Zgłoszenie budowy altany w ROD wzór

Jak napisać zgłoszenie budowy altany w ROD? Przed rozpoczęciem budowy altany na działce ROD należy zapoznać się z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznego PZD, ponieważ wspólnie regulują to zagadnienie. Temat budowy altany na działce ROD wzbudza wiele wątpliwości, zwłaszcza w przypadku nowych działkowców, dlatego warto upewnić się, jakie warunki musi spełniać taki obiekt oraz jakich formalności należy dopełnić przed rozpoczęciem inwestycji.

Wstęp

zgloszenie-budowy-altany-w-rod-wzor-pdf-docW przypadku budowy altany na ogródku działkowym ROD najważniejszym krokiem jest pisemne zgłoszenie takiej inwestycji. Dlatego, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, które spełni wszystkie formalne wymagania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgłoszenia, który pobierzesz poniżej: 

Zgłoszenie budowy altany w ROD wzór

zgloszenie-budowy-altany-w-rod-wzor-pdf-doc

Zgłoszenie budowy altany w ROD wzór

Przepisy dotyczące budowy altany na działce ROD

Budowa altany na działce ROD to kwestia uregulowana przepisami prawa powszechnego i wewnętrznych przepisów PZD. Przed rozpoczęciem takiej inwestycji należy zapoznać się więc z odpowiednimi artykułami:

  • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40) w art. 29.
  • ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014 r. poz. 40) w art. 13.
  • ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 528) w art. 3.
  • regulaminu ROD z dnia 1 października 2015 r. w § 44.

Czym jest altana?

Kwestie formalne związane z budową altany na działce należy wyjaśniać w oparciu o definicję takiego obiektu. Czym więc jest altana?

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, altana

jest to wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym o powierzchni zabudowy do 35 m² oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m².

Natomiast zgodnie z regulaminem ROD:

Altana to budynek o ściśle określonych wymiarach, który służy do zaspokajania potrzeb rekreacyjnych i wypoczynkowych działkowca.

Zgodnie z przepisami altana powinna być również funkcjonalna i estetyczna. Przepisy nie mówią natomiast, z jakiego materiału ma być wykonany taki budynek. Altana może być zatem zarówno drewniana, jak i murowana. 

Jak zgłosić budowę altany na działce ROD?

Budowa domku na działce ROD wymaga zgłoszenia do zarządu ROD. Zgodnie z przepisami, zarząd należy powiadomić o zamiarze:

  • budowy,
  • nadbudowy,
  • rozbudowy altany. 

Co więcej, zgłoszenie budowy altany w ROD trzeba uzupełnić o rysunek, który uwzględnia powierzchnię zabudowy, wysokość i usytuowanie altany względem granic działki. Aby dokonać takiego zgłoszenia, warto wypełnić przygotowany przez nas gotowy druk – wzór zgłoszenia budowy altany w ROD. 

Wniosek o budowę altany ROD nie musi powielać informacji zawartych na rysunku technicznym, ale powinien uwzględniać oświadczenie o zobowiązaniu się inwestora (działkowca) do przestrzegania wytycznych w zakresie usytuowania i wyglądu altan określonych w Regulaminie ROD.

Warto mieć na uwadze, że zarząd ROD nakaże działkowcowi wstrzymanie budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej w przypadku zaistnienia przesłanek uzasadniających podejrzenie naruszenia przepisów regulaminu.

Jeśli zarząd stwierdzi, że działkowiec:

  • wybudował, 
  • nadbudował lub 
  • rozbudował 

altanę z naruszeniem przepisów regulaminu, nałoży na niego obowiązek usunięcia nieprawidłowości, a nawet rozebrania budowanej altany.

Co więcej, w przypadku wybudowania altany z naruszeniem przepisów prawa, zarząd ROD w imieniu PZD, zgłosi naruszenie do właściwego organu administracji publicznej, czyli do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Przepisy te dotyczą wszystkich stowarzyszeń ogrodowych, nie tylko PZD. Każde stowarzyszenie powinno zgłaszać do nadzoru budowlanego altany, których wymiary przekraczają prawnie dopuszczalne normy. 

Warunki techniczne budowy altany na działce ROD

Budowa domku murowanego na działce ROD (altany) musi przebiegać zgodnie nie tylko z regulaminem ROD, ale również z przepisami prawa budowlanego. Najbardziej istotne są więc jej wymiary. Powierzchnia zabudowy altany nie może przekraczać 35 m2. Liczy się ją po obrysie ścian zewnętrznych.

Do powierzchni zabudowy nie wlicza się natomiast werandy, ganku czy tarasu, jeśli nie przekraczają one swoją powierzchnią 12 m2. Elementy te mogą być zadaszone, ale powinny pozostawać otwarte. W przeciwnym razie należy wliczyć je do ogólnej powierzchni zabudowy. 

Altana może mieć wysokość 5 metrów przy dachu stromym lub 4 metrów przy dachu płaskim. Warto nadmienić przy tym, że kąt nachylenia dachu „płaskiego” jest nie większy niż 12 stopni, a dachu stromego większy niż 12 stopni.

Istotne jest też prawidłowe zlokalizowanie altany na działce ROD. Zgodnie z przepisami, odległość budynku od granicy działki nie może być mniejsza niż 3 metry. Co więcej, w regulaminie ROD nie ma żadnej wzmianki o tym, aby można było wybudować taki obiekt w mniejszej odległości za zgodą zarządu lub sąsiada. 

Jeśli działka jest nietypowo umiejscowiona i nie da się wybudować na niej altany zgodnie z przepisami, to plan zagospodarowania ROD powinien określać dokładne miejsce jej usytuowania. Działkowca obowiązują wtedy wytyczne zawarte w tym dokumencie.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze