Zgłoszenie budowy wiaty garażowej WZÓR

Jak napisać zgłoszenie budowy wiaty garażowej? termin „wiata garażowa” nie widnieje w przepisach prawa budowlanego, dlatego ich interpretacja bywa problematyczna. Zdarzają się przypadki, w których urząd odrzuca zgłoszenie wiaty i nakazuje właścicielowi działki uzyskanie pozwolenia na budowę. Co do zasady, wiata garażowa jest budynkiem naziemnym nieobudowanym ścianami ze wszystkich stron lub całkowicie pozbawionym ścian.

Wstęp

zgloszenie-budowy-wiaty-garazowej-wzor-pdf-doc-wordW określonych warunkach wiata garażowa nie wymaga również uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia. Należy spełnić jednak kilka wymaganych formalności, aby postawić ją zgodnie z prawem.

O czym musimy wiedzieć, decydując się na taką inwestycję? najważniejsze będzie jak wiadomo pisemne zgłoszenia wiaty garażowej, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór zgłoszenia budowy wiaty garażowej, który pobierzesz poniżej:

Zgłoszenie budowy wiaty garażowej wzór

zgloszenie-budowy-wiaty-garazowej-wzor-pdf-doc-word

Zgłoszenie budowy wiaty garażowej wzór

Budowa wiaty garażowej na zgłoszenie jest najlepszym rozwiązaniem, wymagający najmniej papierkologii i formalności, ponadto budowa wiaty garażowej w porównaniu do tradycyjnego murowanego garażu jest najtańszym rozwiązaniem!

Kiedy nie jest potrzebne pozwolenie na budowę wiaty?

waznePozwolenie na wiatę nie jest niezbędne, jeśli właściciel działki spełni określone wymagania. W większości przypadków obiekty tego typu można postawić na swoim terenie po dokonaniu jednej formalności – zgłoszenia chęci budowy do starosty lub do prezydenta miasta.

Zgłoszenie budowy wiaty dotyczy obiektów o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35 metrów kwadratowych. Należy pamiętać przy tym o dodatkowym warunku: liczba tego typu obiektów na jednej działce nie powinna przekroczyć dwóch na każde 500 metrów kwadratowych powierzchni. Do rachunku wliczane są budynki gospodarcze, garaże, wiaty, altany, oranżerie i ganki.

Jeśli zgłoszenie budowy wiaty garażowej dotyczy miejsca postojowego o powierzchni nieprzekraczającej 35 m2, urząd nie powinien wymagać zgody na budowę. W przypadku jednego miejsca postojowego – wymiary 2,5 na 5 metrów są wystarczające, dlatego w większości przypadków, pozwolenie na budowę wiaty garażowej nie będzie konieczne. (Źródło: art. 29 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego).

Inny artykuł mówi z kolei, że pozwolenia na budowę nie wymagają wiaty o powierzchni do 50 metrów kwadratowych, jeśli są one usytuowane na działce przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe lub już zajętej przez budynek mieszkalny. (Źródło: art. 29 ust.1 pkt 2c Prawa budowlanego).

W takim przypadku liczba wiat garażowych nie powinna przekroczyć dwóch na 1000 metrów kwadratowych terenu. Jeśli spełnione są oba wymogi, obiekt można postawić bez skomplikowanych formalności.

Kiedy niezbędne jest zgłoszenie budowy wiaty?

wazneObowiązek zgłoszenia budowy dotyczy wolnostojących budynków parterowych, przydomowych ganków, oranżerii, garaży i innych inwestycji o powierzchni do 35 metrów kwadratowych. Należy pamiętać również, że ich ilość nie może przekroczyć dwóch na każde 500 metrów kwadratowych powierzchni działki.

Wiat o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

Zgłoszenie budowy wiaty nie jest trudnym zadaniem – niezbędne pisma, opisy i rysunki można sporządzić samodzielnie w oparciu o dostępne wzory. Po dokonaniu zgłoszenia urząd ma 21 dni, aby wezwać zainteresowanego do uzupełnienia złożonych dokumentów lub zgłoszenia sprzeciwu co do planowanych prac.

Jeśli tego nie zrobi, inwestor może przystąpić do realizacji swojego projektu.

Jak wygląda zgłoszenie budowy wiaty?

wazneZgłoszenie wiaty garażowej należy złożyć do odpowiednich organów przed rozpoczęciem prac. Pismo powinno określać rodzaj, zakres oraz sposób wykonywania robót. Niezbędne jest także podanie terminu rozpoczęcia inwestycji.

Zainteresowany musi dołączyć do zgłoszenia dwa dokumenty: oświadczenie o prawie do nieruchomości i oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych.

Niekiedy do zgłoszenia trzeba będzie dołączyć także wymagane szkice, rysunki, pozwolenia uzgodnienia czy opinie. Jeśli w piśmie zabraknie potrzebnych danych, organ wezwie zainteresowanego do ich uzupełnienia w określonym terminie.

Niedopełnienie tego terminu może skutkować wyrażeniem sprzeciwu co do planowanej inwestycji. Ponadto, starosta może nie wydać zgody na budowę, jeśli obiekt wymaga uzyskania pozwolenia lub jeśli planowana inwestycja mogłaby naruszać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Wiata garażowa bez pozwolenia kara

wazneNieuzyskane pozwolenie na wiatę może skutkować przykrymi konsekwencjami. Brak zgody na budowę czy brak zgłoszenia chęci przeprowadzenia takiej inwestycji określany jest mianem samowoli budowlanej.

Po jej wykryciu nadzór budowlany wstrzymuje prace, daje zainteresowanemu możliwość złożenia wniosku o legalizację budowy i informuje o konieczności uiszczenia opłaty legalizacyjnej. Wiata garażowa bez zgłoszenia może rodzić także koszty w postaci wysokiej grzywny.

Wśród możliwych konsekwencji nie ma już jednak kary pozbawienia wolności.

Kiedy możliwa jest budowa wiaty bez zgłoszenia?

wazneZ reguły postawienie wiaty garażowej będzie wymagało zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Wiele zależy jednak od klasyfikacji obiektu. Jeśli według organów zostanie on uznany za obiekt małej architektury, inwestycja nie będzie wymagała ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia.

Zasada nie dotyczy jednak miejsc publicznych – w takich przypadkach budowa zawsze podlega obowiązkowi zgłoszenia staroście lub prezydentowi.

Czym są natomiast obiekty małej architektury? Zwykle zalicza się do nich niewielkie budowle, obiekty architektury ogrodowej, obiekty użytkowe służące rekreacji lub utrzymaniu porządku.

Urzędy mogą podejmować jednak własne uchwały, w których określają gabaryty, standardy jakościowe i rodzaje materiałów, jakie mogą być użyte w celu wybudowania obiektu małej architektury.

Jaką wiatę garażową na jedno auto?

wiaty-garazowe-przyklady
Wiaty garażowe – przykłady

Jeśli ma to być wiata garażowa dla jednego samochodu, to jej szerokość powinna wynosić co najmniej 2,5 m, a jej długość powinna wynosić minimum 6 m, w przypadku wysokości wiaty, powinno to być co najmniej 2,2 m.

Oczywiście mowa tu o samochodzie osobowym, jeśli natomiast posiadasz dużego SUV-a, podane wymiary należy lekko zwiększyć, by móc komfortowo poruszać się wokół samochodu i parkować wewnątrz wiaty bez żadnych problemów.

Budowa wiaty garażowej jest dość prosta, co więcej, materiały potrzebne do jej wybudowania można spokojnie kupić w marketach budowlanych. Ponadto, stawiając wiatę garażową, należy wziąć pod uwagę i wygląd i charakter budynku, do którego wiata garażowa będzie przylegać. Oba obiekty muszą się zgrywać wizualnie!

Jeśli natomiast chodzi o budowę wiata garażowa najczęściej stawiana jest z drewna, jest to najczęściej wykorzystywany materiał. Drewno jest budulcem całej konstrukcji wiaty, jedynie zadaszenie wiaty garażowej wykonuje się z innego materiału, i najczęściej jest to ten sam rodzaj pokrycia dachowego który znajduje się na domu.

Słupy wiaty garażowej najczęściej wykonuje się z drewna sosnowego!

Podsumowanie

Czy budowa wiaty garażowej wymaga pozwolenia na budowę? jeśli wiata garażowa nie przekracza 35 m², to zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego nie musimy uzyskiwać pozwolenia na budowę, jedyne co musimy dopilnować, to zgłoszenie wiaty właściwemu organowi.

Jaka powinna być odległość wiaty garażowej od granicy działki? wiata garażowa musi być w odległości 7 metrów od okien budynku i 3 metry od granicy działki, na której znajduje się budynek mieszkalny.

Podstawa prawna;

Art. 29. – Budowy i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę – Prawo budowlane.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze