Jak napisać wypowiedzenie umowy dzierżawy gruntu WZÓR doc pdf

Forum prawneKategoria: Wzór pismaJak napisać wypowiedzenie umowy dzierżawy gruntu WZÓR doc pdf
Karol Z. zapytał 2 lata temu

Jak napisać wypowiedzenie umowy dzierżawy gruntu? wydzierżawiłem sąsiadowi ziemię, okazało się, że ten bez mojej wiedzy wydzierżawia ziemię (ziemia rolna) komuś innemu bez mojej wiedzy. Czy mogę wypowiedzieć dzierżawę ziemi rolnej w trybie natychmiastowym?

Umowę podpisaliśmy 2 lata temu na 10 lat, co zrobić w tej sytuacji? nie chcę, żeby ktoś obcy mi obrabiał moją ziemię bez mojej pisemnej zgody, proszę o pomoc! Jak napisać wypowiedzenie dzierżawy ziemi rolnej ze skutkiem natychmiastowym?

9 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

w pierwszej kolejności należy sięgnąć do zapisów umowy dzierżawy, której Pan jest stroną. Jeśli w jej treści nie znajduje się zapis, że wyraża Pan zgodę na tzw. poddzierżawę, to rzeczywiście dzierżawca nadużył swojego prawa, zawierając umowę poddzierżawy.

Powyższe wynika jednoznacznie z regulacji zawartej w art. 698 kc., zgodnie z którym:

1. Bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać.

2. W razie naruszenia powyższego obowiązku wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia.

W tym momencie więc najważniejszą kwestią będzie ustalenie, że dzierżawa działał bez Pana zgody. Jeśli okoliczność ta zostanie potwierdzona, może Pan ze skutkiem natychmiastowym, powołując się na zapis przytoczonego powyżej art. 698 kc. rozwiązać umowę dzierżawy.

Dodam jeszcze, że wypowiedzenie umowy dzierżawy zawartej w formie pisemnej powinno nastąpić również na piśmie. Powinien więc Pan przygotować odpowiednie pismo – wypowiedzenie umowy dzierżawy bez zachowania terminów wypowiedzenia, zaadresować je do dzierżawcy, powołać się na działanie niezgodne z przysługującym dzierżawcy prawem oraz regulacje wspomnianego przepisy, a następnie doręczyć je dzierżawcy za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym.

Aby ułatwić Ci zadanie, załączam sprawdzony wzór pisma:

Wypowiedzenie umowy dzierżawy gruntu wzór doc pdf

Wypowiedzenie-umowy-dzierzawy-gruntu-wzor-doc-pdf

Wypowiedzenie umowy dzierżawy gruntu wzór doc pdf

Koniecznie przeczytaj:

Karol Z. odpowiedział 2 lata temu

Pobrałem właśnie wzór rozwiązania umowy dzierżawy gruntu rolnego, mam nadzieję, że dzierżawca nie będzie mi robił żadnych problemów, bo to ewidentnie on “dał ciała”. Pismo dostarczę rolnikowi osobiście, mieszkamy po sąsiedzku. W piśmie podałem datę rozwiązania umowy na koniec miesiąca.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Od siebie mogę dodać jeszcze, że istnieje też kilka innych powodów, które umożliwiają  wypowiedzenie umowy dzierżawy gruntu rolnego przez wydzierżawiającego, oto one:

rozwiazanie-umowy-dzierzawy-gruntu-rolnego

Olek P. odpowiedział 2 lata temu

W takim razie możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy dzierżawy gruntu jeśli dzierżawca nie płaci na czas czynszu? Kilka lat już udostępniam ziemię rolną, odkąd pamiętam są problemy z płatnościami, nigdy nie szukałem nowego dzierżawcy, bo umowę mamy podpisaną na wiele lat.Gdybym mógł, rozwiązałbym umowę, czy w takim razie nie poniosę w związku z tym żadnych konsekwencji?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Jeśli zwłoka z zapłatą za czynsz pojawia się notorycznie, to jako wydzierżawiający masz prawo wypowiedzieć umowę dzierżawy, chyba że dzierżawca spóźnił się z czynszem przez okoliczności, na które nie miał wpływu (jednak zapis ten dotyczy raczej dzierżawców, którzy dopuścili się zwłoki tylko raz).

Jeśli w Twoim przypadku zwłoka w regulowaniu czynszu na przełomie tych kilku lat pojawiała się i pojawia na okrągło, to nic nie stoi Ci na przeszkodzie, by zakończyć dzierżawę gruntu rolnego. To samo tyczy się innych opłat, które dzierżawca zobowiązał się płacić, np. podatek.

Ifleszar odpowiedział 1 rok temu

Wypowiedzenie umowy dzierżawy w trybie natychmiastowym. Witam, wydzierżawiam działkę rolną. Z dzierżawcą mam podpisana umowę na czas określony, jednak pewna okoliczność zmusza mnie do wypowiedzenia tej umowy. Wstępnie jestem umówiony na rozwiązanie za porozumieniem stron. Jednak chciałbym zapytać o to czy, gdyby dzierżawca się rozmyślił, to czy mogę rozwiązać tę umowę w trybie natychmiastowym. Dodam, że w umowie jest zapis o tym, że dzierżawca płaci mi czynsz jak i podatek. Od kilku lat nie było wpłat zarówno czynszu jak i podatku. Pozdrawiam

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam serdecznie,

kwestię dzierżawy gruntów rolnych regulują przepisy kodeksu cywilnego oraz postanowienia umowne. Co do zasady dzierżawa zawarta na czas określony nie może być wypowiedziana przed upływem wskazanego w umowie terminu.

Niemniej strony umowy mogą swobodnie formułować łączący je stosunek prawny i określić przypadki rozwiązania umowy w tym również w trybie natychmiastowym.

Z uwagi na powyższe, doradzam na spokojnie zapoznać się z postanowieniami umowy traktującymi o konsekwencjach uchybienia płatności którejkolwiek z rat dzierżawnych. Jeśli takiej regulacji nie ma, a dzierżawca nie zechce rozwiązać umowy dzierżawy za porozumieniem stron ma Pan możliwość „wymuszenia” na nim rezygnacji z dzierżawy.

Może Pan wyjaśnić kontrahentowi, że nie uregulował zaległego czynszu, co pozwala Panu skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, a następnie do komornika.

Jeżeli będzie Pan asertywny i przedstawi swoje racje, to jestem przekonana, że dojdzie do zawarcia odpowiedniej ugody. Niemniej nie wykluczam, że umowa dzierżawy stawia Pana w pozycji dominującej i nie będzie Pan musiał wyciągać żadnych „asów z rękawa”.

Magda odpowiedział 12 miesięcy temu

Witam. Jeżeli chciałabym rozwiązać umowę dzierżawy gruntów rolnych, podpisaną na 6 lat, bo sytuacja się zmieniła i nie mogę wydzierżawić gruntów, czy jest szansa na wypowiedzenie umowy? Czy mogę od razu zerwać umowę dzierżawy bez konsekwencji? Czy jak się zmieni właściciela gruntów, czy ta umowa jest nadal ważna?

on odpowiedział 12 miesięcy temu

Ile kosztuje napisanie wymówienia dzierżawy gruntów rolnych? chciałbym wypowiedzieć dzierżawę gruntów rolnych dla sąsiada który w umowie ustnej z moim tatą 7 lat temu je zaczął dzierżawić, ile takie pismo kosztuje?

Twoja odpowiedź

19 + 6 =