Umowa najmu z Ukraińcem – WZÓR dwujęzyczny

Jak napisać umowę najmu mieszkania z Ukraińcem? Pod względem formalnym, umowa najmu z obywatelem Polski a cudzoziemcem nie różni się, jednak w tym drugim przypadku bardzo ważne jest zweryfikowanie tożsamości osoby, której chcemy wynająć nieruchomość. Warto wcześniej sprawdzić jej paszport i kartę pobytu, o ile takowa została wydana. Istotne może okazać się także uzyskanie informacji na temat planowanego okresu pobytu Ukraińca w naszym kraju.

Wstęp

umowa-najmu-z-ukraincem-wzor-pdf-docDecydując się jednak na umowę najmu mieszkania z obcokrajowcem, np. Ukraińcem, warto zdecydować się na najem okazjonalny, ponieważ jest to bardzo bezpieczna dla właściciela mieszkania forma umowy. Zatem, aby ułatwić Ci wynajem mieszkania obcokrajowcom, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy najmu okazjonalnego w dwóch językach, który pobierzesz poniżej:

Umowa najmu z Ukraińcem wzór

W jakim języku zawiera się umowę z obcokrajowcem?

Umowa najmu z obcokrajowcem powinna być zrozumiała dla obydwu stron. Uniwersalnym sposobem jest zawarcie jej w dwóch językach – po polsku i po angielsku lub po polsku i po ukraińsku. Nie jest to jednak wymóg prawny.

Istotne jest tak naprawdę, aby najemca dokładnie rozumiał treść umowy i akceptował ją. Z Ukraińcem można zawrzeć więc umowę jedynie w języku polskim, dołączając do niej adnotację o zrozumieniu treści dokumentu.

Najlepsze rozwiązanie to jednak umowa najmu mieszkania dwujęzyczna, czyli sporządzona w wersji polskiej i w języku ojczystym najemcy.

Jaką umowę zawrzeć z Ukraińcem?

Wielu wynajmujących zastanawia się, jaką formę powinna przyjmować umowa najmu z osobą z Ukrainy. Aby wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie, warto sięgnąć do przepisów Prawa lokatorskiego.

Umowa najmu okazjonalnego jest korzystna ze względu na tytuł egzekucyjny, czyli oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego – jest to rodzaj umowy, w której nie obowiązuje ustawa o ochronie praw lokatorów.

Jeśli najemca nie będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków, wynajmujący będzie w stanie od razu wypowiedzieć mu umowę i zmusić go do opuszczenia mieszkania.

W umowie najmu okazjonalnego trzeba wskazać jednak zastępcze miejsce zamieszkania najemcy na wypadek eksmisji, a dla obcokrajowca może okazać się to bardzo kłopotliwe.

Uwaga: Specustawa ukraińska wyłączyła w wypadku uchodźcy z Ukrainy obowiązek wskazania przez niego innego lokalu, do którego mogłaby zostać wykonana potencjalna eksmisja (art. 69 specustawy). Nie wiadomo jednak, jak długo przepis ten będzie obowiązywał.

Ze względu na mniejszą ilość formalności, bardziej popularna jest zwykła umowa najmu z obcokrajowcem. Chociaż nie jest to wymagane prawnie, warto zawierać ją w formie pisemnej dla celów dowodowych.

Należy pamiętać, że czas trwania umowy najmu nie powinien przekraczać okresu pozwolenia na pobyt obcokrajowca w Polsce.

Właściciel nieruchomości ma więc pełne prawo zażądać od przyszłego najemcy zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych zarobków jeszcze przed podpisaniem umowy o najem.

Zamiast umowy najmu, umowa użyczenia

Osoby chcące pomóc uchodźcom z Ukrainy, zamiast wynajmować im mieszkanie, mogą bezpłatnie je użyczyć. Użyczenie od najmu różni się właśnie bezpłatnością – użyczenie polega na bezpłatnym używaniu rzeczy przez korzystającego.

Podczas gdy najem jest zawierany na czas określony lub nieokreślony i może zostać rozwiązany na warunkach oraz w terminach określonych w ustawie, lub w umowie, to użyczenie kończy się również wtedy, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie.

W przypadku nieodpłatnej umowy użyczenia zawartej z cudzoziemcem również warto sporządzić ją na piśmie. Pozwoli to dokładnie określić konkretne postanowienia umowy. Umowa użyczenia mieszkania Ukraińcowi powinna zawierać takie elementy jak:

 • oznaczenie stron,
 • oznaczenie przedmiotu umowy,
 • okres trwania umowy (określony, nieokreślony),
 • możliwość, przyczyny i okresy wypowiedzenia.

Bardzo ważnym elementem umowy użyczenia jest też zastrzeżenie zakazu przekazywania przedmiotu umowy osobom trzecim oraz szczegółowe opisanie kosztów związanych z utrzymaniem użyczonego lokalu. Chodzi o wszelkie koszty eksploatacyjne i opłaty za media, czyli gaz, energię elektryczną czy wodę.

Co ważne: zgodnie z prawem, jeśli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu lokal z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy użyczenia, to wynajmujący może zażądać zwrotu lokalu zajmowanego przez Ukraińca.

Jak sporządzić umowę najmu z Ukraińcem?

Jak zostało wspomniane, umowa najmu dla Ukraińców na okres najmu krótszy niż jeden rok, nie musi przyjmować formy pisemnej. Zawsze bezpieczniej jest jednak zawrzeć ustalenia najmu na piśmie.

W oparciu o przygotowany przez nas wzór umowy najmu z Ukraińcem można sporządzić dokument, który dobrze chroni interesy stron.

Umowa powinna zawierać:

 • datę i miejsce zawarcia,
 • oznaczenie stron umowy,
 • oznaczenie przedmiotu umowy, czyli opis lokalu, jego adres, stan prawny, wyposażenia mieszkania, jego powierzchnia,
 • wysokość czynszu i innych opłat,
 • terminy i sposoby płatności,
 • warunki wypowiedzenia umowy,
 • prawa i obowiązki stron umowy,
 • podpisy stron.

Bardzo istotne jest zawarcie umowy z Ukraińcem na czas określony. W obecnej sytuacji zgodnie z Ustawą z dnia 9 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Ukraińcy mogą legalnie przebywać w Polsce przez okres 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 roku.

Umowę najmu okazjonalnego najbezpieczniej jest zawrzeć zatem na czas określony z uwzględnieniem określonych ustawą terminów.

Ważne jest także ustalenie, jak wiele osób będzie mieszkać w lokalu, który oficjalnie wynajmowany jest tylko jednej osobie. Właściciel powinien przy podpisywaniu umowy określić z najemcą liczbę osób, które mogą zamieszkiwać z nim w mieszkaniu.

Prawa i obowiązki stron najmu

Umowa najmu mieszkania dla Ukraińców nie różni się znacząco od umowy najmu okazjonalnego zawieranej z rodakiem, dlatego zawierając ją:

 • wynajmujący zobowiązuje się oddać mieszkanie do używania najemcy,
 • najemca zobowiązuje się opłacać terminowo ustalony czynsz za najem mieszkania.

Najemcę obowiązują prawa i obowiązki zgodne z polskim prawem, co oznacza, że podlega on ochronie lokatorów zgodnie z Ustawą o ochronie praw lokatorów.

Do obowiązków najemcy należy między innymi:

 • używanie najętego lokalu w sposób w określony w umowie,
 • stosowanie się do porządku domowego,
 • utrzymywanie wynajętego lokalu w takim stanie, w jakim został mu wydany.

Właściciel lokalu ma zaś obowiązek między innymi:

 • zapewnić najemcy sprawnie działające instalacje i urządzenia (korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła czy energii elektrycznej)
 • dokonywać na swój koszt napraw i wymiany wewnętrznych instalacji.

Gotowy do wypełnienia wzór umowy najmu mieszkania dla Ukraińców uwzględnia podstawowe prawa i obowiązki stron. Można ująć w nim również kwestie związane z kaucją, która pozwoli wynajmującemu zabezpieczyć się przed nieuczciwym najemcą.

Kaucja ta może stanowić nawet 12-krotność wysokości czynszu za mieszkanie. Podlega jednak zwrotowi lub rozliczeniu po zakończeniu stosunku najmu.

Podsumowanie

Wynajem mieszkania obcokrajowcowi nie jest rzeczą prostą i należy w takim przypadku zwrócić uwagę na kilka kwestii. Szczególnie że obecnie obowiązująca specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy mówi, że w przypadku zawierania umów najmu okazjonalnego wynajmujący podczas wynajmu mieszkania nie ma prawa żądać od osoby z Ukrainy wskazania innego lokalu, w którym najemca zamieszka jeśli dojdzie do obowiązku opróżnienia i wydania lokalu, który najemca wynajmował na podstawie zawartej umowy najmu okazjonalnego.

Zniesienie wymogu wskazania przez najemcę innego lokalu wynika z tego, że uchodźca nie ma na terenie naszego kraju ani rodziny, ani znajomych, którzy mogliby go przyjąć w przypadku obowiązku opróżnienia i wydania lokalu zajmowanego.

*w normalnych warunkach opróżnienie lokalu mieszkalnego przy najmie okazjonalnym rozpoczyna procedurę eksmisji z mieszkania, jeśli najemca pomimo rozwiązania umowy najmu nie chce opuścić nieruchomości.

Jeśli natomiast chodzi o wypowiedzenie umowy okazjonalnego, to z pewnością warto przeczytać ten artykuł: Jak wypowiedzieć umowę najmu okazjonalnego i poznać zasady panujące w tego rodzaju umowach o najem.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze