Umowa kupna sprzedaży działki ROD – WZÓR + Instrukcja

Planujesz kupić działkę ROD? Poznaj najważniejsze informacje dotyczące przeniesienia prawa korzystania z ogródków działkowych oraz sprawdź, w jaki sposób powinna zostać zawarta umowa kupna sprzedaży działki ROD.

Wstęp

Aby ułatwić Ci przeprowadzenie transakcji, przygotowaliśmy gotowy już do wypełnienia wzór umowy kupna działki ROD, by przejść przez transakcję bezpiecznie, zgodnie z prawem i bez zbędnych formalności:

Umowa kupna sprzedaży działki ROD – wzór

umowa-kupna-sprzedazy-dzialki-rod-wzor-pdf-doc

Umowa kupna sprzedaży działki ROD – wzór

Na co zwrócić uwagę kupując działkę ROD?

Przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży działki należącej do tzw. ogrodów działkowych, warto poznać przepisy ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Najważniejsze kwestie, które powinien wziąć pod uwagę nabywca to:

 • powierzchnia działki
 • zabudowa działki
 • wysokość czynszu.

Są to istotne kwestie bowiem przepisy ustawy ograniczają zarówno wielkość działki do 500 m2, jak i możliwość swobodnej jej zabudowy.

Zgodnie z przepisami niniejszej ustawy na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym może zostać wzniesiona wiata, altana lub budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2.

Natomiast wysokość czynszu może zostać określona, jeśli stowarzyszenie ogrodowe jest zobowiązane do uiszczania na rzecz właściciela gruntu opłat z tytułu użytkowania albo użytkowania wieczystego nieruchomości zajmowanej przez ROD.

Dodatkowo nabywca działki powinien zabezpieczyć się prawidłowo skonstruowaną umową. Pomocnym może okazać się przygotowany przez nas wzór umowy kupna sprzedaży działki ROD, który pobierzesz powyżej.

Jak kupić działkę ROD – najważniejsze kwestie

Po wyborze odpowiedniej działki rod należy skupić się na dochowaniu wszelkich formalności. Należy pamiętać, że umowa kupna sprzedaży działki ROD dla swej ważności powinna zostać podpisana w obecności notariusza – podpisy stron umowy muszą zostać poświadczone przez notariusza.

Powyższe przekłada się na okoliczność, że działkowicz i nabywca ogródka działkowego muszą udać się do wybranej kancelarii notarialnej i tam dopiero podpisać umowę.

Wcześniej jednak powinni przygotować dwa formularze umowy – po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

Wzór umowy sprzedaży działki ROD to przygotowany przez nas formularz, który wystarczy odpowiednio wypełnić, wpisując dane stron umowy, oznaczenie działki, wysokość wynagrodzenia oraz datę zawarcia umowy.

Dodać należy, że choć nabywca ogródka działkowego nie zostaje faktycznie jego właścicielem, lecz jedynie posiadaczem, to w myśl obowiązującym przepisom prawa podatkowego zobowiązany jest dokonać rozliczenia w Urzędzie Skarbowym. Umowa kupna sprzedaży działki ROD podlega bowiem opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Warto dodać, że dzierżawa ogródka działkowego na wniosek działkowca może zostać ujawniona w księdze wieczystej. Niemniej jednak prawo dzierżawy nie daje dzierżawcy możliwości uzyskania kredytu na inwestycje na działce. Banki nie posiadają oferty kredytowej ani na zakup (dzierżawę) ogródka działkowego, ani też na wybudowanie na działce altany.

Ile wynosi opłata notarialna przy zakupie działki ROD?

Wysokość wynagrodzenia notariusza uzależniona jest od wartości działki. Nabywca musi liczyć się z obowiązkiem poniesienia kosztów w wysokości:

 • 1/10 maksymalnej stawki taksy notarialnej, ale nie więcej niż 300 zł netto + 23 % VAT za każdy podpis
 • w przypadku wartości 10 000 zł poświadczenie podpisu kosztować będzie 31 zł netto + 23 % VAT za każdy podpis.

Określając wartość działki, pod uwagę należy wziąć posadowione na działce obiekty, drzewka i inne nasadzenia.

Umowa kupna sprzedaży działki ogrodowej i co dalej?

Zaznaczyć należy, że podpisanie umowy nie uprawnia jeszcze nabywcy działki do korzystania z niej. Umowa kupna sprzedaży działki ROD musi zostać zatwierdzona przez stowarzyszenie ogrodowe.

Jak wynika z regulacji art. 42 ustawy, stowarzyszenie ogrodowe składa oświadczenie w przedmiocie zatwierdzenia przeniesienia praw do działki w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania pisemnego wniosku o zatwierdzenie. Po bezskutecznym upływie tego terminu przeniesienie prawa do działki uważa się za skuteczne.

Dodać należy, że odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki przez stowarzyszenie ogrodowe może nastąpić jedynie z ważnych powodów i musi zostać sporządzona w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem nieważności.

W przypadku odmowy działkowiczowi przysługuje prawo zaskarżenia decyzji stowarzyszenia ogrodowego.

 

Podsumowanie

 • W przypadku przeniesienia prawa do działki w ROD podstawą transakcji jest umowa kupna-sprzedaży, której wzór zamieściliśmy w artykule.
 • Wyznaczone w umowie przeniesienia prawa do działki terminy nie są ścisłymi i bezwzględnymi, bowiem obie strony umowy przeniesienia praw mogą dokonać na podstawie wzajemnych ustaleń między sobą.
 • Strony umowy mogą także swobodnie ustalić między sobą, czy zapłata za działkę ROD nastąpi po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży, czy dopiero po zatwierdzeniu umowy przez zarząd ROD. Decyzja zarządu ROD musi być wydana w ciągu 2 miesięcy.
 • Działkę może nabyć wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, jasno o tym mówi art. 41 ustawy o ROD.
 • Umowa kupna koniecznie musi zostać podpisana przez obie strony (zbywcę i nabywcę) w obecności notariusza, notariusz ma za zadanie poświadczyć podpisy stron – jest to bezwzględny wymóg ustawy o ROD.
 • Zgodnie z art. 7 ustawy o ROD – rodzinne ogrody działkowe stawiane są na gruntach należących do Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń ogrodowych – dlatego działki nigdy nie będą stanowić własności nabywcy, a jedynie udostępnione zostaną na podstawie umowy dzierżawy działkowej.
 • Osoba nabywająca prawo do działki musi złożyć wniosek do zarządu ROD o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa. Do wniosku dołączyć należy umowę przeniesienia prawa do działki. Na zatwierdzenie przeniesienia prawa czekać trzeba maksymalnie 2 miesiące.
 • Czy od sprzedaży działki należy zapłacić podatek dochodowy? niestety tak! czynność przeniesienia praw do działki podlega opodatkowaniu. Sprzedający zgodnie z prawem musi uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych (18 lub 32%).
 • Zatwierdzenie umowy odbywa się na podstawie uchwały zarządu, decyzję doręcza się obu stronom umowy, a dokumentacja dołączana jest do ewidencji działek.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 votes, average: 4,53 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze