Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu rolnego za porozumieniem stron wzór

Kategoria: Wzór pismaRozwiązanie umowy dzierżawy gruntu rolnego za porozumieniem stron wzór
Awionin zapytał 9 miesięcy temu

Obie strony chcą zdecydować się na rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu rolnego za porozumieniem stron. Umowa dzierżawy gruntu rolnego podpisana była na 10 lat. Żadna strona nie rości sobie odszkodowania związanego wcześniejszym wypowiedzeniem umowy.

Dzierżawca użytkował ziemię zgodnie z zapisami umowy, z mojej strony zmieniły się jednak plany jej wykorzystania. Po rozmowie z dzierżawcą ten zgodził się na wcześniejsze rozwiązanie umowy dzierżawy za porozumieniem stron. Jak napisać takie pismo?

2 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Jeśli umowa dzierżawy gruntu podpisana była na 10 lat, to mamy do czynienia z umową dzierżawy na czas określony. Określenie terminu w umowie ma dla dzierżawcy kluczowe znaczenie, ponieważ w ten sposób zabezpiecza on sobie swoje interesy.

Rolnik może racjonalnie zaplanować wtedy uprawy na dzierżawionej ziemi, a wydzierżawiający ma pewność ciągłości wpływów z tytułu czynszu.

Podsumowując: wypowiedzenie umowy dzierżawy gruntu rolnego zawartej na czas określony nie może odbyć się więc w dowolnym czasie trwania takiej umowy, ponieważ taka czynność byłaby niezgodna z prawem i zawartą treścią umowy dzierżawy.

Wyjątkiem może być tutaj rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu rolnego za porozumieniem obu stron, lub niewłaściwe użytkowanie gruntu, albo np. zaległości w płaceniu czynszu.

Jeśli natomiast tak jak Pan pisze, obie strony zgadzają się na rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu, to nic nie stoi na przeszkodzie, by takiej czynności dokonać.

W tym celu należy sporządzić dokument będący oświadczeniem woli obu stron. Wzór takiego pisma może Pan pobrać poniżej, pismo wystarczy wydrukować, wypełnić przez obie strony i podpisać:

Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu rolnego za porozumieniem stron wzór

Podobne wpisy:

Rozwiazanie-umowy-dzierzawy-ziemi-rolnej

Awionin odpowiedział 9 miesięcy temu

Dziękuję za szybką odpowiedź, pobrałem wzór wypowiedzenia umowy dzierżawy, pozdrawiam!

Twoja odpowiedź