za mieszkanie wynosi natomiast 30 dni od dnia opuszczenia mieszkania. Na wypadek ewentualnych nieporozumień warto sporządzić oświadczenie o wpłacie kaucji, które stanowi potwierdzenie wpłaty kaucji za mieszkanie.

Natomiast w przypadku braku zwrotu kaucji, najemca może wystosować do wynajmującego Pismo o zwrot kaucji za wynajem mieszkania.

Jak napisać pokwitowanie wpłaty kaucji za lokal?

ważnePokwitowanie wpłaty kaucji za lokal stanowi jednocześnie potwierdzenie wpłaty kaucji i potwierdzenie odbioru kaucji. Jest zatem zabezpieczeniem interesów najemcy i wynajmującego mieszkanie, wobec czego na dokumencie muszą znaleźć się przede wszystkim dane osobowe obu stron umowy najmu.

Poza tym pokwitowanie powinno określać wysokość wpłaconej kwoty oraz datę i miejsce dokonania transakcji. Aby dokument był ważny, należy opatrzyć go także podpisami obu stron. Zachęcam Cię do pobrania gotowego wzoru pokwitowania, który przygotowaliśmy.

 

Czemu służy kaucja za lokal?

ważneKaucja za lokal to nierzadko warunek podpisania umowy najmu. Zaliczka tego typu zabezpiecza bowiem interes właściciela mieszkania, który może wykorzystać ją na przykład w celu pokrycia:

  • niezapłaconego przez najemcę czynszu, bądź innych opłat (za wodę, energię elektryczną, gaz, ciepło, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości ciekłych i wywóz odpadów),
  • opłat za bezumowne korzystanie z lokalu,
  • należności z tytułu wykonania przez wynajmującego lokal robót, które obciążają najemcę,
  • należności z tytułu zużycia elementów wyposażenia, których naprawą lub wymianą obciążony jest najemca,
  • odszkodowań za stwierdzone lub oszacowane straty, za które odpowiedzialny jest najemca,
  • odsetki i uboczne należności związane z wyżej wymienionymi czynnościami.

Kiedy najlepiej sporządzić pokwitowanie kaucji za lokal?

ważnePokwitowanie kaucji za lokal to dokument, który potwierdza przyjęcie pieniędzy przez wynajmującego i wpłacenie ich przez najemcę. Oświadczenie tego typu najlepiej sporządzić więc w dniu podpisywania umowy najmu, bądź w chwili faktycznej wpłaty tej kwoty. Pisemne potwierdzenie odbioru kaucji to ważny dowód na wypadek ewentualnych nieporozumień pomiędzy obiema stronami najmu.

Pokwitowanie kaucji za lokal zabezpiecza przede wszystkim najemcę, który dzięki takiemu dokumentowi może ubiegać się o pełny lub częściowy zwrot środków w sytuacji, kiedy wynajmujący zaprzecza otrzymaniu jakichkolwiek pieniędzy.

Z kolei właściciela lokalu potwierdzenie wpłaty kaucji chroni przed żądaniem zwrotu kwoty wyższej niż wpłacona. W interesie wynajmującego jest zatem sporządzenie dodatkowego dokumentu, czyli potwierdzenia zwrotu kaucji w dniu jej wypłacenia.

Właściciel lokalu powinien wiedzieć również, że nie ma obowiązku rozliczania takiej zaliczki w ramach opłacenia czynszu za ostatni miesiąc. Chociaż najemcy często zakładają, że kaucja wpłacana jest z takim właśnie przeznaczeniem.

 

Masz jakieś pytanie związane z kaucją za mieszkanie czy lokal? zadaj je w wątku na forum: Pokwitowanie wpłaty kaucji za lokal WZÓR

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze