Umowa najmu miejsca parkingowego WZÓR

Jak napisać umowę najmu miejsca parkingowego? Indywidualne miejsce parkingowe to z pewnością ogromna wygoda dla właściciela auta, ale jednocześnie też całkiem duży wydatek. Rozwiązaniem może okazać się wynajem takiego miejsca. Jak zatem wynająć miejsce parkingowe i jak sporządzić umowę najmu?

Wstęp

umowa-najmu-miejsca-parkingowego-wzor-pdf-docAby umowa najmu spełniała wszystkie formalne wymagania, powinna zawierać w swojej treści kilka niezbędnych informacji i elementów, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy najmu, który pobierzesz poniżej:

Umowa najmu miejsca parkingowego wzór

umowa-najmu-miejsca-parkingowego-wzor-pdf-doc

Umowa najmu miejsca parkingowego wzór

Jak wynająć miejsce postojowe?

Wynajem miejsca parkingowego lub postojowego wygląda podobnie do wynajmu lokalu mieszkalnego. Nie każdy ma jednak prawo wynająć swoje miejsce postojowe. Istnieją bowiem dwa sposoby korzystania z takich miejsc:

 1. Pierwszy sposób polega na wykupieniu praw do swobodnego korzystania z miejsca postojowego/parkingowego na takiej samej zasadzie, jak w przypadku korzystania z mieszkania należącego do spółdzielni czy dewelopera – taki sposób korzystania z wyznaczonego miejsca pozwala je wynająć lub odsprzedać. 
 2. Drugi sposób polega na zakupieniu prawa do korzystania z miejsca postojowego/parkingowego przez osobę, która je kupiła. Jest to zazwyczaj równoznaczne z brakiem możliwości wynajęcia takiego miejsca innej osobie.

 

Jak napisać umowę o wynajem miejsca postojowego?

Wynajem miejsca postojowego lub parkingowego nie wymaga zawierania pisemnej umowy. Strony mogą „dogadać się” między sobą i ustalić warunki wynajmu. W praktyce zawsze warto jednak zabezpieczyć swój interes poprzez sporządzenie umowy w formie pisemnej.

Jeśli bowiem na linii wynajmujący-najemca dojdzie do niezgodności, dokument będzie źródłem ustaleń, do których można odnieść się w spornej sytuacji. 

Co powinna zawierać umowa najmu miejsca parkingowego? Dokument musi określać najważniejsze ustalenia w sprawie wynajmu oraz dane osobowe stron. Sporządzenie umowy wymaga zatem uzupełnienia takich informacji, jak:

 • dane osobowe stron umowy,
 • dane określające przedmiot umowy,
 • ustalenia dotyczące opłat za wynajem i pozostałych opłat związanych z utrzymaniem przedmiotu najmu,
 • określenie terminu obowiązywania umowy.

Wypełniona i wydrukowana umowa najmu miejsca postojowego PDF powinna zostać również podpisana przez obie strony transakcji. 

Wzór umowy najmu miejsca postojowego ułatwia uwzględnienie w dokumencie wszystkich niezbędnych danych, dotyczących stron i przedmiotu umowy. Podpowiada zatem, iż konieczne jest ujęcie w piśmie:

 • daty i miejsca zawarcia umowy,
 • danych osobowych stron: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, 
 • danych miejsca postojowego: numer miejsca, adres lokalizacji.

W umowie powinno znaleźć się także oświadczenie wynajmującego, w którym informuje on o tym, że jest właścicielem danego miejsca postojowego. Istotna jest również adnotacja mówiąca o tym, że wynajmujący przedstawił dowód własności miejsca postojowego, a najemca się z nim zapoznał i zaznajomił się ze stanem prawnym przedmiotu najmu.

Wypełniając wzór umowy najmu miejsca parkingowego, poza kosztami wynajmu warto ująć w kontrakcie również sposób i terminy płatności oraz dodatkowe warunki użytkowania miejsca parkingowego, jeśli strony takowe ustaliły. 

 

Umowa najmu miejsca postojowego a podnajem

Zdarzają się sytuacje, w których najemca miejsca postojowego decyduje się podnająć to miejsce osobom trzecim. Z tego względu w interesie wynajmującego jest zawarcie w umowie zasad użytkowania miejsca postojowego. 

W kontakcie warto odnieść się do możliwości podnajmowania wynajętego miejsca osobom trzecim. Jeśli wynajmujący nie chce, aby takie zachowania miały miejsce, powinien zawrzeć stosowną klauzulę w treści dokumentu.

Wbrew pozorom, podobny zapis jest korzystny także dla najemcy.

Jeśli w umowie znajdzie się klauzula zakazująca podnajmowania miejsca postojowego osobom trzecim, najemca nie musi martwić się, że ktoś inny będzie zajmował wynajmowane przez niego miejsce w trakcie trwania okresu najmu. 

Jak rozliczyć wynajem miejsca postojowego?

Wynajem miejsca postojowego/parkingowego zewnętrznego czy w garażu podziemnym – jest podobny do wynajmu mieszkania nie tylko ze względu na charakter zawieranej między stronami umowy, ale także ze względu na powstający w takiej chwili obowiązek podatkowy.

Jeśli właściciel miejsca postojowego udostępnia je odpłatnie innej osobie, czyli czerpie z tego tytułu korzyści, musi odprowadzić podatek dochodowy. 

Istnieją dwa sposoby rozliczenia wynagrodzenia z tytułu wynajmu miejsca postojowego. Podatnik może wybrać, czy opłaci:

 • podatek w formie ryczałtu,
 • podatek według skali podatkowej. 

Ryczałt to podatek w wysokości 8,5%, liczony od przychodu, a nie od dochodu (nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodu). Jeśli podatnik chce wybrać taką formę opodatkowania, musi poinformować o tym naczelnika urzędu skarbowego.

Odpowiednie zawiadomienie należy złożyć do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskało się pierwszy przychód. Taka forma opodatkowania jest korzystniejsza, jeśli właściciel nie ponosi wysokich kosztów związanych z utrzymaniem miejsca postojowego, które mógłby potraktować jako koszty uzyskania przychodu.

Opodatkowanie dochodu według skali podatkowej to koszt 18 lub 32% (zasady ogólne). Jest on formą opodatkowania narzuconą „z urzędu”, dlatego nie wymaga powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego.

Będzie to rozwiązanie korzystniejsze dla właściciela miejsca postojowego, który mierzy się z wysokimi kosztami uzyskania przychodu. Przykładowo: kupił miejsce postojowe na kredyt, modernizuje je lub remontuje. 

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze