Aneks do umowy dzierżawy gruntów rolnych wzór doc

Forum prawneKategoria: Wzór pismaAneks do umowy dzierżawy gruntów rolnych wzór doc
AvatarEryk zapytał 1 miesiąc temu

Jak napisać aneks do umowy dzierżawy gruntów rolnych? wydzierżawiam grunty od 6 lat, uzgodniłem z dzierżawcą nowy czynsz, który jest większy od tego, który widnieje w umowie dzierżawy. Dzierżawca chce podpisać nową umowę dzierżawy, albo zrobić aneks do aktualnej umowy dzierżawy, jak sporządzić taki aneks?

9 odpowiedzi
Grzegorz SzwacińskiGrzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 1 miesiąc temu

Większość umów dzierżawy posiada zapis, że zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z tego względu aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego, powinien być sporządzony na piśmie.

Warto wiedzieć, że jeśli umowa dzierżawy gruntu sporządzona została w formie aktu notarialnego, to w tej samej formie należy sporządzić aneks do tej umowy. Jeśli jednak była to zwykła umowa dzierżawy spisana na papierze, to nie trzeba fatygować się do notariusza, by sporządzić aneks, wystarczy wtedy pobrać gotowy wzór aneksu, który zamieszczam poniżej:

Aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego

aneks-do-umowy-dzierzawy-gruntow-rolnych-wzor-doc-pdf
Aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego wzór doc pdf

Co można zmienić aneksem do umowy? zmiany mogą być następujące:

 • dodawanie nowych postanowień (zapisów),
 • usuwanie postanowień,
 • zmiana postanowień umowy, czyli np. wysokości czynszu.

Podsumowując: sporządzając aneks do umowy dzierżawy gruntu, można zmienić dosłownie wszystko, wartość przedmiotu umowy, usunąć zapis, dodać nowy zapis, wydłużyć lub skrócić czas dzierżawy, itd.

O czym warto pamiętać, sporządzając aneksu do umowy dzierżawy gruntu?

 • właściwe i dokładne wskazanie umowy, której aneks dotyczy,
 • określenie wszystkich stron umowy,
 • określenie przedmiotu umowy dzierżawy i zapisów, które podlegają zmianie,
 • podanie daty, w której aneks wchodzi w życie,
 • własnoręczne i czytelne podpisanie się wydzierżawiającego i dzierżawcy.

co-to-jest-aneks-do-umowy-dzierzawy

Warto przeczytać:

AvatarEryk odpowiedział 1 miesiąc temu

Dziękuję za wzór pisma, właśnie pobrałem. Pozdrawiam!

AvatarBłażej odpowiedział 1 miesiąc temu

Chcę podpisać z dzierżawcą aneks do umowy dzierżawy ziemi, do tej pory wydzierżawiałem 9 hektarów, rolnik chce zwiększyć areał i wydzierżawić kolejne kilka hektarów, nie chcemy zmieniać nic w umowie dzierżawy, chcemy tylko sporządzić aneks do istniejącej umowy, czy muszę o czymś szczególnym pamiętać, sporządzając taki aneks?

Czy wystarczy oprócz wiadomych danych, zmienić zapis o wielkości wydzierżawianego gruntu? czy aneks gdzieś muszę zgłaszać? proszę o podpowiedź – dziękuję z góry! PS. czy mogę prosić o przykładowy druk aneksu do umowy dzierżawy gruntu rolnego?

Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 miesiąc temu

Witam serdecznie,

przygotowanie aneksu do umowy dzierżawy gruntów rolnych nie powinno przynieść Panom żadnych problemów. Jeśli zmiany w umowie głównej mają obejmować jedynie wielkość dzierżawionego areału, to treść aneksu powinna ograniczyć się właśnie do tego zapisu.

Oprócz zapisu, że:

“Strony umowy z dnia …. ustalają, że od dnia … (data zawarcia aneksu) przedmiotem umowy dzierżawy będą również grunty o powierzchni …. składające się z działek o numerach ewidencyjnych ….. “

w treści aneksu znaleźć się powinny:

 • klauzula: “Pozostałe zapisy umowy głównej pozostają bez zmian”
 • dane stron – imię, nazwisko, adres, numer PESEL dzierżawcy oraz wydzierżawiającego grunty
 • datę zawarcia aneksu
 • własnoręczne podpisy stron.

Aneks do umowy dzierżawy, powinien zostać sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Natomiast jeśli chodzi o zgłoszenie aneksu do umowy dzierżawy, to należy powiadomić te same organy, co przy zawarciu umowy głównej. Będzie to oczywiście Starostwo Powiatowe – Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków oraz KRUS.

AvatarIbero odpowiedział 1 tydzień temu

Właśnie szukałem jak napisać aneks do umowy dzierżawy gruntu (bo potrzebuję na już), ale widzę, że ktoś też szukał i jest nawet wzór pisma do pobrania. Problem jest taki, że jako właściciel gruntu rolnego mam podaną w umowie dzierżawy złą powierzchnię gruntów.

Są to 2 różne pola, każde pole miało mieć niby po 10,5 ha, jak się właśnie okazało, pola są nierówne i różnią się o kilka jednostek po przecinku.

Wydzierżawiającego powiadomiłem o tym fakcie i koniecznie nalega na sporządzenie aneksu do umowy dzierżawy, bo bierze dotacje i podał pierwotne wymiary do Agencji.

Grzegorz SzwacińskiGrzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 1 tydzień temu

Nasz druk aneksu sprawdzi się i w Twoim przypadku, zachęcam więc do jego pobrania.

Grzegorz SzwacińskiGrzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 1 tydzień temu

wskazowka

AvatarAneta M. odpowiedział 2 dni temu

Jak napisać aneks do umowy dzierżawy? Kilka lat temu spisałem umowę z Panem X na dzierżawę pola rolnego. Teraz pole zostało podzielone, gdyż pewną część chce ode mnie kupić sąsiad. Jak ma wyglądać aneks do umowy dzierżawy, aby wykluczyć z dzierżawy numer działki, który chce ode mnie kupić sąsiad? Oczywiście dzierżawca zgadza się na spisanie takiego aneksu.

Grzegorz SzwacińskiGrzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 dni temu

Witaj Aneta!

jest to dość prosty do sporządzenia aneks i widzę, że pobrałaś już wzór aneksu do umowy dzierżawy.

Jeśli więc obie strony, czyli Ty (dzierżawca) oraz wydzierżawiający grunt rolne zgadzacie się na zmianę areału, to nic nie stoi na przeszkodzie, by sporządzić aneks, który obejmować będzie wyłącznie wielkość wydzierżawianego areału.

W §1. wskazujesz datę sporządzenia umowy dzierżawy.

następnie odnosisz się do punktu lub fragmentu w umowie dzierżawy, który mówi o wielkości pola, bądź ilości działek i dodajesz, że:

Strony umowy z dnia ……………. ustalają, że od dnia …………….. (zwykle jest to data zawarcia aneksu) przedmiotem umowy dzierżawy będą grunty o mniejszej powierzchni i będzie to łącznie  …………….. składające się z działek o numerach ewidencyjnych ………………

Punktu §2 i §3 pobranego wzoru nie zmieniasz.

Twoja odpowiedź