Umowa przedwstępna sprzedaży działki ROD – wzór

Jak sporządzić umowę przedwstępną sprzedaży działki ROD? zakup takiej działki to znakomite rozwiązanie dla osób, które nie mają własnego podwórka. Być może najlepszą ofertą są rodzinne ogródki działkowe. Ich obrót jest jednak ograniczony m.in. przepisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Wstęp

Sprawdź, jak bezpiecznie kupić ogródek działkowy. Pobierz też fachowo przygotowany wzór umowy przedwstępnej sprzedaży działki w ROD, by bez obaw przejść przez transakcję kupna-sprzedaży wymarzonego ogrodu działkowego:

Umowa przedwstępna sprzedaży działki ROD – wzór

umowa-przedwstepna-sprzedazy-dzialki-rod-wzor-pdf-doc

Umowa przedwstępna sprzedaży działki ROD – wzór

(sprzedaż ogródka działkowego umowa wzór)

Umowa przedwstępna sprzedaży działki ROD z zadatkiem – wzór

umowa-przedwstepna-sprzedazy-dzialki-rod-z-zadatkiem-wzor-pdf-doc

Umowa przedwstępna sprzedaży działki ROD z zadatkiem – wzór

*zaliczka na zakup działki ROD jest rzadziej stosowana, bo tak naprawdę nie daje żadnej gwarancji.

Czym są rodzinne ogródki działkowe?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych rodzinny ogród działkowy to wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów działkowych, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową.

Przy czym wyjaśnić należy, że pojedyncza działka nie może przekraczać 500 m2 i może być wykorzystywana jedynie w celu zaspokojenia potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji.

Czy można sprzedać rodzinny ogródek działkowy?

Wiele osób zastanawia się, czy przy „obrocie” ogródkami działkowymi zastosowanie znajdzie umowa kupna sprzedaży działki ROD. Nic dziwnego, bowiem działkowiec nie posiada tytułu własności do działki, z której korzysta. Zgodnie z regulacją art. 27 niniejszej ustawy ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej.

Niemniej jednak zgodnie z zapisem art. 41 ustęp 1:

Działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Przed zawarciem stosownej umowy, działkowiec musi uzyskać zgodę stowarzyszenia ogrodowego. Ze względu na powyższe, dla „zarezerwowania” wybranej działki, warto zawrzeć umowę przedwstępną przeniesienia prawa do działki.

Pomocnym może okazać się przygotowany przez prawnika wzór umowy przedwstępnej sprzedaży działki w ROD. Jest to formularz, który wystarczy zmodyfikować pod kątem danej transakcji.

Umowa przedwstępna sprzedaży działki rod – o czym pamiętać?

Umowa przedwstępna kupna działki ROD (Rodzinny Ogród Działkowy) znana też jako umowa kupna sprzedaży ogródka działkowego powinna zostać zawarta na piśmie dla celów dowodowych. Dla jeszcze skuteczniejszego zabezpieczenia swoich interesów strony mogą dążyć do tego, by umowa przedwstępna również została podpisana przy notariuszu (podpisy notarialnie poświadczone).

W tym czasie posiadacz działki może podjąć się formalności związanych z zatwierdzeniem przeniesienia praw do działki przez stowarzyszenie ogrodowe – stowarzyszenie ogrodowe ma dwa miesiące od daty otrzymanie pisemnego wniosku o zatwierdzenie na zajęcie stanowiska w sprawie. Po upływie wskazanego terminu uważa się, że została udzielona tzw. zgoda milcząca.

Niemniej jednak stowarzyszenie ogrodowe może odmówić udzielenia zgody w ważnych przypadkach i nie dopuścić do zawarcia w przyszłości umowy kupna sprzedaży. Te musi podać działkowiczowi na piśmie z uzasadnieniem.

Dodać warto, że składając wniosek o zatwierdzenie umowy kupna sprzedaży, działkowiec zobowiązany jest wskazać umowę zawartą z „nabywcą”, dlatego przy zawieraniu umowy, należy dochodzić szczególnej ostrożności.

Warto skorzystać z fachowej pomocy prawnika lub pobrać sprawdzony wzór umowy przedwstępnej sprzedaży działki w ROD

Zakup działki ROD, jak przeprowadzić?

Po zawarciu umowy przedwstępnej oraz sprawdzeniu istotnych informacji dotyczących wybranej działki m.in. posadowionych na niej obiektach można rozpocząć formalizowanie przeniesienia prawa posiadania.

Strony umowy powinny umówić się z wybranym notariuszem – umowa kupna sprzedaży działki ROD dla swej ważności musi zostać podpisana w obecności notariusza. Na wyznaczony termin działkowiec i nabywca działki muszą stawić się z dowodami osobistymi w kancelarii notariusza. Umowa może zostać zawarta również przez pełnomocnika. W tym celu należy przygotować pełnomocnictwo na piśmie.

Po podpisaniu umowy i otrzymaniu zgody stowarzyszenia ogrodowego (również zgody milczącej) nowy posiadacz może korzystać z nabytej działki. Wcześniej jednak powinien zapoznać się z przepisami ustawy o ogródkach działkowych oraz regulaminie zatwierdzonym przez działkowców.

Najważniejsze wskazówki

 • Umowa przedwstępna sprzedaży działki ROD to umowa, która zobowiązuje obie strony do zawarcia umowy sprzedaży działki w niedalekiej przyszłości. Finalna umowa sprzedaży działki jest końcowym etapem nabywania nieruchomości.
 • Umowa przedwstępna kupna sprzedaży działki koniecznie musi określać wszystkie istotne postanowienia przyrzeczonej umowy sprzedaży, w tym także warunki finansowe.
 • Wzór umowy przedwstępnej sprzedaży działki w ROD posiada gotowe do wypełnienia pola, które odnoszą się do najważniejszych informacji dotyczących sprzedającego, kupca oraz warunków sprzedaży działki i terminu finalizacji transakcji.
 • Należy pamiętać, że przedwstępna umowa kupna działki rekreacyjnej to pierwsza formalność, którą należy dopełnić, by uzyskać zgodę stowarzyszenia ogrodowego na finalną umowę sprzedaży działki.
 • Przykładowy wzór umowy przedwstępnej do zakupu działki ROD znajdziesz poniżej:
umowa-przedwstepna-sprzedazy-dzialki-rod-wzor-pdf-doc

Umowa przedwstępna sprzedaży działki ROD – wzór

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 4,55 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

2 komentarzy w “Umowa przedwstępna sprzedaży działki ROD – wzór”
 1. Karolina R.

  Dzień dobry!
  Potrzebna jest mi umowa przedwstępna sprzedaży działki rod z zadatkiem, dogadaliśmy się z właścicielem działki rekreacyjnej, że dokonamy sprzedaży kupna, ale pod warunkiem, że wpłacę zaliczkę, zaliczka to połowa wartości działki, czy mogę prosić wzór umowy przedwstępnej z zadatkiem?

  1. Grzegorz Szwaciński

   Dzień dobry, dołączyliśmy do artykułu wzór umowy przedwstępnej z zadatkiem, pozdrawiam!

Comments are closed.