Aneks do umowy dzierżawy gruntów rolnych wzór doc

Kategoria: Wzór pismaAneks do umowy dzierżawy gruntów rolnych wzór doc
Eryk zapytał 9 miesięcy temu

Jak napisać aneks do umowy dzierżawy gruntów rolnych? wydzierżawiam grunty od 6 lat, uzgodniłem z dzierżawcą nowy czynsz, który jest większy od tego, który widnieje w umowie dzierżawy. Dzierżawca chce podpisać nową umowę dzierżawy, albo zrobić aneks do aktualnej umowy dzierżawy, jak sporządzić taki aneks?

10 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Większość umów dzierżawy posiada zapis, że zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z tego względu aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego, powinien być sporządzony na piśmie.

Warto wiedzieć, że jeśli umowa dzierżawy gruntu sporządzona została w formie aktu notarialnego, to w tej samej formie należy sporządzić aneks do tej umowy.

Jeśli jednak była to zwykła umowa dzierżawy spisana na papierze, to nie trzeba fatygować się do notariusza, by sporządzić aneks do umowy dzierżawy, wystarczy wtedy pobrać gotowy wzór aneksu, który zamieszczam poniżej:

Aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego

Co można zmienić aneksem do umowy? zmiany mogą być następujące:

 • dodawanie nowych postanowień (zapisów),
 • usuwanie postanowień,
 • zmiana postanowień umowy, czyli np. wysokości czynszu.

Podsumowując: sporządzając aneks do umowy dzierżawy gruntu, można zmienić dosłownie wszystko, wartość przedmiotu umowy, usunąć zapis, dodać nowy zapis, wydłużyć lub skrócić czas dzierżawy, itd.

O czym warto pamiętać, sporządzając aneksu do umowy dzierżawy gruntu?

 • właściwe i dokładne wskazanie umowy, której aneks dotyczy,
 • określenie wszystkich stron umowy,
 • określenie przedmiotu umowy dzierżawy i zapisów, które podlegają zmianie,
 • podanie daty, w której aneks wchodzi w życie,
 • własnoręczne i czytelne podpisanie się wydzierżawiającego i dzierżawcy.

co-to-jest-aneks-do-umowy-dzierzawy

Podstawa prawna:

Art. 693. Kodeksu cywilnego

Istota umowy dzierżawy

§ 1.Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

§ 2.Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.

Na koniec dodam jeszcze tylko, że w aneksie jako jeden z paragrafów, powinien znaleźć się następujący zapis:

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian

Warto przeczytać:

Eryk odpowiedział 9 miesięcy temu

Dziękuję za wzór pisma, właśnie pobrałem. Pozdrawiam!

Błażej odpowiedział 9 miesięcy temu

Chcę podpisać z dzierżawcą aneks do umowy dzierżawy ziemi, do tej pory wydzierżawiałem 9 hektarów, rolnik chce zwiększyć areał i wydzierżawić kolejne kilka hektarów, nie chcemy zmieniać nic w umowie dzierżawy, chcemy tylko sporządzić aneks do istniejącej umowy, czy muszę o czymś szczególnym pamiętać, sporządzając taki aneks?

Czy wystarczy oprócz wiadomych danych, zmienić zapis o wielkości wydzierżawianego gruntu? czy aneks gdzieś muszę zgłaszać? proszę o podpowiedź – dziękuję z góry! PS. czy mogę prosić o przykładowy druk aneksu do umowy dzierżawy gruntu rolnego?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Witam serdecznie,

przygotowanie aneksu do umowy dzierżawy gruntów rolnych nie powinno przynieść Panom żadnych problemów. Jeśli zmiany w umowie głównej mają obejmować jedynie wielkość dzierżawionego areału, to treść aneksu powinna ograniczyć się właśnie do tego zapisu.

Oprócz zapisu, że:

“Strony umowy z dnia …. ustalają, że od dnia … (data zawarcia aneksu) przedmiotem umowy dzierżawy będą również grunty o powierzchni …. składające się z działek o numerach ewidencyjnych ….. “

w treści aneksu znaleźć się powinny:

 • klauzula: “Pozostałe zapisy umowy głównej pozostają bez zmian”
 • dane stron – imię, nazwisko, adres, numer PESEL dzierżawcy oraz wydzierżawiającego grunty
 • datę zawarcia aneksu
 • własnoręczne podpisy stron.

Aneks do umowy dzierżawy, powinien zostać sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Natomiast jeśli chodzi o zgłoszenie aneksu do umowy dzierżawy, to należy powiadomić te same organy, co przy zawarciu umowy głównej. Będzie to oczywiście Starostwo Powiatowe – Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków oraz KRUS.

Ibero odpowiedział 8 miesięcy temu

Właśnie szukałem jak napisać aneks do umowy dzierżawy gruntu (bo potrzebuję na już), ale widzę, że ktoś też szukał i jest nawet wzór pisma do pobrania. Problem jest taki, że jako właściciel gruntu rolnego mam podaną w umowie dzierżawy złą powierzchnię gruntów.

Są to 2 różne pola, każde pole miało mieć niby po 10,5 ha, jak się właśnie okazało, pola są nierówne i różnią się o kilka jednostek po przecinku.

Wydzierżawiającego powiadomiłem o tym fakcie i koniecznie nalega na sporządzenie aneksu do umowy dzierżawy, bo bierze dotacje i podał pierwotne wymiary do Agencji.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

Nasz druk aneksu sprawdzi się i w Twoim przypadku, zachęcam więc do jego pobrania.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

wskazowka

Aneta M. odpowiedział 8 miesięcy temu

Jak napisać aneks do umowy dzierżawy? Kilka lat temu spisałem umowę z Panem X na dzierżawę pola rolnego. Teraz pole zostało podzielone, gdyż pewną część chce ode mnie kupić sąsiad. Jak ma wyglądać aneks do umowy dzierżawy, aby wykluczyć z dzierżawy numer działki, który chce ode mnie kupić sąsiad? Oczywiście dzierżawca zgadza się na spisanie takiego aneksu.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

Witaj Aneta!

jest to dość prosty do sporządzenia aneks i widzę, że pobrałaś już wzór aneksu do umowy dzierżawy.

Jeśli więc obie strony, czyli Ty (dzierżawca) oraz wydzierżawiający grunt rolne zgadzacie się na zmianę areału, to nic nie stoi na przeszkodzie, by sporządzić aneks, który obejmować będzie wyłącznie wielkość wydzierżawianego areału.

W §1. wskazujesz datę sporządzenia umowy dzierżawy.

następnie odnosisz się do punktu lub fragmentu w umowie dzierżawy, który mówi o wielkości pola, bądź ilości działek i dodajesz, że:

Strony umowy z dnia ……………. ustalają, że od dnia …………….. (zwykle jest to data zawarcia aneksu) przedmiotem umowy dzierżawy będą grunty o mniejszej powierzchni i będzie to łącznie  …………….. składające się z działek o numerach ewidencyjnych ………………

Punktu §2 i §3 pobranego wzoru nie zmieniasz.

Janina Dopieralska odpowiedział 3 miesiące temu

Jeśli chodzi o zapis:

Na podstawie umowy dzierżawy zawartej przez strony niniejszej umowy w dniu…………. 

to wpisujemy tu datę podpisania pierwszej umowy na podstawie której doszło do dzierżawienia gruntu? czy datę ostatniego aneksu? aneksów było dwa.
mam jeszcze taki zapis w umowie, którą lata temu podpisaliśmy, czy jest on prawidłowy?

Poprzez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz w wysokości……….

Twoja odpowiedź