Podanie o działkę ROD – WZÓR

Jak napisać podanie o działkę ROD (ogródek działkowy)? W okresie trwania epidemii zainteresowanie ogródkami działkowymi gwałtownie wzrosło. Wiele osób szukało odpowiedzi na pytanie: jak zdobyć działkę ROD? Warto wiedzieć więc, że są dwa sposoby, aby stać się działkowcem. Pierwszy polega na nabyciu działki od innego działkowca na podstawie umowy sprzedaży działki ROD, a drugi na nabyciu jej bezpośrednio od zarządu ROD.

Wstęp

podanie-o-dzialke-rod-wzor-pdf-docJak wygląda taki proces od strony formalnej? i jak napisać podanie o przydział działki ogrodowej? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania, który pobierzesz poniżej:

Podanie o działkę ROD wzór

Co warto wiedzieć przed nabyciem działki ROD?

Przed nabyciem działki ROD warto uświadomić sobie, że:

 1. Żadna Jednostka Krajowa PZD nie prowadzi wykazu wolnych działek ROD.
 2. Przy ustanowieniu prawa do działki zawsze uwzględnione jest miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę. 
 3. Ustawową funkcją działki ROD jest zaspokajanie potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych i socjalnych członków społeczności lokalnych, dlatego nie ma możliwości nabycia prawa do działki z daleka od miejsca zamieszkania.
 4. Działki ROD się nie kupuje. Nabywca staje się właścicielem posadzonych roślin czy wybudowanych altan (czyli nasadzeń i naniesień), ale w stosunku do samego gruntu uzyskuje jedynie prawo do dzierżawy.
 5. Każdy działkowiec ma prawo tylko do jednej działki.

Kto może zdobyć działkę ROD?

Prawo do użytkowania działki ROD, a tym samym status działkowca może nabyć każdy, kto:

 • ukończył 18. rok życia,
 • posiada stałe miejsce zamieszkania na terenie kraju. 

Przepisy nie są zatem szczególnie wymagające w tej kwestii. Co więcej, w wyjątkowych przypadkach prawa do działki rekreacyjnej mogą nabyć nawet obcokrajowcy posiadający kartę pobytu.

Prawo do dzierżawy działki ROD może mieć tylko jedna osoba. Wyjątek stanowią jedynie małżeństwa – małżonkowie mogą posiadać wspólne prawo do jednej działki. 

Prawa do użytkowania działki nie można odziedziczyć – zasadniczo wygasa ono na skutek śmierci działkowca. Mimo to pierwszeństwo w ubieganiu się o możliwość użytkowania działki przysługuje małżonkowi zmarłego i pozostałym osobom z jego najbliższej rodziny (np. dzieciom).

Jak nabyć działkę ROD?

Działkę w ROD można nabyć na dwa sposoby:

 • poprzez nabycie działki od zarządu, czyli zawarcie umowy dzierżawy działkowej z zarządem ROD;
 • poprzez nabycie działki od innego działkowca.

Aby nabyć działkę od ROD, należy znaleźć wolną nieruchomość, na przykład poprzez sprawdzenie tablic informacyjnych czy kontakt z zarządem. Jeśli zarząd ROD dysponuje wolną działką, możliwe będzie zawarcie umowy dzierżawy. Jeżeli zaś zarząd ROD nie dysponuje wolną działką, powinien wprowadzić osobę zainteresowaną nabyciem działki na listę oczekujących.

Aby nabyć działkę od działkowca, należy śledzić ogłoszenia zawarte w prasie czy w internecie. Jeśli osoba zainteresowana takim zakupem znajdzie działkę na sprzedaż, powinna zawrzeć umowę przeniesienia prawa do działki w formie pisemnej z poświadczonymi notarialnie podpisami.

Samo podpisanie umowy nie świadczy jednak o jej skuteczności. Zbywający działkę musi jeszcze złożyć do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie umowy, załączając do wniosku jeden jej egzemplarz. Zarząd ma 2 miesiące na zatwierdzenie umowy. Bezskuteczny upływ tego terminu jest jednoznaczny z zatwierdzeniem przeniesienia praw do działki.

Jak napisać podanie o działkę ROD?

Podanie o działkę ROD powinno zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych. Podobny dokument sporządza się również przy nabyciu działki od innego działkowca – wtedy jest to podanie o przeniesienie praw do działki na nowego właściciela. Jak napisać podanie o działkę ROD?

Dokument tego typu powinien zawierać następujące elementy:

 • dane nowego działkowca: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, numer dowodu osobistego, dane kontaktowe,
 • dane działki: numer, powierzchnia, adres (nazwa ROD),
 • oświadczenie o zobowiązaniu się do przestrzegania postanowień ustawy z dnia 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, statutu PZD, regulaminu ROD oraz przepisów organizacyjnych PZD. 

Ile kosztuje posiadanie działki ROD?

Wiele osób szuka odpowiedzi na pytanie: Jak dostać za darmo działkę ROD? Należy wiedzieć więc, że opłatę za odstąpienie działki ponosi się tylko wtedy, kiedy prawo do korzystania z działki osoba zainteresowana kupuje od innego działkowca. Składając podanie o ogródek działkowy do zarządu ROD, nie ponosi się takich opłat, lecz jedynie jednorazowe wpisowe i opłatę członkowską.

Ile kosztuje więc posiadanie działki w ROD? Jeśli działka jest kupowana od osoby prywatnej, koszt jest wyższy, ale formalności można załatwić zdecydowanie szybciej. Ceny działek wahają się w zależności od położenia gruntu, od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Cena zależy również od wielkości działki, jej położenia, stanu utrzymania czy obecności zabudowań.

Jeśli działka ma zostać nabyta poprzez umowę z zarządem ROD, jej cena okaże się niższa, ale ze względu na małą liczbę działek i duże zainteresowanie, zdecydowanie trudniej będzie ją zdobyć.

Opłata za działkę przydzieloną stanowi równowartość wpisowego i opłaty inwestycyjnej, którą ustala zarząd. Wpisowe płaci się jednorazowo i jest to koszt rzędu 120 – 300 zł. Natomiast składka członkowska wynosi 18 gr za 1 m2 powierzchni działki. Wysokość opłaty inwestycyjnej co roku ustala zaś zarząd ROD.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze